Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μην ξεχάσετε τα ρολόγια...


Αλλάζει η ώρα την Κυριακή καθώς τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου 2011, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας. Στις 04.00 το πρωί της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλ. στις 03.00.