Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Προετοιμασίες

Ενώ ο Donald είναι απασχολημένος με τη συναρμολόγηση των υπουργίων του και κάνοντας ραντεβού στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προεδρία του ...
 
Οι Μεξικανοί εκπαιδεύονται για "Τον τοίχο"!!
Κάνε κλικ