Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

κλητοί και εκλεκτοί και πιστοίΜερικές σκέψεις…..

Αποκ.ις:14-16 διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών.


Το κεφάλαιο ις της Αποκάλυψης, μιλά για τα δαιμονικά πνεύματα που βγαίνουν για να εξαπατήσουν τα έθνη και να τα οδηγήσουν στην τελειωτική μάχη – του Αρμαγεδδώνα. Αυτά τα σχέδια επεξεργάζονται και εκτελούνται εδώ και δεκαετίες, και τώρα είναι η τελική τους φάση. Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να συνειδητοποιήσουν πόσο κοντά είμαστε στον ερχομό του Κυρίου μας! Όμως αδιαφορώντας και ξεχνώντας, δεν μπορούν να συλλάβουν τη σημασία της πίστης στον Κύριο!

Αυτά τα πνεύματα των δαιμόνων αν και εξέρχονται από τρία διαφορετικά στόματα, του δράκοντα, του Α/Χ, και του Ψευδοπροφήτη, γνωρίζουμε ότι όλα προέρχονται από την ίδια πηγή, το Σατανά, που κινείται πίσω απ’ όλα αυτά. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι σε τέλεια υποταγή στο Σατανά, αυτός ελέγχει και εξουσιάζει το βασίλειο του Α/Χ σύμφωνα με το κεφ.ιγ:2.
Εφόσον εξέρχονται από το στόμα του δράκοντα, του θηρίου και του ψευδοπροφήτη, αυτά τα σημεία έχουν να κάνουν με τα λόγια που θα λένε στους ανθρώπους για να τους εξαπατήσουν. Πρόκειται για απατηλά και ψευδή σημεία.

Αποκ.ιζ:14 Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.

Η ομάδα που εσείς και εγώ θέλουμε να ανήκουμε, είναι αυτή, των κλητών, εκλεκτών και πιστών!

Ο Σαμουήλ, όταν άκουσε για τρίτη φορά τη φωνή του Θεού, σύμφωνα με την οδηγία του Ηλεί του ιερέα, απάντησε «Λάλησον, Κύριε· διότι ο δούλός σου ακούει». Ο Σαμουήλ παραδιδόμενος στη φωνή του Θεού, ο Κύριος ήταν μαζί του, και κανένας λόγος του δεν έπεσε στο έδαφος (Α’ Σαμ.γ:9).

Όταν κι εμείς αφήνουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Αρχηγού, επιτρέπουμε στη φωνή του Θεού να μας διαμορφώσει, να μας φτιάξει, να μας δώσει το σχήμα και τη μορφή που πρέπει να έχουμε και στη συνέχεια, το τέλειο θέλημα του Θεού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη ζωή μας!

ΚΛΗΤΟΙ

Από το λεξικό του Σταματάκου διαβάζουμε:

Κλητός, ή, όν (καλέω) ο κεκλημένος, προσκεκλημένος // ευπρόσδεκτος // εκλεκτός, επίλεκτος.

Είμαστε όλοι καλεσμένοι στο γαμήλιο δείπνο, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε να πάμε. Οι πράξεις μας, είναι που αποφασίζουν κατά πόσον είμαστε κλητοί.

Εμείς αποφασίζουμε τι θα φορέσουμε, αλλά το απαιτούμενο ένδυμα είναι χωρίς «κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων».

Ο καθένας είναι κλητός, ο καθένας από εμάς έχει καλεστεί σε διάφορες θέσεις στη Βασιλεία του Θεού, όπου ο Θεός θέλει να Τον υπηρετήσουμε.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ

Το Ματθ.κβ:14 μας λέει ότι έχουμε όλοι καλεστεί, αλλά λίγοι επιλέγουν το γαμήλιο ένδυμα, τη δικαιοσύνη του Χριστού, τον αγιασμό του πνεύματος.

Υπάρχουν και εκείνοι στην σημερινή κοινωνία μας που θέλουν να παντρευτούν, θέλουν την σύζυγο να τους περιμένει στο σπίτι, που θέλουν την ασφάλεια ότι κάποιος τους περιμένει, αλλά δεν θέλουν να είναι πιστοί.

Όλοι έχουμε προσταχτεί να τρέξουμε προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.. (Φιλιπ.γ:14)

Μπορεί να είμαστε κλητοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και εκλεκτοί. Θα πρέπει να το επιλέξουμε να είμαστε εκλεκτοί. Εκλεκτός σημαίνει να είσαι πιστός!

ΠΙΣΤΟΙ

Πιστός σημαίνει να είσαι αξιόπιστος, σταθερός και ακλόνητος.

Η Γραφή χαρακτηρίζει αυτού του είδους την πίστη, με τέσσερις τρόπους.

    · σαν χαρακτηριστικό του Θεού
    · σαν ένα θετικό χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων
    · σαν ένα χαρακτηριστικό που λείπει από πολλούς
    · σαν δώρο του Αγίου Πνεύματος

«Πιστός» χρησιμοποιείται με την έννοια αυτού που πιστεύει, όπως στην περίπτωση των Χριστιανών στην Έφεσο και τις Κολοσσαίς. (Εφεσ.α:1, Κολ.α:2)

Όταν ένα άτομο βαδίζει με συνέπεια με το Θεό, υπηρετώντας Τον με ταπείνωση, ονομάζεται «πιστός».

Εγώ θέλω να είμαι κλητός, εκλεκτός και πιστός!