Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Κτήρια σε σχήμα 666


Ολόκληρα κτηριακά συγκροτήματα σε πολλές πόλεις του κόσμου είναι με σχέδιο το 666. Ακόμα ο αριθμός του θηρίου υπάρχει στην είσοδο πολλών σημαντικών κτηρίων.
 Η προσμονή των ισχυρών του πλανήτη για τον ηγέτη τους  δεν κρύβεται..