Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

μήνυμα από τον ουρανό ;

Διαβάζουμε σε ορθόδοξη σελίδα την παρακάτω πληροφορία και την δημοσιεύουμε (φυσικά)με κάθε επιφύλαξη :
"...Τό  1978 , στήν πολιτεία Ταμπώφ έξω από τήν Μόσχα, σέ ώρα μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης, παρουσιάσθηκε στόν ουρανό, μέρα μεσημέρι, ένα σημείο γραφής σάν ουράνιος πένα, πού έγραψε στόν ουρανό τά παρακάτω λόγια :
1) Τό κακό προπορεύεται τού καλού.
2) Τώρα, είναι χειμώνας γιά τόν λαό μου... 
3) Ημέρες μετανοίας...
4) Καμμία δίκαιη ψυχή δέν θά μείνει ανάμεσα στούς διεφθαρμένους, καί καμμία άσωτη ψυχή δέν θά παραμείνει μεταξύ τών δικαίων ψυχών...
5) Προσέξετε τό Σωτήριόν μου... 
6) Προσφέρατε καρπούς μετανοίας.
7) Σωτηρία περιμένει εκείνους πού φοβούνται τόν Θεό.
8) 'Ας είναι γνωστή ή ευθύνη όλων τών πράξεών σας.
9) Αληθώς, θά έλθω, δέν θά αργήσω...

Τά παραπάνω εννέα σημεία δημοσιεύθηκαν σέ ορθόδοξη Ρωσική εφημερίδα τής διασποράς, καί αναδημοσιεύτηκαν στήν Ελλάδα από τήν εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος"  στίς 20-7-78 .

Θα μπορούσε να είναι πράγματι από τον Θεό ;  Θα μπορούσε. Διαβάζουμε στην συνέχεια τα συμπεράσματα του σχολιαστή :
  -Η φράση "χειμώνας γιά τόν λαό μου"..είναι οι διωγμοί του  κομμουνιστικού καθεστώτος..!
-Η φράση "αληθώς, θά έλθω, δέν θά αργήσω..."  προφητεύει τα γεγονότα πού επακολούθησαν  10  χρόνια αργότερα,..την περεστρόικα..!
..και καταλήγει αυτο"δικαιωμένος" :
"..Πιθανόν, κάπως έτσι περίπου καί ο Μέγας Κωνσταντίνος, ευρισκόμενος σέ θέση μάχης μέ τόν Μαξέντιο, έξω από τήν Ρώμη, είδε κι΄ αυτός τό γνωστό σημείον τού Σταυρού στόν ουρανό, " Εν τούτω νίκα !"

H εκδοχή  να μην ασχολείται ο Θεός με τα πολιτικά (τα του Καίσαρος) φαίνεται να μην είναι και πολύ δημοφιλής στους νεοορθόδοξους καθοδηγητές των ουρανών..