Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Το κάλυμμα (6)

Εδ.5 & 6 – Η ευθύνη της γυναίκας

«Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην. Επειδή αν δεν καλύπτηται η γυνή, ας κουρεύση και τα μαλλία αυτής· αλλ' εάν ήναι αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύη τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζηται, ας καλύπτηται».

Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίστροφο για τη γυναίκα. Πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της, σε αντίθεση με τον άντρα που εντέλλεται να αποκαλύπτει.

Τι σημαίνει αυτό;

Γιατί πρέπει να καλύπτουμε/αποκαλύπτουμε το κεφάλι; Να θυμάστε ότι εξετάζουμε μια συμβολική εντολή εδώ. Στην Παλαιά Διαθήκη, ένας ιερέας ή βασιλιάς χριζόταν με λάδι (που το έχυναν στο κεφάλι του) και αυτό συμβόλιζε την εξουσία του. Το «λάδι» συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και το «κεφάλι» την εξουσία.

Στην Καινή Διαθήκη, το θέμα της τάξης και της εξουσίας, το συμβολίζουμε με το γεγονός ότι ο Χριστός μας λύτρωσε και μας επανάφερε στην σωστή τάξη της δημιουργίας. Δεν εννοώ απλά και μόνο τη σειρά ανάμεσα σε αρσενικό και θηλυκό, αλλά τα πάντα τα έφερε πίσω στην σωστή υπαγωγή στον Θεό. Έτσι, ο άντρας αφαιρεί κάθε κάλυμμα από το κεφάλι του για να δηλώσει ότι είναι η εξουσία (αυτός είναι «η κεφαλή») και, αναλαμβάνει την ευθύνη των καταστάσεων. Ναι, είμαστε πίσω στον Αδάμ μέσα στον κήπο, τότε που απέτυχε να χρησιμοποιήσει την εξουσία που ο Θεός του είχε δώσει, καθώς στάθηκε δίπλα και δεν είπε τίποτα, όταν η σύζυγός του παρασυρόταν από τον διάβολο. Η γυναίκα τοποθετεί ένα κάλυμμα πάνω στο κεφάλι της, προκειμένου να δηλώσει ακριβώς το αντίθετο, ότι είναι υπό την εξουσία του άντρα κι έτσι αντιπροσωπεύει την υποταγή της εκκλησίας στο Χριστό.

Το δεύτερο μέρος αυτού του εδαφίου σημαίνει απλά: «αν δεν το κάνει, τότε ας κόψει τα μαλλιά της κοντά και να μοιάζει με άντρα». Δεν σκέφτομαι ούτε για μια στιγμή, ότι ο απόστολος συνηγορεί, μ’ αυτά τα λόγια, να κρατήσουν δια της βίας μια γυναίκα κάτω και να την ξυρίσουν με το ζόρι! Υποψιάζομαι ότι αυτό είναι μάλλον μια ιδιωματική έκφραση αγανάκτησης όπως – «αν δεν ακούσει αυτό που του λες, κόψε του τ’ αυτιά!» Στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης και σε πολλές κοινωνίες και πολιτισμούς ήταν συνηθισμένο κατά καιρούς να ξυρίζουν μια γυναίκα σαν τιμωρία για απιστία. Όπως λέω, δεν πιστεύω ότι αυτό που αναφέρεται εδώ, είναι εντολή για κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό θεωρείτο προφανώς σαν ένα εξαιρετικά σοβαρό παράπτωμα, να μην υπακούσει αυτό διάταγμα. Σύντομα θα δούμε πόσο πολύτιμα είναι τα μαλλιά μιας γυναίκας.

Εδ.7-9 – Πίσω στη Δημιουργία

«Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ' η γυνή εκ του ανδρός· επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ' η γυνή διά τον άνδρα».

Αυτό είναι απλά η διδασκαλία των δύο πρώτων κεφαλαίων της Γένεσης. Ο Αδάμ ήταν η πρωτότυπη δημιουργία του Θεού, δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού. Η γυναίκα, την οποία ο Αδάμ ονόμασε «ανδρίς», (αυτή που λήφθηκε εκ του ανδρός) δημιουργήθηκε από αυτόν, σαν ο τέλειος συνεργάτης του. Ήταν συμπληρωματική δημιουργία. Ο Αδάμ αντανακλά άμεσα την εικόνα του Θεού (χωρίς αυτό να σημαίνει κατά φυσικό τρόπο) και η Εύα αντανακλά άμεσα την εικόνα του άντρα. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε συνδυασμό οι δυο τους, εκφράζουν επίσης την εικόνα του Θεού. «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γέν.α:27).