Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ

Η μάχη του Αρμαγεδδώνα είναι ο κλιμακούμενος πόλεμος, μετά τον οποίο ο Ιησούς Χριστός γίνεται ο ανώτατος άρχοντας πάνω στη γη.

Ζαχ.ιδ   Β’ Θες.β:4  Αποκ.ιγ:16,17  Αποκ.ιθ:11,16  Ης.κδ:1,3   Αποκ.ιδ:20    Αποκ.ιθ:19   Αποκ.ις:13-16  Αποκ.ιθ:11-17

Αρμαγεδδών! Μια λέξη που κάποτε ήταν περιορισμένη στο λεξιλόγιο ανθρώπων που μελετούσαν τη Βίβλο και τώρα είναι πολύ κοινή στα στόματα πολιτικών και στρατιωτικών. Και μόνο το άκουσμα της λέξης δημιουργεί ρίγος που διαπερνά τη ραχοκοκαλιά.


Καθώς τα έθνη συνεχίζουν να γεμίζουν τα οπλοστάσιά τους και οι στρατοί εκπαιδεύονται για μια παγκόσμια σύγκρουση, το μυαλό μας πηγαίνει στο λόγο του Θεού που με πιστότητα περιγράφει την κλιμάκωση της μεγαλύτερης πάλης ανάμεσα στο σωστό και το λάθος.

Ο Κύριος έχει αποφανθεί ότι η διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στο Σατανά και στο Θεό θα ξεκαθαριστεί. Η ανθρώπινη φυλή εκτέθηκε σ’ αυτή τη διαμάχη στον κήπο της Εδέμ.

Η τελική αναμέτρηση θα γίνει σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Αρμαγεδδών. Είναι το νοτιότερο άκρο της πεδιάδας του Εσδραελόν, όπου κι άλλες μεγάλες μάχες έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Μεγάλες νίκες αλλά και μεγάλες τραγωδίες συνέβησαν εκεί. Εκεί σκοτώθηκε ο βασιλιάς Σαούλ (Α’ Σαμ.λα:8). Εκεί ο Βαράκ πήρε λαμπρή νίκη για τους Ισραηλίτες εναντίον των Χαναανιτών (Κριτ.δ).
Είναι σωστό που ο Κύριος διάλεξε αυτή τη συγκεκριμένη κοιλάδα για να κατατροπώσει τις δυνάμεις του κακού και καθένα που έχει επηρεαστεί απ’ αυτό. 

Ι. Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Από την πρώτη πράξη βίας, τότε που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, μέχρι το τελευταίο έγκλημα, είναι ολοφάνερο σε όλους πια τι έχει κοστίσει η αμαρτία στην ανθρωπότητα. Η μιζέρια που γκρεμίζει ελπίδες, τα παθήματα, και η κακοποίηση που έχει επισωρευτεί πάνω στους κατοίκους της γης είναι καταπληκτική.

Όταν ο πληθυσμός της γης ήταν μόνο 3 άτομα, το ένα από αυτά (το 1/3) σημαδεύτηκε από το Θεό σαν απορριπτέο (Γεν.δ:15). Καθώς εστιάζουμε στο τελικό ξεκαθάρισμα, είναι φανερό ότι ο κόσμος θα γεμίσει από ανθρώπους σημαδεμένους από ένα άνθρωπο κι ένα σύστημα που αντιπροσωπεύει το κακό. Ουσιαστικά, η γη θα καταλήξει μια τεράστια φυλακή.

Δεν μπορεί να υπάρξει υγιής συνύπαρξη του καλού με το κακό. «Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον;» (Α’ Κορ. ε:6). Οποιοδήποτε κακό υπάρχει πάνω στη γη, θα μιάνει τις περιοχές που ελέγχει. Κάθε κακό που αφήνουμε να κατοικεί στην καρδιά μας λειτουργεί σαν καρκίνος. Το καλό και το κακό πρέπει να έρθουν αντιμέτωπα και να πολεμήσουν.

Α. Ο Αντίχριστος προβάλλεται σαν Θεός.

Η ικανότητα του «ανθρώπου της αμαρτίας» να πείσει με επιτυχία τους ηγέτες του κόσμου για την αξία του, θα είναι καταπληκτική. Θα αντισταθεί κάθε λατρείας προς το ζωντανό Θεό αλλά και προς ψεύτικους θεούς και θα την απαιτήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του.

«Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθύτων, εξεύρομεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν τω κόσμω, και ότι δεν υπάρχει ουδείς άλλος Θεός ειμή εις. Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί» (Α΄Κορ.η:4-5).

Βλασφημώντας με μεγάλο θράσος, ο Αντίχριστος θα καθίσει στον ξαναχτισμένο Ναό σαν Θεός. Με τις αχαλίνωτες επευφημίες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας θα προωθήσει το πρόγραμμά του. Ο Ιησούς είπε: «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή» (Ιωάν.ε:43). Ο Αντίχριστος θα εκπληρώσει αυτή την προφητεία όταν θα έρθει και θα γίνει αποδεκτός με το όνομά του. Ο περισσότερος κόσμος δεν θα δεχτεί ότι Ιησούς είναι το όνομα του πατέρα.

Β. Οι ενέργειες του Αντίχριστου σαν παγκόσμια δύναμη.

Η δύναμη έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κόσμο σήμερα. Σε μια εποχή αναρχίας, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εξουσία είναι μπερδεμένοι σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ειρήνη. Η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα φέρει στην επιφάνεια ένα άνθρωπο που με τη βοήθεια και τη δύναμη του Σατανά θα εξουσιάσει τις μάζες και θα πετύχει το σεβασμό τους. Θα έχει λαμπρό μυαλό και ιδιαίτερη ικανότητα επικοινωνίας με την ανθρωπότητα που θα αγαπά την αμαρτία. Η πλειονότητα του δυτικού πολιτισμού θα καλοδεχτεί τις λαμπρές ουτοπικές προφητείες του.

«Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον». (Δαν.η:23-24).

Ο Δανιήλ έγραψε ότι ο Αντίχριστος θα έχει μεγάλη δύναμη αλλά όχι απ’ τον ίδιο του τον εαυτό. Όλη η δύναμη του Σατανά θα παραχωρηθεί σ’ αυτόν τον ανερχόμενο παγκόσμιο ηγέτη.


Θα χρησιμοποιήσει τα επιτεύγματα των υπολογιστών προς όφελός του και θα εγκαινιάσει ένα σύστημα που κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη θα έχει τον προσωπικό του αριθμό. Όποιος αρνηθεί να πειθαρχήσει με το πρόγραμμα, θα του αφαιρεθεί το δικαίωμα αγοράς και πώλησης. Όποιος μπορεί να ελέγχει τις παγκόσμιες αγορές και πωλήσεις, είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό άτομο.

Γ. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται.

Ο Θεός επιτρέπει στα κακά πνεύματα να εργάζονται και κάποιες φορές χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της δουλειάς τους για δικούς Του σκοπούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε όταν ένα πνεύμα ψεύδους μπήκε στα στόματα των ψευδοπροφητών προκειμένου να απατήσει τον Αχάβ και να ανέβει στη Ραμώθ-γαλαάδ (Α’ Βας.κβ:20-23).

Κατά τη διάρκεια της έκχυσης των 7 φιαλών της οργής στη Μεγάλη θλίψη, θα έρθουν τρία ακάθαρτα πνεύματα από τις Σατανικές δυνάμεις που θα μοιάζουν με βατράχους (Αποκ.ις:13-14). Το ένα θα βγει από το στόμα του δράκοντα, το άλλο από το στόμα του θηρίου και το τρίτο από το στόμα του ψευδοπροφήτη. Αυτά τα πνεύματα θα κάνουν θαύματα και θα αποσταλούν για να μαζέψουν όλους τους βασιλιάδες και ηγέτες των εθνών της γης στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο Παντοδύναμος Θεός να πολεμήσει μαζί τους.

Το κέντρο της Γης, όσον αφορά το Θεό, είναι η Ιερουσαλήμ (Ιεζ.ε:5). Ο Εθνικός κόσμος μπορεί να διαιρεθεί σε 4 γεωγραφικές περιοχές. Στο Δυτικό που υποθετικά είναι χριστιανοί, απ’ όπου θα αναβιώσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που θα προκαλέσει τον ερχομό του Αντίχριστου. Στο Βόρειο που περιλαμβάνει τα κομουνιστικά κράτη που είναι άθεα, στο Νότιο που υπερέχουν αριθμητικά οι Άραβες που είναι Μουσουλμάνοι και στην Ανατολή που βασικά είναι Ασιάτες, κατά κύριο λόγο Βουδιστές.

Μόλις ο Αντίχριστος αθετήσει τη συνθήκη που έχει κάνει με το Ισραήλ και στραφεί για να τους διαλύσει, θα χρησιμοποιήσει δαιμονικά πνεύματα για να φέρει και τις 4 αυτές περιοχές στο προσκήνιο.

«Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν» (Δαν.θ:27).

Η έκτη φιάλη θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεραθεί ο ποταμός Ευφράτης ώστε τα πλήθη από την Ανατολή να μπορέσουν να φτάσουν στον Αρμαγεδδώνα.