Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Εννοείς ότι θα πάω στην κόλαση;Θέλεις να πεις ότι ο/η ____________ μου  θα πάει στην κόλαση;

Αυτή η ερώτηση τίθεται σχεδόν σε κάθε συνομιλία σχετικά με τις διδασκαλίες του λόγου του Θεού.

Την έχω ακούσει σχεδόν κάθε φορά που μιλάω με ανθρώπους που ειλικρινά αγαπούν το Θεό. Στην επιθυμία τους να καταλάβουν, αυτό το ερώτημα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη βεβαιωμένη φύση της αλήθειας. Αν το επιτρέψουμε, μια τέτοια ερώτηση θα προσπαθήσει να εκτρέψει το μήνυμα που η Αγία Γραφή διδάσκει σε τόσα πολλά σημεία.


Ακούστε,

το θέμα δεν είναι αν εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα πάει στον ουρανό ή στην κόλαση. 

Παρακαλώ καταλάβετε ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, περιορισμένης κατανόησης, σοφίας και μόρφωσης.  Αυτό ισχύει για κάθε θνητό και δεν θα ήθελα, το που θα περάσω την αιωνιότητα, να κριθεί από θνητό άνθρωπο.

Δεν είμαι ο Θεός.

Θα ήταν μέγα λάθος να ΚΡΙΝΩ την αιωνιότητα οποιουδήποτε με βάση τη γνώμη μου. Αν πω, νομίζω ότι θα πάει στον ουρανό, επειδή είναι καλός άνθρωπος, αυτό δεν είναι κρίση;  Ή αν θα έλεγα, είναι μια χαρά για όσο διάστημα κάνει το καλύτερο που μπορεί.  Δεν βάζω τον εαυτό μου στη θέση του Θεού;

Ο Ιησούς είναι ο κριτής.

Το μόνο που ξέρω, χωρίς αμφιβολία, είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια.  Οι διδασκαλίες που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, γραμμένες από ανθρώπους που τους οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού, είναι αληθινές και αλάνθαστες.  

Στόχος μου είναι να τις διδάξω και να τις κηρύξω χωρίς να αλλάξω κάτι.  Να τις παρουσιάσω με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν στην Αγία Γραφή και να επιδιώξουν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές στη ζωή τους.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των Βιβκικών διδασκαλιών έχει αποδοκιμαστεί, αμφισβητηθεί και απορριφτεί   πάνω στη διεστραμμένη ερώτηση, παράδεισος ή κόλαση.

Το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: «Είναι αλήθεια»;   Αν πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια και ότι μιλάει για ένα θέμα με έμφαση, επανειλημμένα και συγκεκριμένα, το επόμενο ερώτημα είναι, «θα το υπακούσω»;

Η πίστη φέρνει υπακοή.  Έτσι, αν πιστεύω στην Αγία Γραφή, θα υπακούσω σ’ αυτό.

Έχω την ευθύνη να κηρύξω ακριβώς, τι λέει ο λόγος του Θεού.

Αν κάποιος δεν έχει κάνει ακριβώς αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, είναι είτε επειδή δεν πιστεύει ό,τι λέει η Βίβλος ή δεν ξέρει τι λέει.

Όμως, θα εμπιστευτούν τη γνώμη και τα συμπεράσματα ανθρώπων πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που διδάσκει η Αγία Γραφή;

Ο Αδάμ και η Εύα εκδιώχτηκαν από τον Παράδεισο και έχασαν την κοινωνία που είχαν με το Θεό, επειδή επέτρεψαν σ’ ένα αμφισβητία να τους κάνει να παρακούσουν μια απλή εντολή.

Αμάν πια, ένα φρούτο είναι. Σίγουρα ο Θεός της αγάπης που σας δημιούργησε και σας έβαλε στον παράδεισο, δεν θα σας τιμωρήσει επειδή θα φάτε ένα καρπό. Αυτή η αμφιβολία που τους έκανε να υποτιμήσουν την κρίση του Θεού, τους εξαπάτησε ώστε να παρερμηνεύουν τη δικαιοσύνη και τη δίκαιη φύση Του.

Αυτός είναι ο κίνδυνος με την αμφιβολία. Μας κάνει να μειώνουμε την αξία, να αμφιβάλουμε και να απορρίπτουμε το λόγο του Θεού.

Πολλά πράγματα παρουσιάζονται σαν μικρά και ασήμαντα και στη συνέχεια καλύπτονται με την εσφαλμένη ιδέα για το Θεό, ότι δεν νοιάζεται για τις λεπτομέρειες.

Αν έχεις μάθει να σκέφτεσαι κατ’ αυτό τον τρόπο, πήγαινε να διαβάσεις τη Γραφή σου. Ο Θεός δεν αλλάζει. Είναι ακόμα ο Θεός που τιμά και υποστηρίζει το λόγο Του.

Υπακοή διά πίστεως σε ότι μου λέει η Ορθόδοξη εκκλησία, δεν με σώζει.

Αλλά, υπακοή διά πίστεως σε ότι λέει ο λόγος του Θεού, αυτό είναι η συνταγή! 

Ας ακούσουμε τα λόγια του Ιησού:

Ιωάν.ζ:38  Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.
Μπορώ να εμπιστευτώ το λόγο του Θεού, πολύ περισσότερο από τις γνώμες και τις κρίσεις των ανθρώπων.

Ουρανός; Κόλαση;

Η επιλογή που έχεις να κάνεις είναι αν θα πιστέψεις ή όχι στο λόγο του Θεού.

Όταν βρεθείς αντιμέτωπος με την οδηγία του Θεού, όσο αφορά στο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις, θα υπακούσεις δια πίστεως ώστε να λάβεις τις βεβαιωμένες ευλογίες της υπακοής;

Ο ουρανός είναι για τον καθένα που θα πιστέψει και θα υπακούσει.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις είναι, θα υπακούσεις το λόγο του Θεού;

Σύντομες Γραφές που θα μας κάνουν να καταλάβουμε τον τρόπο που πρέπει να υπακούμε το λόγο του Θεού.

Ρωμ.ς:17 Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθητε

Ρωμ.ι:16  Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον. Διότι ο Ησαΐας λέγει· Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών;

Εβρ.ια:8 Διά πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθη εις τον τόπον τον οποίον έμελλε να λάβη εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει.

Ρωμ.ς:16-17  Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην; Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθητε

Γαλ.ε:7  Ετρέχετε καλώς· τις σας ημπόδισεν ώστε να μη πείθησθε εις την αλήθειαν;

Φιλ.β:12  Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν·

Β’ Θεσ.α:8  εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

Β’ Θεσ.γ:14  Και εάν τις δεν υπακούη εις τον λόγον ημών τον διά της επιστολής, τούτον σημειόνετε και μη συναναστρέφεσθε μετ' αυτού, διά να εντραπή·

Εβρ.ε:8-10  καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ' όσων έπαθε, και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομασθείς υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ·

Α’ Πέτρ.α:22  Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας,

Α’ Πέτρ.δ:17  Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού;

Ο Ιησούς είναι ο κριτής. Χωρίς αμφιβολία είναι Θεός αγάπης, αλλά προσέξτε τι είπε:

Ματθ.ζ:21-23  Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.

Ματθ.κβ:11-13  Εισελθών δε ο βασιλεύς διά να θεωρήση τους ανακεκλιμένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδυμένον ένδυμα γάμου, και λέγει προς αυτόν· Φίλε, πως εισήλθες ενταύθα μη έχων ένδυμα γάμου; Ο δε απεστομώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας· Δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.

Αυτές είναι μόνο δύο από τις πολλές διδασκαλίες του Ιησού όπου κρίνει και ρίχνει στην κόλαση εκείνους που δεν υπακούνε στο λόγο του.