Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Το κάλυμμα (7)

Εδ.10 – Εξουσία και Άγγελοι

«Διά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους».

«εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής» αυτή η φράση ακούγεται παράξενα. Κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ πολλοί άντρες και γυναίκες μισούν αυτή τη διδασκαλία, ένα μέρος της έννοιας της ΕΞΟΥΣΙΑΣ είναι «προνόμιο». Είναι προνόμιό της να φέρει το «σημάδι» της τάξης του Θεού κατά την δημιουργία, και ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι: «διά τους αγγέλους».


Αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει να σκεφτούμε με δύο τρόπους:

Είναι ένα σημάδι κατευθείαν για αγγελικά όντα. Επειδή οι άγγελοι έχουν αποσταλεί προς υπηρεσία των παιδιών του Θεού: «Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτε· Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου; Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;» (Εβρα:13,14). Επίσης, πεσμένα αγγελικά όντα (γνωστά σαν δαιμόνια) περιέρχονται ελεύθερα αυτόν τον κόσμο, αναζητώντας αυτούς, μέσα στους οποίους μπορούν να κατοικήσουν, ή να δημιουργήσουν πρόβλημα με κάποιο τρόπο. (Λουκ.ια:24 & Α’ Πέτρ.ε:8). Απλά θα μπορούσαμε να το δούμε να σημαίνει: «λόγω του τι συμβαίνει με τους αγγέλους». Πιστεύω να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Γραφή μιλάει για μια αγγελική εξέγερση. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά αναφέρεται σε πολλά άλλα μέρη.

Στα παραπάνω δύο σημεία, υπάρχει μια κοινή σύνδεση, που είναι το γεγονός ότι κάποτε υπήρξε μια αγγελική εξέγερση εναντίον της τάξης και της εξουσίας του Θεού. Αυτός είναι αναμφίβολα ένας λόγος για την καθιέρωση στην εκκλησία του Θεού μιας διάταξης, που σημαίνει τάξη και εξουσία. Θα εξετάσουμε εν συντομία αυτή την αγγελική εξέγερση:

Ιούδ.α:6 και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, δια την κρίσιν της μεγάλης ημέρας- (επαναστάτησαν ενάντια στην θεία τάξη του Θεού).

Υπάρχουν κι άλλες αναφορές πάνω σ’ αυτό το θέμα, αλλά δεν θα επιχειρήσουμε μια πλήρη έρευνα γι’ αυτό τώρα. Αρκεί να πούμε ότι ήδη μια φορά η δημιουργία του Θεού επαναστάτησε πριν αμαρτήσει ο Αδάμ. Τώρα, αυτοί που εξέπεσαν μετά την εξέγερση, μας παρακολουθούν ελπίζοντας να μας δουν από την πλευρά τους, σε «πόλεμο ενάντια στον Θεό». Στον «κόσμο», αυτοί κερδίζουν χωρίς μεγάλη προσπάθεια, φυσικά. Όχι μόνο στη σφαίρα των σχέσεων μεταξύ αντρών και γυναικών αλλά σε κάθε τι. Παρόλα αυτά, ακόμα υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να πιστεύουν στην δικτατορική εξουσία του αρσενικού, συχνά μπερδεμένοι με την άποψη ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα. Φυσικά, η υποταγή της γυναίκας είναι μόνο το μισό της εικόνας. Θυμηθείτε πάλι τα εδάφια που διαβάσαμε στην προς Εφεσίους: «Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής» (Εφες.ε:25). Αν ένας άντρας δεν αγαπά, περιθάλπει, τιμά και θυσιάζει τη ζωή του γι’ αυτήν, τότε αυτός χαλάει την εικόνα του Χριστού – που σημαίνει ότι πράγματι ατιμάζει την κεφαλή του.

Ο Σατανάς (ο οποίος είναι αγγελικό δημιούργημα) είναι ο θεός (με μικρό «θ») αυτού του κόσμου και όλων, είτε άντρες είτε γυναίκες, όσων ζουν σύμφωνα με τις μόδες αυτού του κόσμου, σε όποιο πολιτισμό και αν βρίσκονται. Ο διάβολος δεν ασχολείται μαζί τους. Το θέμα είναι, η εκκλησία θα συνεχίσει να ακολουθεί την οδό του Κυρίου; Ή μπορεί ο άνομος να αποσπάσει την προσοχή της, να την διαφθείρει, να της κάνει κακό ή οτιδήποτε άλλο προκειμένου να την κρατήσει από την υπακοή στον Χριστό; Εμείς, οι χριστιανοί άντρες και γυναίκες μαζί, έχουμε το προνόμιο και την ευθύνη να δείξουμε στους επαναστάτες αγγέλους ότι εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Εμείς αγαπάμε τον Ιησού, τον φοβόμαστε και υπακούμε τις εντολές Του.

Εδ.11 & 12 – Αλληλεξάρτηση

«Πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ είναι διά της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού».

Εδώ ο απόστολος είναι πολύ προσεκτικός στο να τονίσει την αμοιβαία εξάρτηση και ίση αξία του αρσενικού και του θηλυκού, ακριβώς για τις περιπτώσεις που υπάρχουν μη ισορροπημένοι άντρες που αρχίζουν να φαντάζονται ότι η εξουσία που έχουν τους καθιστά ανώτερους. Έχω ήδη δηλώσει ότι άντρες και γυναίκες είμαστε ίσοι σε αξία στον Θεό, αλλά έχουμε διαφορετικούς ρόλους. Αυτό είναι σύμφωνο με το σύνολο της βιβλικής αποκάλυψης και όχι μόνο με την επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους. Για να το δούμε πάλι αυτό, θα χρησιμοποιήσω έναν ακόμη παραλληλισμό:

Μια αναλογία ισότητας και τάξης

Ας υποθέσουμε ότι εργάζεσαι σ’ ένα γραφείο κι έχεις κάποιο προϊστάμενο από πάνω σου. Δεν είσαι κατώτερος σαν άτομο από τον προϊστάμενο, είστε και οι δύο ίσης αξίας στα μάτια του Θεού. Ας πούμε ότι και για τον εργοδότη σας, είστε και οι δύο ίσης αξίας. Ο προϊστάμενος μπορεί να έχει περισσότερες δεξιότητες από ότι εσύ, ή εσύ να έχεις περισσότερες δεξιότητες από αυτόν. Αυτό, δεν είναι το θέμα. Ο εργοδότης σας έχει δώσει το ρόλο του προϊσταμένου στον ένα και όχι στον άλλο. Είχε κάθε δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση. Ας πούμε ότι o προϊστάμενός σου είναι καλός άνθρωπος και σου φέρεται ευγενικά, έστω και αν αυτός είναι επίσημα «η εξουσία». Σε ακούει όταν θες να πεις κάτι, γνωρίζοντας ότι συχνά έχεις λύσεις και προτάσεις που είναι καλές, ωστόσο, ο προϊστάμενος είναι αυτός που εξακολουθεί να παίρνει την απόφαση αν πρέπει ή όχι να υλοποιήσετε την ιδέα σου, που είναι δικαίωμά του... ΑΛΛΑ..., την ίδια στιγμή είναι και ευθύνη του. Αν όλα πάνε στραβά, αυτός θα κατηγορηθεί από πλευράς εργοδοσίας. Μπορείς να δεις την εικόνα; Και οι δύο είναι ίσης αξίας, αλλά την ίδια στιγμή, στον ένα έχουν δοθεί ευθύνες που δεν έχουν δοθεί στον άλλο!

Μόνο και μόνο επειδή η εξουσία συχνά κακομεταχειρίζεται, αυτό δεν μειώνει την αλήθεια του Θεού.