Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Άσχετα με το μέγεθος της αντίστασης, ο Ιησούς Χριστός θα θριαμβεύσει πάνω στις δυνάμεις του κακού. Μερικές φορές φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Η αμαρτία μυθοποιείται και ο αγιασμός εμπαίζεται από τα πλήθη.

Παρά ταύτα, «Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον, ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλ' ουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλ' ουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλ' ουδέ η χάρις εις τους αξίους· διότι καιρός και περίστασις συναντά εις πάντας αυτούς» (Εκκλ.θ:11).


«και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαίαν και δόρυ· διότι του Κυρίου είναι η μάχη, και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών» (Α΄Σαμ.ιζ:47).

Ο Κύριός μας δεν είναι κάπου εξορία, ούτε κρύβεται από τον εχθρό. Όλα προχωράνε βάσει σχεδίου. Η Αρπαγή της εκκλησίας και όλα όσα πρέπει να γίνουν πριν από την εντυπωσιακή νίκη, είναι με κάθε λεπτομέρεια στο χρονοδιάγραμμα του Θεού.

Α. Οι ουρανοί ανοίγουν.

Ο Ιωάννης κοίταξε μέσα από μια ανοικτή πόρτα στον ουρανό και είδε πράγματα που πρόκειται να συμβούν (Αποκ.δ). Στην Αποκ.ιθ ο ουρανός άνοιξε και η σκηνή απεικονίζει Αυτόν που είναι πιστός και αληθινός να ιππεύει πάνω σε άσπρο άλογο ακολουθούμενο από τα στρατεύματα που ήταν στον ουρανό.

«Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, "Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, δια να κάμη κρίσιν κατά πάντων, και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών, τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ' αυτού αμαρτωλοί ασεβείς» (Ιούδας 14-15)

Το ωραίο του πράγματος είναι ότι σε πιστούς, αφοσιωμένους χριστιανούς, θα δοθεί η ικανοποίηση να δουν αυτόν που ήταν η αιτία όλων των προβλημάτων τους, να μπαίνει στη θέση του από τον Κύριο Ιησού. Συχνά λαχταρούμε να δούμε να ανταποδίδεται στο διάβολο το κακό που μας έχει κάνει, αλλά με την υπομονή θα αποκτήσουμε την ψυχή μας. Αυτή η μέρα που περιμέναμε τόσο πολύ, τελικά θα έρθει. Θα δούμε θριαμβευτή τον Βασιλιά των βασιλιάδων.

Η πίστη και η εμπιστοσύνη μας στον Ιησού δεν είναι μάταιη, θα δικαιωθούμε. Αν τώρα δεν αναγνωρίζουμε και δεν εκτιμούμε το προνόμιο να μπορούμε να δούμε στον ουρανό, αργότερα θα χάσουμε την όραση σχετικά με όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Στην πραγματικότητα, η περιορισμένη μας όραση, δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε όλα όσα ο Θεός κάνει μέσα και δια της εκκλησίας.

«Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην» (Α΄Κορ.ιγ:12).

«και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων» (Αποκ.ιθ:16).

Β. Ισοπεδωτική μάχη

Από την πρώτη αιματοχυσία μέχρι τις σημερινές αψιμαχίες, η αφαίμαξη, η ένταση, οι διαμάχες και η αναταραχή, έχουν εισπράξει το μισθό τους. Οι αντίπαλες δυνάμεις έχουν πιστέψει τόσο πολύ στις αιτίες, μέχρι το σημείο να είναι πρόθυμες να πεθάνουν γι’ αυτές. Οι περισσότεροι από εμάς απλά ζούμε για τον Ιησού.

Πολλοί παλιοί χριστιανοί, χρειάστηκε να δώσουν τη ζωή τους για την αλήθεια. Το μονοπάτι που βαδίζουμε είναι βαμμένο με αίμα με το αίμα των μαρτύρων που διακρίθηκαν στη ζωή και το θάνατο. Ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξε τόση καταστροφή και απώλεια ζωών, όσο στη μάχη του Αρμαγεδδωνα.

Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος είχε 50 εκατομμύρια θύματα. Η καταστροφή ήταν κολοσσιαία. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν σχηματίστηκε ποταμός από αίμα όπως περιγράφεται στην Αποκ.ιδ:20 «Και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων».

Όρνεα θα φάνε σάρκες στρατηγών, επιφανών ανδρών, μεγάλων και μικρών. Ο Θεός θα μεταχειριστεί όλους τους ανθρώπους το ίδιο, άσχετα με την κοινωνική τους τάξη.

Όταν ο Θεός σχεδίαζε το ανθρώπινο γένος, είχε κατά νου κάτι πολύ καλύτερο από το να τελειώσει πάνω στο όρος του μακελειού της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος σχεδιάστηκε να λατρεύει και να υπηρετεί τον Κύριο. Το γεγονός ότι πλήθη διάλεξαν να μη λειτουργούν όπως σχεδιάστηκαν, τα τοποθετεί στην επισφαλή θέση να τιμωρηθούν με τον Αντίχριστο και τους ακολούθους του.

Στην προετοιμασία αυτής της μάχης, όλα τα γεωργικά εργαλεία μετατρέπονται σε πολεμικά όπλα (Ιωήλ γ:9-14). Παρόλα αυτά καμία ανθρώπινη προετοιμασία δεν θα μπορέσει να τους εξοπλίσει έτσι ώστε να μπορέσουν να πολεμήσουν τον Κύριο της δόξης. Δεν υπάρχει αμυντική θέση απέναντι στο λόγο που έχει βγει από το στόμα του Θεού. Η συγκέντρωση όλου αυτού του πλήθους των στρατευμάτων, αν και είναι ανταπόκριση καλέσματος δαιμονίων, στην πραγματικότητα έχει οριστεί από το Θεό.

«Ας εγερθώσι και ας αναβώσι τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ· διότι εκεί θέλω καθήσει διά να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλόθεν» (Ιωήλ γ:12). Θα είναι ημέρα κρίσης για τα έθνη. Σαν αποτέλεσμα της καταστροφής, η γη θα γίνει έρημος.

«Ολοκλήρως θέλει κενωθή η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθή· διότι ο Κύριος ελάλησε τον λόγον τούτον» (Ης.κδ:3).

Από τα περίπου 6 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα ο πληθυσμός του πλανήτη μας, θα απομείνουν ολίγοι άνθρωποι (Ης.κδ:6). 

Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από το φόβο μιας παγκόσμιας καταστροφής εξαιτίας των ατομικών όπλων που έχουν σχεδιαστεί.

Ενώ είναι πολύ πιθανό να συμβεί μεγάλη ζημιά απ’ αυτά στο χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι το τέλος της Μεγάλης Θλίψης, το γεγονός ότι η μεγαλύτερη καταστροφή θα προέρθει όταν η οργή του θυμού του Θεού εκχυθεί πάνω στη γη, παραμένει.

«Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών» (Ζαχ.ιδ:12).