Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

τα ανησυχητικά σημάδια..


Εάν στη πνευματική μας ζωή συμβαίνουν κάποια από τα παρακάτω τότε είναι σίγουρο πως χρειαζόμαστε να εξετάσουμε εάν η σχέση μας με το Θεό είναι αυτή που πρέπει. 


  • Οταν είναι ευκολότερο να μείνουμε στο σπίτι παρά να πάμε στην Εκκλησία.
  • Οταν είναι ευκολότερο να πάμε στην εργασία μας παρά στον Οίκο του Θεού.
  • Οταν είναι ευκολότερο να κατακρίνουμε κάποιον παρά να τον επαινέσουμε.
  • Οταν είναι ευκολότερο να διαβάζουμε μυθιστορήματα παρά την Αγία Γραφή.
  • Οταν είναι ευκολότερο να παραμελήσουμε μια ευκαιρία παρά να την επωφεληθούμε.
  • Οταν είναι ευκολότερο να κοιμηθούμε στην εκκλησία παρά να είμαστε ξύπνιοι.
  • Οταν είναι ευκολότερο να παραπονιόμαστε παρά να δοξάζουμε το Θεό.
  • Οταν είναι ευκολότερο να κουτσομπολεύουμε παρά να ομολογούμε το Χριστό.
  • Οταν είναι ευκολότερο να καταδικάζουμε τους άλλους παρά να προσευχόμαστε για τη σωτηρία τους.
  • Οταν είναι ευκολότερο να κρατάμε κακία παρά να συγχωρούμε.
  • Οταν ειναι ευκολότερο να ζούμε κοσμικά παρά μιά άγια ζωή.
  • Οταν είναι ευκολότερο να κρατάμε τα δέκατα μας παρά να τα φέρουμε στον Κύριο.
  • Οταν είναι ευκολότερο να πάμε αργοπορημένα στην Εκκλησία παρά εγκαίρως.