Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Το Google καταστρέφει τη μνήμη μας;

Οι έρευνες φαίνεται τελικά να συμφωνούν στο γεγονός ότι το Google και η πλήρης εξάρτησή μας απ’αυτό, μπορούν να βλάψουν τη μνήμη μας.
 
Σύμφωνα μάλιστα με ευρήματα του Πανεπιστημίου Columbia, το διαδίκτυο έχει αντικαταστήσει την ικανότητα του εγκεφάλου μας να θυμάται ορισμένες πληροφορίες, καθώς πλέον μπορούμε πολύ εύκολα να τις αναζητήσουμε online.

Ακριβώς όπως οι υπολογιστές χρησιμοποιούν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους για την αποθήκευση πληροφοριών, οι εγκέφαλοί μας χρησιμοποιούν απλά το Διαδίκτυο αν ένα back-up. Και σπάνια πλέον βρισκόμαστε offline οπότε η μνήμη μας ασθενεί….

Οι άνθρωποι δεν κάνουν την προσπάθεια να θυμηθούν κάτι, καθώς θεωρούν ότι μπορούν να βρούν τις πληροφορίες αργότερα στο διαδίκτυο, σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Συμμετέχοντες στην έρευνα υποβλήθηκαν σε τέσσερα πειράματα, τα οποία δοκίμασαν τη μνήμη τους σε διάφορα τεστ αναζήτησης πληροφοριών, απ’ όπου προέκυψαν και τα ευρήματα.