Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

καθεστωτική εκκλησία και οικονομική κρίση..

 Στο φυλλάδιο του υπουργείου οικονομικών διαβάζουμε οτι εκπίπτουν από το εισόδημα δωρεές σε "ιερούς" ναούς , σε "ιερά" μοναστήρια του "αγίου" όρους, στο οικουμενικό πατριαρχείο ,στα πατριαρχεία Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων, στην "ιερά" μονή Σινά και στην ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας. Πληρώνεις , παίρνεις απόδειξη , και ο "χριστός" σε περιμένει !


Απαραίτητη προυπόθεση σύμφωνα με το φυλλάδιο είναι η δωρεά να ξεπερνά τα 100 ευρώ. Ο οβολός της φτωχής χήρας δεν έχει καμμία τύχη στην περίπτωση αυτή..