Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

και όμως γυρίζει !

Το 1633 ο Γαλιλαίος αντιτάχθηκε στην παραδεδεγμένη διδασκαλία της καθολικής (παπικής) εκκλησίας σχετικά με τον ηλιοκεντρικό χαρακτήρα του ηλιακού μας συστήματος, διακινδυνεύοντας την ζωή του αφού τον χαρακτήρισαν αιρετικό.  Σήμερα σχεδόν τετρακόσια χρόνια μετά, πολλοί κάτοικοι των ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις με τους ιεροεξεταστές, αφού σύμφωνα με έρευνα , το ¼ των αμερικανών αγνοεί ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο ! Σε δείγμα 2200 ανθρώπων, μόνο το 74% ξέρει ότι η Γη κινείται...
  •  Η έρευνα αυτή γίνεται κάθε δύο χρόνια και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις επιστήμες που παρουσιάζει το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημών στον πρόεδρο των ΗΠΑ και το Κογκρέσο. (Η έρευνα αυτή ωστόσο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ήδη παρωχημένες νοητικές ακροβασίες όπως το δόγμα της καταγωγής του ανθρώπου από τα πιθηκοειδή).