Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑ;

Πράξ.δ:30  Εκτείνων την χείραν σου εις θεραπείαν, και γινομένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του αγίου παιδός σου Ιησού.

Α’Κορ.ιβ:28 Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών.

Υπάρχουν 3 λέξεις μέσα στις Γραφές που έχουν το ίδιο νόημα: σημεία - θαύματα - τεράστια. Αναφέρονται σε υπερφυσικά φαινόμενα που μπορεί κανείς να δει αλλά δεν εξηγούνται με την ανθρώπινη γνώση. Ενεργούνται με την κατ’ ευθείαν ενέργεια της δύναμης του Θεού.


Τι είναι θαύμα;

Υπάρχει σαν ορισμός ότι θαύμα είναι μια πράξη «βιασμού της φύσης». Εν τούτοις αυτό δεν είναι τελείως σωστό. Θα ήμασταν πιο ακριβείς αν λέγαμε ότι «Θαύμα είναι το φαινόμενο που έρχεται κόντρα σ’ αυτό που εμείς θεωρούμε φυσικό» Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τον Θεό, δεν ισχύει ο όρος θαύμα γιατί όχι μόνο τα πάντα είναι δυνατά σ’ Αυτόν, αλλά και γιατί γνωρίζει τα πάντα (Παντοδύναμος & Παντογνώστης). Ένα παράξενο φαινόμενο θεωρείται θαύμα μόνο απ’ τον άνθρωπο.
Ο Θεός μπορεί να εργάζεται κόντρα στους φυσικούς νόμους τους οποίους ο Ίδιος θεμελίωσε στην δημιουργία, και ακόμη μπορεί να εργάζεται σ’ ένα υψηλότερο φυσικό επίπεδο το οποίο καταβάλει τους απλούς νόμους της φυσικής γνώσης του ανθρώπου. Σ’ οποιαδήποτε περίπτωση, έχουμε ένα θαύμα για τον άνθρωπο αλλά όχι για τον Θεό.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα ας σκεφθούμε τον νόμο της βαρύτητας. Κοιτάζοντας ένα αεροπλάνο τζετ που μπορεί να ζυγίζει μερικές εκατοντάδες τόνους, ξέρουμε ότι ο νόμος της βαρύτητας το κρατάει στο έδαφος κι ίσως φαίνεται αδύνατο αυτό το τόσο βαρύ αεροπλάνο να πετάξει. Όταν όμως τελικά τρέχει στον διάδρομο και απογειώνεται, αυτό φαίνεται ένα θαύμα. Στην πραγματικότητα η έλξη της βαρύτητας είναι ακόμη εκεί, αλλά μια άλλη δύναμη έχει ενεργήσει και το αεροπλάνο υποχώρησε σ’ ένα άλλο νόμο υψηλότερο απ’ αυτόν της βαρύτητας.

Σήμερα περιτριγυριζόμαστε από μοντέρνες εφευρέσεις που οπωσδήποτε θα φαινόταν θαύματα πριν 100 χρόνια. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι θαύματα της σύγχρονης επιστήμης.

Όταν ο Θεός ενεργεί μια πράξη υπερφυσικής δύναμης, απλά εργάζεται σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο φυσικών νόμων. Απ’ την άλλη μεριά Αυτός μπορεί να ανακόψει όλους τους φυσικούς νόμους και να αντιστρέψει το κάθε τι. Κι αυτό μπορεί να το κάνει γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός.

Προσπαθώντας να δώσουμε ένα απλό ορισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι «Θαύμα είναι ένα υπερφυσικό γεγονός που μπορεί να δει ο άνθρωπος, αλλά είναι πέρα από την ικανότητα κατανόησής του».

Β.  Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ.

Το να πιστεύει κανείς ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, είναι το ίδιο με το να πιστεύει σε Θεό θαυμάτων. Είναι αδύνατον να πιστεύεις το ένα και να μην πιστεύεις το άλλο.
Τα δύο μεγαλύτερα θαύματα είναι «Η δημιουργία» και «Η απολύτρωση του ανθρώπου». Όλα τα άλλα θαύματα είναι δευτερεύουσας σημασίας συγκρινόμενα μ’ αυτά τα δύο θαυμαστά έργα του Θεού.

Ο Θεός με ηγεμονική δύναμη και σοφία έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη και τώρα συνεχίζει να τον βαστάζει και να τον οδηγεί. Η φύση έχει μια τάξη, που όμως δεν μπορεί ν’ αποδυναμώσει η να περιορίσει Αυτόν που την έφερε σε ύπαρξη.  Η φύση είναι εύπλαστο υλικό στα χέρια του κυρίαρχου δημιουργού.

Η πίστη στον Θεό των θαυμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ. Πολλές φορές η πίστη οικοδομείται και εμπνέεται από μαρτυρίες θαυμάτων. Απ’ την άλλη μεριά η πίστη είναι το στοιχείο αυτό που κινεί το χέρι του Θεού στο να κάνει θαύματα αντίθετα με την απιστία που μπορεί να εμποδίσει τον Θεό. Ο Ιησούς ήταν ανίκανος να κάνει πολλά θαύματα στην πόλη Του Ναζαρέτ εξ αιτίας της απιστίας (Ματθ.ιγ:58)

Γ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Γιατί ο Θεός κάνει θαύματα; Γιατί συνεχίζει να κάνει θαύματα; Μήπως το κάνει για να διασκεδάσει ο Ίδιος ή να διασκεδάσει τους ανθρώπους; Μήπως το κάνει για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα; Τα θαύματα είναι έργα κάποιας φαντασιοπληξίας ή κάποιας διάθεσης; Κάνει ο Θεός θαύματα για τον ίδιο λόγο που ο μάγος βγάζει ένα λαγό από το καπέλο του;

Σίγουρα όχι!

Τα θαύματα δεν συμβαίνουν απλώς, αλλά υπάρχει ένας θείος σκοπός πίσω από κάθε ενέργεια του Θεού.

Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, συμβαίνουν για να υπηρετήσουν ανάγκες του ανθρώπου. Ο Θεός συνεχώς καλεί τον άνθρωπο προς τον εαυτό Του, κι αυτός είναι ένας απ’ τους τρόπους που χρησιμοποιεί. Με τα δυνατά του θαύματα ο Θεός δείχνει την άπειρη αγάπη Του στον άνθρωπο αποκαλύπτοντας έτσι το έλεός και την ευσπλαχνία Του. Ακόμα και τα θαύματα κρίσης είναι πράξεις ελέους. Στην Αίγυπτο, τα θαύματα της κρίσης του Θεού κατά του Φαραώ αποδείκνυαν την δύναμή Του στο λαό Του και στερέωναν την πίστη τους.

Δ. ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ;

Οι αγνωστικιστές και οι άθεοι συχνά ισχυρίζονται ότι η εποχή των θαυμάτων έχει περάσει. Εν τούτοις δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κενό επιχείρημα αυτών που δεν πιστεύουν στην Βίβλο. Πουθενά η Βίβλος ούτε καν υπαινίσσεται ότι κάτι τέτοιο είναι αλήθεια. Αντίθετα η Βίβλος δίνει πληθώρα αποδείξεων ότι η εποχή των θαυμάτων δεν πέρασε-ότι ο Θεός ακόμα κάνει θαύματα για το συμφέρον του λαού Του.

Ανήκουμε κι εμείς σ’ αυτή την εκκλησία που ξεκίνησε στο ανώγειο την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν θα σταματήσει να υπάρχει μέχρι ο Ιησούς να έλθει να την πάρει σαν την νύμφη Του. Αυτή η εκκλησία ξεκίνησε με πολλά θαύματα και όσο θα βρισκόμαστε σ»αυτή την εκκλησιαστική οικονομία μπορούμε να περιμένουμε θαύματα.

Υπάρχει μόνο ένα σώμα και ο Ιησούς έχει θέσει μέσα σ’  αυτό το σώμα «ενέργειες θαυμάτων». Α’Κορ.ιβ:10, 28, 29

Βεβαίως αν οι ενέργειες θαυμάτων έχουν δοθεί στο σώμα, έχουμε κάθε δικαίωμα να περιμένουμε μαρτυρίες θαυμάτων σήμερα.

Στην μεγάλη αποστολή ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές Του να κάνουν θαύματα σαν καρπό της διακονίας του Ευαγγελίου. Μάρκ.ις:17,18

Το επιχείρημα που πολλές φορές προβάλλεται είναι ότι τις μέρες της Βίβλου τα θαύματα χρειαζόταν για να αυξήσουν την πίστη και να νικήσουν τις δυνάμεις των δαιμονίων. Αλλά αν είμαστε τίμιοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πίστη μας σήμερα προσβάλλεται περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας, και η δαιμονική δύναμη είναι πιο δυνατή. Αν υπάρχει μια εποχή που χρειάζεται να μαρτυρηθεί η δύναμη του Θεού, με την ενέργεια θαυμάτων, αυτή είναι σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η ημέρα των θαυμάτων είναι ακόμα εδώ. Πιθανώς η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ο αναλλοίωτος Ιησούς. (Εβρ.ιγ:8)