Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

η ασθενής μνήμη, μήτηρ επανάληψης πάσας θηριωδίας..

Η "πατρότητα" της φράσης για τις εισροές μεταναστών, του υπουργού προστασίας (;) του πολίτη που απασχόλησε πριν λίγες μέρες τα ΜΜΕ: "Η ποιότητα, η διαφορά κουλτούρας των μεταναστών που δεχόμαστε εμείς σε σχέση με τις άλλες χώρες, είναι τραγική", ανήκει στον υπουργό προπαγάνδας των εθνικοσοσιαλιστών Γκέμπελς.
  • Ο ίδιος υπουργός ήταν ο ομιλητής στις 27η Ιανουαρίου,την ημέρα "Μνήμης του Ολοκαυτώματος” στην σχετική εκδήλωση  που έγινε στο “Παλάς” !
Λευ. 19:34 ο ξένος, ο παροικών με σας, θέλει είσθαι εις εσάς ως ο αυτόχθων, και θέλεις αγαπά αυτόν ως σεαυτόν· διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.