Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 07 - Η Θεότητα του Ιησού Χριστού


Α. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΘΕΟΣ.

Ιωάν.α:1 “Θεός ήν ο λόγος”

Ιωάν.κ:28 “Ο Κύριός μου και Θεός μου”

Ρωμ.θ:5 “Θεός ευλογητός εις τους αιώνας”

Τίτ.β:13 “του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού”

Εβρ.α:8 “προς δε τον υιόν ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος”

Α’ Ιωάν.ε:20 “ούτος εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος”

Ιούδας 25 “μόνω Θεώ σωτήρι ημών”

Εάν ο Ιησούς δεν ήταν ο Θεός, τότε δεν θα υπήρχε και αυτή η καταπληκτική μαρτυρία της Αγίας Γραφής γι’ αυτή την ένδοξη αλήθεια. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη θεότητά Του όταν τόσα πολλά εδάφια Τον ονομάζουν Θεό;

Στο Ιωάν.κ:28, όταν ο Θωμάς έκανε την ομολογία της πίστης, “ο Κύριός μου και Θεός μου”, απόλυτη θεότητα αποδίδεται στον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν είναι έκφραση κατάπληξης, αλλά μία ομολογία πίστης. Ο Ιησούς αποδέχτηκε την ομολογία αυτή και τη λατρεία από το Θωμά.
Τα παραπάνω εδάφια μας αποκαλύπτουν το μυστήριο που ήταν κρυμμένο από αιώνες αλλά τώρα μας αποκαλύφθηκε: Ο Θεός εν Χριστώ συνδιαλλάσσει τον κόσμο με τον εαυτό Του, και ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξης ( Κολ.α:27 ).

Β. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ματθ.η:29 “Ιησού, υιέ του Θεού”

Ματθ.ιδ:33 “αληθώς Θεού υιός εί”

Ματθ.ις:16 “συ ει Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος “

Λουκ.κβ:70 “Είπον δε πάντες, Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού; Ο δε είπε πρός αυτούς, Σείς λέγετε ότι εγώ είμαι”
Στο Ματθ.ις:16 έχουμε την ομολογία του Πέτρου. Σ’ αυτή ακριβώς την αποκάλυψη, της αλήθειας της Θεότητάς Του, ο Ιησούς είπε ότι θα έκτιζε την εκκλησία Του.

Γ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ.

Ησ.μα:4 “Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και ο μετά των εσχάτων εγώ αυτός”

Ησ.μδ:6 “Εγώ είμαι ο πρώτος, και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός”

Ησ.μη:12 “εγώ ο πρώτος και ο έσχατος”

Αποκ.α:8 “Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ”

Αποκ.α:17 “εγώ ειμί ο πρώτος και ο έσχατος”

Αποκ.κβ:13 “εγώ το άλφα και το ώ, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος”

Ο τίτλος “Πρώτος και Έσχατος” δόθηκε στον Γιάχβε στην Παλαιά Διαθήκη και στον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη.

Το τριαδικό δόγμα διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι το δεύτερο πρόσωπο της Θεότητας. Η Βίβλος ξεκάθαρα αντικρούει αυτό λέγοντας ότι ο Ιησούς είναι και ο πρώτος και ο έσχατος, δείχνοντας ότι Αυτός είναι και ο Πατέρας, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

Δ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο “ΕΓΩ ΕΙΜΙ”

Ιωάν.η:58 “Είπεν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω υμίν, πρίν Αβραάμ γενέσθαι εγώ ειμί”.

Το παραπάνω εδάφιο απλά σημαίνει: Ο Αβραάμ ήταν απόγονος του Ιησού και όχι ο Ιησούς του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γεννήθηκε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά ο Ιησούς είναι ο Ων, ο αιώνια Υπάρχων, ο αυθύπαρκτος που κατοικεί στην αιωνιότητα.

Ο τίτλος “Εγώ Ειμί” είναι αναμφισβήτητη απόδειξη ότι ο Γιάχβε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το όνομα που έδωσε ο Γιάχβε όταν μίλησε στο Μωυσή από την καιγόμενη βάτο. Αυτός ο τίτλος αποδεικνύει ότι ο Ίδιος που κάλεσε το Μωυσή, είναι και ο δικός μας Σωτήρας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο “Εγώ Ειμί”.

Μια μελέτη αυτού του τίτλου όπως αποδίδεται στον Ιησού Χριστό είναι αρκετά ωφέλιμη :

Ο Μεσσίας Ιωάν.δ:26

Ο Αιώνιος Ιωάν.η:58

Το Φως Του Κόσμου Ιωάν.θ:5

Η Ανάσταση και Ζωή Ιωάν.ια:26

Η Οδός, Αλήθεια και Ζωή κ.λ.π. Ιωάν.ιδ:6

Αρτος της Ζωής Ιωάν.ς:35

Η Θύρα Ιωάν.ι:7

Ε. Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ιωάν.α:1 “Εν αρχή ήν ο λόγος, και ο λόγος ήν προς το Θεόν, και ο Θεός ήν ο λόγος“

Εβρ.ζ:3 “ ... μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων”
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι προϋπήρχε η Θεότητά και όχι η ανθρώπινη φύση. Πριν το Άγιο Πνεύμα επισκιάσει τη Μαρία, ο Υιός υπήρχε μόνο στο νου και το σχέδιο του Θεού. Καμία απολύτως Βιβλική βάση δεν υπάρχει για τη θεωρία του Αιώνιου Υιού.

Σε κατοπινό στάδιο της μελέτης μας θα ασχοληθούμε περισσότερο με την αλήθεια αυτή.

ΣΤ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΕΙΧΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Ο Ιησούς κατείχε τις θείες ιδιότητες της παντοδυναμίας, της παντογνωσίας και της πανταχού παρουσίας. Υπάρχουν δηλαδή δύο παντοδύναμα όντα; Υπάρχουν δύο πρόσωπα στη Θεότητα που έχουν την παντογνωσία και πανταχού παρουσία;

Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αδύνατον. Ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κατέχει τις τρεις αυτές ιδιότητες της Θεότητας εκτός εάν είναι ο Θεός.

1. Π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α

Ματθ.κη:18 “εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γής”
Ο Ιησούς επιδείκνυε συχνά στη διάρκεια του έργου Του ότι είχε όλη τη δύναμη. Στα παρακάτω εδάφια αποδεικνύεται ότι είχε:
· Εξουσία πάνω στην ασθένεια Λουκ.δ:38-41
· Εξουσία πάνω στην φύση Ιωάν.β
· Εξουσία πάνω στο θάνατο Ιωάν.ια
· Εξουσία πάνω στον πειρασμό Ματθ.η:23-27
· Εξουσία πάνω στα Δαιμόνια Λουκ.δ:35,36,41
· Εξουσία πάνω σε όλα Εβρ.β:8

2. Π α ν τ ο γ ν ω σ ί α

Ιωάν.β:24-25 “αυτός δε Ιησούς...... γιγνώσκειν πάντας .....αυτός γάρ εγίνωσκεν τί ήν εν τω ανθρώπω”

Ιωάν.ις:30 “νυν οίδαμεν ότι οίδας πάντα “

Κολ.β:3 “εν ώ εισίν πάντες οι θησαυροί της σοφίας και γνώσεως απόκρυφοι”

3. Π α ν τ α χ ο ύ Π α ρ ο υ σ ί α

Ματθ.ιη:20 “ου γαρ εισίν δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών”

O Iησούς δεν κατέχει μόνο τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες της Θεότητας, εύκολα αποδεικνύεται Βιβλικά ότι είναι κάτοχος όλων των Θείων, ιδιοτήτων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη Θεότητα του Ιησού Χριστού όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την αλήθεια;

Ζ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

Ο Ιησούς Χριστός κατέχει τα εξής τρία Θεία προνόμια:

1. Το δικαίωμα να λατρεύεται
2. Το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες
3. Το δικαίωμα και τη δύναμη του δημιουργείν

Εάν ο Ιησούς Χριστός κατέχει αυτά τα τρία προνόμια τότε είναι ο Θεός. Στην ουσία δεν υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε περισσότερο τη μελέτη μας αυτή. Αυτή και μόνο η αλήθεια είναι συμπερασματική απόδειξη για τη μονότητα της Θεότητας παρ’ όλη την αντίθετη επιχειρηματολογία των σκεπτικιστών και απίστων. Πράγματι ο Ιησούς Χριστός κατέχει αυτά τα προνόμια;

Οι παρακάτω σημειώσεις θα μας δείξουν ότι τις κατέχει.

1. Ο Ιησούς Χριστός αποδέχτηκε τη λατρεία και την ενθάρρυνε.

Ματθ.ιδ:33 “οι δε εν τω πλοίω προσεκύνησαν αυτώ ...”

Ματθ.ιε:25 “η δε ελθούσα προσεκύνει αυτώ”

Λουκ.κδ:52 “και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν”

Δεν υπάρχει η παραμικρή απροθυμία εκ μέρους του Ιησού να δεχτεί τη λατρεία. Άρα, ο Χριστός είναι ο Θεός ή απατεώνας. Αυτός είναι που είπε ότι λατρεύσατε τον Θεόν μόνο, και δεν είχε κανένα δικαίωμα να πάρει τη θέση του Θεού εάν δεν ήταν ο Θεός. Ακόμα και στους αγγέλους έχει δοθεί διαταγή να Τον λατρεύουν (Εβρ.α:6, Φιλιπ.β:10).

2. Ο Ιησούς Χριστός συγχώρεσε την αμαρτία

Γεν.λθ:9 “και πως να πράξω τούτο ..... και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;”

Ψαλμ.να:4 “Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα”

Λουκ.ζ:48 “είπεν δε αυτή αφέωνταί σου αι αμαρτίαι”

Μαρκ.β:5 “τέκνον, αφίενταί σου αι αμαρτίαι”

Κάθε αμαρτία είναι ενάντια στο Θεό, και γι’ αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να τη συγχωρήσει. Αυτός ήταν ο λόγος που οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Ιησού για βλασφημία. Εάν ο Ιησούς Χριστός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι είναι ο Θεός.

3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός

Ο Ιησούς απέδειξε ότι είναι ο Μεγάλος Δημιουργός με το να:
· Μετατρέψει το νερό σε κρασί. Ιωάν.β:1-11
· Θρέψει τους πέντε χιλιάδες. Ιωάν.ς:1-13
· Περπατήσει επάνω στο νερό. Ιωάν.ς:19
· Ησυχάσει την καταιγίδα. Μάρκ.δ:39

Υπάρχουν λοιπόν δύο Δημιουργοί; Όχι, υπάρχει μόνο ένας. Αυτός ο Ένας, κατοικούσε πλήρως μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού.