Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Το ευαγγέλιο είναι μια κλήση.

Διαβάζουμε: ο Θεός που σας «κάλεσε».

Το ευαγγέλιο, λοιπόν, είναι μια κλήση που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή σου.

Εδώ όμως πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για «κλήση».

Υπάρχουν δύο τρόποι να «καλέσεις» τα παιδιά σου.

Για παράδειγμα ο γιος μου παίζει στο Ίντερνετ ένα παιχνίδι.
Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο τον καλώ είναι «Αλέξη, αρκετά κλείσ’ το σε παρακαλώ και πήγαινε να κοιμηθείς».

Αν ξέρετε κάτι από εφηβεία μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό ο Αλέξης ούτε που το άκουσε. Τα λόγια μου ήταν κάποιος ακαθόριστος ενοχλητικός θόρυβος.

Το επαναλαμβάνω μια δύο φορές ακόμη με δυνατότερη φωνή και με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Κάποια στιγμή όμως πηγαίνω και του βγάζω την πρίζα και του λέω, «αρκετά, ώρα να πας να κοιμηθείς».

Ελπίζω να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να καλέσεις κάποιον.

Ο πρώτος είναι: καλείς αφήνοντας στον άλλον την απόφαση αν θα ανταποκριθεί,

ο δεύτερος είναι: καλείς οδηγώντας κάποιον σε μια απόφαση.