Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

η γραφειοκρατία της αθλιότητας

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΪ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΙΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ;

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρημένης από τη Δ.Ο.Υ.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο (φωτοτυπία και το πρωτότυπο).
  • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ.
  • Βεβαίωση από την Κοινωνική Πρόνοια.
  • Βεβαίωση από τον ιερέα της ενορίας που ανήκει (!)
  • Έντυπο Ε9 θεωρημένο.
Φαίνεται οτι πιστεύουν οτι στα σισίτιά τους συχνάζουν εύποροι !