Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

νέα Βαβέλ

Η νέα ρώμη σαν ένα εργοτάξιο καταναγκαστικών έργων  για τους πολιτες της. Ο νέος πύργος της ασέβειας δεν πρόκειται να σταματήσει λόγω της ασυνενοησίας των διαφορετικών γλωσσών, αφου διοικείται με οικουμενική γλώσσα και ετοιμάζει το έδαφος (μέσα από την γενική απαξίωση των πάντων) σε έναν απόλυτο ολοκληρωτισμό.

 σκίτσο του Ιωάννου(απο το περιοδικό Γαλέρα )