Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

οι κατάλογοι..

Αν ο Τερτυλλιανός μιλούσε για την λεγομένη Καθολική Εκκλησία (δεν εννοώ την Παπική) τότε γιατί πήγε στους «αιρετικούς» Μοντανιστές; Αν πάλι ο Τερτυλλιανός μιλούσε για τους Μοντανιστές τότε τι το χρησιμοποιούν αυτοί που λένε ότι συνεχίζουν την Καθολική Εκκλησία (Ορθόδοξοι & Ρωμαιοκαθολικοί); Μήπως τελικά ο Τερτυλλιανός δεν εννοούσε εκείνο που νομίζουν και που αφήνουν να εννοηθεί; Μήπως η αλήθεια είναι ότι ήταν φύση αδύνατον να γνωρίζουν επακριβώς τα στοιχεία αυτά; Μήπως; Πόσο σοβαρή μπορεί μια...«παράδοση» να είναι;.."

(πηγή :το "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ")