Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Ο λόγος του Θεού (3)

Η Αγία Γραφή είναι μοναδική στις διακηρύξεις της.

Το περιεχόμενο της Βίβλου έχει τεράστια εμβέλεια. Από την αιωνιότητα του παρελθόντος επεκτείνεται στο άπειρο του μέλλοντος, από τον ουρανό φθάνει μέχρι κάτω στην κόλαση, και από το δαιμονικό και το καταχθόνιο φθάνει στο άγιο και στο απρόσιτο. Αυτό δε το μήνυμα της σωτηρίας δια πίστεως χωρίς έργα, καθώς και η μοναδική θυσία του Χριστού για μας, είναι απερίγραπτο μεγαλείο.


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το κύριο θέμα και το κλειδί που ξεκλειδώνει τις άγιες γραφές. Είναι το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ, η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι το κέντρο και ο άξονας του τροχού των Γραφών, γιατί κάθε μεγάλη αλήθεια και διδασκαλία μέσα στον λόγο περιστρέφεται γύρω από Αυτόν (Α’ Πέτρ.α:11, Λουκ.κδ:27,44).

Αυτός είναι το άνθος του Σαρών, το κρίνο της κοιλάδας, ο άρτος της ζωής, το ύδωρ της ζωής, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, το φως του κόσμου, ο πρωινός αστήρ, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αυτός είναι το βρέφος της Βηθλεέμ, το παιδί της Ναζαρέτ, ο άνδρας της Γαλιλαίας, ο Χριστός του Γολγοθά, ο Μέγας Αρχιερέας, ο Κύριος των Κυρίων, ο Υιός του Αβραάμ, ο Υιός του Δαβίδ, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου!!!!!

Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο της ιστορίας της Βίβλου, αλλά και όλης της ιστορίας (Ιωάν.ε:39,46, Πράξ.β:22-40, Πράξ.ιγ:16,33-41, ιζ:2-3, ιη:24-28, Γαλ.γ:24, Eβρ.θ:6-14).

Η απόλυτη αρμονία και συμμετρία της Αγίας Γραφής.

Τόσο η Καινή, όσο και η Παλαιά Διαθήκη είναι δυνατό να διαχωριστούν σε πέντε μέρη.  
          
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Πεντάτευχος (Γένεση – Δευτερονόμιο)
Ευαγγέλια (Ματθαίος – Ιωάννης)
Ιστορικά Βιβλία (Ι. Ναυή – Εσθήρ)
Πράξεις
Ποιητικά Βιβλία (Ιώβ - Άσμα Ασμάτων)
Επιστολές        του Παύλου (Ρωμαίους – Φιλιππησίους).
Μεγάλοι προφήτες (Ησαΐας – Δανιήλ)
Καθολικές επιστολές (Ιακώβου – Ιούδα)
Μικροί προφήτες (Ωσηέ – Μαλαχίας)
Αποκάλυψη

Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να δούμε τις δύο διαθήκες, είναι η σύγκρισή τους με μια οικοδομή.

1. Τα ιστορικά θεμέλια του παρελθόντος:
· Η Πεντάτευχος και τα Ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης
· Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις της Καινής Διαθήκης,

2. Ο πνευματικός σκελετός του σήμερα:
· Τα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
· Οι επιστολές της Καινής Διαθήκης.

3. Η Προφητική αποπεράτωση στο μέλλον.
· Οι προφήτες της Π. Διαθήκης,

ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Θα εξετάσουμε την ιστορία της Βίβλου όχι με κάθε λεπτομέρεια αλλά μάλλον πανοραμικά.

Η αληθινή φύση της ιστορίας της Βίβλου, είναι ότι είναι η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ.

Η περισσότερη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης περιστρέφεται γύρω από τον Ισραήλ. Τα πρώτα 11 κεφάλαια της Γένεσης ασχολούνται με το ανθρώπινο γένος σαν σύνολο, από την δημιουργία μέχρι την διαθήκη στους γιους του Νώε. Αυτά τα κεφάλαια σχηματίζουν και την προϋπόθεση για το κάλεσμα του Αβραάμ και από αυτόν την ύπαρξη του λαού Ισραήλ, σαν έναν ξεχωριστό έθνος.

Η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη συνεχίζει την ιστορία των απογόνων του Αβραάμ, μέχρι την επιστροφή τους από την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία (Ρωμ.ιε:4, Α’ Κορ.ι:1-11). Η Ιστορία της Βίβλου μπορεί να χωριστεί σε διάφορες περιόδους και απόψεις.

Από άποψη Διακυβέρνησης

4000 – 1400 π.Χ.
Διοικούν οι πατριάρχες
1400 – 1000 π.Χ.
Διοικούν οι κριτές
1000 – 600 π.Χ.
Κυβερνούν βασιλιάδες
600 – τον Χριστό
Κυβερνούν οι ιερείς
Από τον Χριστό – σήμερα
Κυβερνά ο Κύριος Ιησούς μέσω των αποστόλων, προφητών, ποιμένων ευαγγελιστών και δασκάλων.

Από άποψη της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο

Από το 4000 - 2000 π.Χ.
ασχολείται με μεμονωμένα άτομα.
Από το 2000 - 1500 π.Χ.
με μεμονωμένες οικογένειες
Από το 1500 - 600 π.Χ.
με μεμονωμένο λαό
Από το 600 π.Χ. έως τον Χριστό
είναι η περίοδος που ο Θεός δεν ασχολείται ολοκληρωτικά με τους Ισραηλίτες αλλά τους αφήνει και περιμένουν χωρίς να φαίνεται ότι δρα ανάμεσά τους.
Από Χρίστου μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος της περιόδου της Χάρης
ο Κύριος ασχολείται με την παγκόσμια εκκλησία Του, αλλά ταυτόχρονα και ατομικά με τον κάθε πιστό.

Από την άποψη των οικονομιών του Θεού με τον άνθρωπο

Από το 4000 - την πτώση των πρωτοπλάστων
είναι η οικονομία της αθωότητας (Γέν.γ:24)
Από την πτώση μέχρι το 2500 π.Χ.
είναι η οικονομία της συνείδησης η οποία τελειώνει με τον κατακλυσμό του Νώε (Γεν.η:28)
Από το 2500 - 1900 π.Χ.
η οικονομία της προπαρασκευής τελειώνει στη διασπορά και την σύγχυση της Βαβέλ.
Από το 1900 - 1445 π.Χ.
είναι η οικονομία της υπόσχεσης, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή (Γαλ.γ:17).
Από το 1445 - 30 μ.Χ.
είναι η οικονομία του Νόμου, τελειώνει στον Γολγοθά (Ιωάν.ιθ:30).
Από το 30 μ.Χ. - την Αρπαγή
είναι η οικονομία της χάρης, από τον Γολγοθά μέχρι την Αρπαγή (Ιωαν.ιδ:3, Α’ Θες.δ:16-18, ε:2).
Τα τελευταία 1000 χρόνια της γης
είναι η οικονομία της χιλιετηρίδας που τελειώνει με την κρίση του Λευκού Θρόνου (Α’ Κορ.ιε:24, Αποκ.κ:11-15).
Αιωνιότητα
Η συνέχεια μετά την χιλιετή βασιλεία και το μικρό χρονικό διάστημα (Αποκ.κα:1).

Υπάρχουν 7 κύριες κρίσεις στην Βίβλο, κάθε μία από τις οποίες άλλαξε την πορεία της Βιβλικής ιστορίας.
    
    · Η πτώση των πρωτοπλάστων
    · Ο κατακλυσμός του Νώε
    · Η σύγχυση των γλωσσών και η διασπορά της Βαβέλ
    · Η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων
    · Η Έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο
    · Η διασπορά του Ισραήλ
    · Η Σταύρωση του Χριστού

Το κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα συνέβη αφού πρώτα η αμαρτία ξεχείλισε επικίνδυνα και είχε παγκόσμια απήχηση, γιατί ο κόσμος είδε την άμεση επέμβαση του Θεού.

Υπάρχουν τρείς κρίσεις ακόμη που πρόκειται να έρθουν στον κόσμο:

   · Η Αρπαγή των αγίων και ο ερχομός του Χριστού στην γη.
   · Η κρίση του μεγάλου Λευκού Θρόνου.
   · Ο νέος ουρανός και η νέα γη.