Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:9


 Οίδα σου την θλίψιν και την πτωχείαν, αλλά πλούσιος εί, και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς, και ουκ εισίν αλλά συναγωγή του Σατανά.

Ο Ιησούς λέει στους Σμυρναίους Οίδα σου την θλίψιν και την πτωχείαν

1)  Θλίψη και πτώχεια γιατί ζούσαν κυνηγημένοι στις κατακόμβες. Πολλούς έπιαναν και τους έκαιγαν, τους έριχναν στα λιοντάρια, τους πουλούσαν σκλάβους, τους ατίμαζαν για την πίστη τους, τους σκότωναν.

Έπρεπε να εμπιστεύονται το Θεό για κάθε γεύμα τους. Δεν είχαν την άνεση να εργαστούν για τον Κύριο όπως έπρεπε. Δεν ήταν καιρός για ευαγγελιστικές εξορμήσεις, όμως ο Ιησούς τους λέει να επιμένουν και να είναι πιστοί μέχρι θανάτου. Να εμπιστεύονται και να βλέπουν στον Ιησού.

Οι κατακόμβες της Ρώμης ήταν μακροί υπόγειοι διάδρομοι φάρδους 2-2,5 μέτρων και ύψους περίπου 2μ. που εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από την πόλη. Τις χρησιμοποίησαν οι Χριστιανοί για καταφύγιο, τόπο λατρείας, και νεκροταφείο, όσο διάρκεσαν οι αυτοκρατορικοί διωγμοί. Οι τάφοι των Χριστιανών που κρύβουν οι κατακόμβες υπολογίζονται σε 2-7 εκατομ. Έχουν βρεθεί περισσότερες από 4.000 επιγραφές που ανήκουν στην περίοδο ανάμεσα στον Τιβέριο (14-37μ.Χ.) και τον Κων/νο (306-337μ.Χ.)

2)  Οίδα: σημαίνει γνωρίζω, ξέρω και μάλιστα στον αόριστο που δείχνει ότι ο Ιησούς πριν ακόμα συμβούν ήδη τα ήξερε, τα είχε δει. Πτώχεια είναι το αποτέλεσμα του διωγμού γιατί δεν μπορούσαν να έχουν δουλειές, να κάνουν εμπόριο ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί γεννήθηκαν και πέθαναν μέσα στις κατακόμβες χωρίς να έχουν δει το φως του ήλιου.

αλλά πλούσιος εί

Ιακ.β:5 είμαστε πλούσιοι σε πίστη. Πλούσιοι γιατί ο Κύριός μας είναι ο Βασιλιάς και ο Κύριος του παντός. Αντίθετα: Αποκ.γ:17

και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ουκ εισίν αλλά συναγωγή του Σατανά.

1)  Ιωαν.η:36-44 Ο Ιησούς κάποτε φανέρωσε στους Ιουδαίους που έλεγαν ότι ήταν παιδιά του Αβραάμ, αυτό που στην πραγματικότητα ήταν στα μάτια του Θεού. Τώρα, το ίδιο εκείνο δολοφονικό πνεύμα για τον Ιησού, ξεσπούσε στους οπαδούς Του.

2)  Ρωμ.β:28-29 Εδώ ο Παύλος δείχνει τους αληθινούς Ιουδαίους που είναι τα παιδιά της πίστης και της αφιέρωσης όπως ο πατέρας Αβραάμ. Αυτοί είναι οι περιτμημένοι όχι κατά σάρκα αλλά στην καρδιά και στο πνεύμα ξεχωρισμένοι απ’ τον κόσμο για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο. Αυτοί είναι οι Ιουδαίοι του Θεού.

3)  Ρωμ.θ:6-8 & Γαλ.δ:28-29 μιλά ο Παύλος για τους αληθινούς Ισραηλίτες που είναι ο πνευματικός Ισραήλ.

4)  Ο Ιησούς λέει ότι αυτοί οι Ιουδαίοι είναι συναγωγή (εκκλησία) του Σατανά, δηλαδή τους μάζεψε ο διάβολος για να σκορπίσουν τη διδαχή του.