Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Βάπτιση με Πνεύμα Αγιο

Καθώς εξετάζουμε αυτή τη θαυμαστή Βιβλική αλήθεια, ας ψάξουμε τις Γραφές για να απαντήσουμε σε τρεις ερωτήσεις σχετικά με τη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος:

1. Γιατί είναι αναγκαίο να έχει κανείς αυτή την εμπειρία;
2. Το 'Αγιο Πνεύμα έρχεται στη ζωή κάποιου «αυτόματα» καθώς πιστεύει;
3. Είναι για μας σήμερα;  

Στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων και στο εδάφιο 8 ο Ιησούς έδωσε την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα αυτής της εμπειρίας όταν είπε: «αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το 'Αγιον Πνεύμα εφ' υμάς». Για ποιο λόγο δύναμη; Ο Ιησούς συνέχισε: «και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γής».

Ο Κύριος, ξέροντας το σκοτάδι που υπάρχει στον κόσμο και την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, κατάλαβε την ανάγκη της εκκλησίας Του για θεία δύναμη, κάτι που δεν έχουμε απ' τον εαυτό μας, για να μπορούμε σαν αντιπρόσωποί Του, να γίνουμε σωστοί μάρτυρες.

Θα έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε: «Θα ήθελα να είμαι Χριστιανός, αυτή είναι η πραγματική ζωή, όμως δεν τολμώ να ξεκινήσω γιατί φοβάμαι ότι δεν έχω δύναμη για να μείνω».

Πολλοί άνθρωποι που φοβόταν ν' ακολουθήσουν τον Ιησού, το έκαναν όταν τους έδειξαν μέσα από τις Γραφές, ότι ο Κύριος δεν τους έχει προμηθεύσει μόνο τη συγχώρεση των αμαρτιών μέσω της μετάνοιας, αλλά και δύναμη για να ζήσουν μια νικηφόρα ζωή, μέσω της βάπτισης με Πνεύμα 'Αγιο. Έχετε ποτέ προσέξει την αντίθεση ανάμεσα στον Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης και στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης;

Ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ να μαρτυρήσει γι' Αυτόν ανάμεσα στα ειδωλολατρικά έθνη του κόσμου. Τους έδωσε οδηγούς της δικής Του εκλογής, οι οποίοι εργαζόταν θαύματα ανάμεσά τους, δίνοντάς τους νόμους που έπρεπε ν' ακολουθήσουν, κι όμως, απέτυχαν οικτρά, σαν μάρτυρες του Θεού πάνω στη γη.

Θα ανανεώσουν τις υποσχέσεις τους στο Θεό ξανά και ξανά, αν και μέσα σε λίγα χρόνια θα σπάσουν τελείως την τήρηση των νόμων του Θεού, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με ήττες στις μάχες με τους εχθρούς τους, με αιχμαλωσίες, με σοβαρούς λιμούς κτλ. Ποια είναι η απάντηση σ' αυτή τη θλιβερή κατάσταση;

Το 'Αγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί ακόμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Το σχέδιο του Θεού για δύναμη στην προσωπική ζωή του καθένα, δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί. Όμως, πόσο διαφορετικά διαβάζουμε τις περιγραφές της εκκλησίας στην Κ. Διαθήκη!

Σ' αυτή την οικονομία της χάρης, ο Θεός έχει εκλέξει την εκκλησία να μαρτυρήσει γι' Αυτόν ανάμεσα σ' ένα κόσμο μεθυσμένο από την αμαρτία. Θα αποτύχει η εκκλησία σ' αυτή την αποστολή της όπως απέτυχε ο Ισραήλ; Ποτέ! Γιατί έχουμε τα σαφή λόγια του Ιησού στο Ματθ.ις:18 «επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής».

Στους περασμένους αιώνες, η εκκλησία πέρασε φοβερές καταιγίδες. Είχαν γίνει προσπάθειες να καταστραφεί κάθε Βίβλος. Είχαν απαγγελθεί τρομερές τιμωρίες για όποιον διάβαζε οποιοδήποτε κομμάτι του λόγου του Θεού. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής ιεράς εξέτασης όσοι στεκόταν υπέρ του Κυρίου φονεύθηκαν κατά χιλιάδες, δόθηκαν τροφή στα λιοντάρια και οδηγήθηκαν σε φοβερά βασανιστήρια. Απέτυχε η εκκλησία; Όχι.

Ο Θεός που ενέπνευσε τις σελίδες του άγιου λόγου Του, τον προστάτεψε, παρά τις προσπάθειες των εναντίων να τον αφανίσουν. Σήμερα, τα αντίγραφα της Αγίας Γραφής που πουλιούνται είναι περισσότερα από κάθε άλλο βιβλίο. Αυτός ο μεγάλος διωγμός της εκκλησίας, δεν κατάφερε τίποτε άλλο από το ν' αναζωπυρώσει τη φλόγα μέσα στους πιστούς. Όχι. Η εκκλησία του Θεού δεν απέτυχε όπως ο Ισραήλ.

Αν και η αγάπη πολλών ψυχραίνεται και μεμονωμένα άτομα πέφτουν στις άκρες του δρόμου εξαιτίας ανικανότητας να πληρώσουν το τίμημα, όμως η υπόσχεση του Θεού προς την εκκλησία θα εκπληρωθεί και η περιγραφή της Εφεσ.ε:27 θα γίνει πραγματικότητα. Και ποιο είναι το μυστικό της νίκης της εκκλησίας; Φύλαξε τα λόγια του Κυρίου όταν είπε: «αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το 'Αγιον Πνεύμα εφ' υμάς».

Το ερώτημα δεν είναι αν θ' αποτύχει η εκκλησία ή όχι. Το ερώτημα είναι αν είμαστε ή όχι μέλη της εκκλησίας Του.

Στην Α' Κορ.ιβ:13 βλέπουμε πώς ο Θεός σχεδίασε να προσθέτει τα μέλη στην εκκλησία Του. Ο απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει καλύτερα στους Κολ.α:18 ότι το σώμα είναι η εκκλησία.

Αυτό το μήνυμα αποκτά περισσότερη σημασία, όταν δούμε ότι και οι προφήτες αναφέρθηκαν στο χρόνο που ο Θεός θα εκχύσει το Πνεύμα Του στους πιστούς Του. Ο Ιεζεκιήλ προφήτεψε γι' αυτό το γεγονός Ιεζ.λς:27.

Ο Θεός ήξερε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκτελέσει τα διατάγματα του Θεού είναι να γεμίσει με το Πνεύμα Του. Ίσως ο Ιωήλ είναι αυτός που μίλησε πιο θαυμαστά γι' αυτή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Στο β:28-29 διαβάζουμε: «Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου».

Μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Είσαι σίγουρος ότι ο Ιωήλ μιλούσε για το βάπτισμα με Πνεύμα 'Αγιο όπως το έλαβαν την ημέρα της Πεντηκοστής; Ναι. Χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί εκείνη την ίδια μέρα ο απόστολος Πέτρος εξήγησε στο έκπληκτο πλήθος ότι: «Τούτο είναι το ρηθέν διά του προφήτου Ιωήλ Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα».

Όταν το πλήθος, βλέποντας τη φανέρωση της δύναμης του Θεού, έκραξε, «Τί σημαίνει τούτο;» ο Πέτρος κατ' ευθείαν τους είπε ότι αυτή η έκχυση του Πνεύματος ήταν καθ' όλα Γραφική κι ότι ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού που είχε δοθεί με τον προφήτη Ιωήλ. Αν και οι προφήτες χρησιμοποιήθηκαν απ' το Θεό για να δείχνουν την επικείμενη έκχυση του Πνεύματος, αυτοί οι ίδιοι δεν το έλαβαν.

Στους Εβρ.ια:39-40 διαβάζουμε σχετικά με μερικούς απ' τους πιο κτυπητούς χαρακτήρες της Π. Διαθήκης: «Και ούτοι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν διότι ο Θεός προέβλεψε καλήτερον τι περί ημών».

Θα πει κανείς: Δεν είναι κρίμα, αυτοί που προφήτεψαν γι' αυτή την τόσο μεγάλη ευλογία, με την οποία θα μπορούσαν να ευλογηθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην τους επιτραπεί να πάρουν το Πνεύμα το 'Αγιο; Μπορώ να σας πω κάτι πολύ πιο λυπηρό απ' αυτό. Αυτοί πέθαναν χωρίς να βαπτιστούν με Πνεύμα 'Αγιο, γιατί δεν ήταν ακόμα δοσμένο. Όμως σήμερα, άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς το 'Αγιο Πνεύμα, «την υπόσχεση του Πατέρα», αν κι ο Θεός θέλει να το δώσει στον καθένα που θα υπακούσει.

Ένα άλλο κτυπητό γεγονός είναι ότι τα ευαγγέλια αρχίζουν και τελειώνουν μ' αυτό το μήνυμα, της βάπτισης με 'Αγιο Πνεύμα. Στο τρίτο κεφάλαιο του Ματθαίου, μόλις έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Παρουσιάζοντας τη διακονία του Ιησού, λέει στο εδ.11: «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί».

Εμείς μπορεί να βαπτίζουμε τους νέους πιστούς στο νερό, αλλά είναι ο Ιησούς, που ήρθε μετά τον Ιωάννη, που τους βαπτίζει με Πνεύμα 'Αγιο και φωτιά. Όταν συστήνουμε ένα ομιλητή, θα πούμε κάτι για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο σημαντικός είναι και μετά θ' ανακοινώσουμε το θέμα του μηνύματός του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ήταν σ' αυτή τη θέση που έπρεπε να συστήσει τον Ιησού. Στην αρχή, ο Ιωάννης είπε ότι Αυτός ήταν τόσο μεγάλος, που δεν ήταν άξιος να βαστάσει τα υποδήματα Του. Και μετά, όταν έπρεπε ν' ανακοινώσει το σκοπό του ερχομού του Ιησού, τι είπε; Ότι ήρθε για να μας βαπτίσει με Πνεύμα 'Αγιο και φωτιά.

Αγαπητέ φίλε, αν ακόμα δεν έχεις αυτή την εμπειρία, τότε ο σκοπός που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο, δεν έχει εκπληρωθεί στη δική σου ζωή. Ακόμα βλέπουμε ότι τα ευαγγέλια κλείνουν με το ίδιο μήνυμα.

Στο τέλος της διακονίας του Ιησού στη γη, διαβάζουμε ότι ένα πλήθος ανθρώπων είναι γύρω Του στο όρος των Ελαιών, γιατί τους είπε ότι πρέπει ν' αφήσει τη γη για λίγο. Τι; Ο ευλογημένος τους Κύριος που Τον είχαν δει με τα μάτια τους να κάνει όλ' αυτά τα θαύματα, έπρεπε να φύγει; Να μην Τον βλέπουν πια; Πόσο μόνοι θα ήταν! Γιατί να μην μπορούν να Τον έχουν συνέχεια μαζί τους; Αλλά αυτό έπρεπε να είναι το τελευταίο μήνυμα που θα άκουγαν να βγαίνει απ' τα χείλη του Κυρίου τους. Ποιο ήταν αυτό;

Είναι αλήθεια, ότι όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που το είχαμε μαζί μας για πολύ καιρό, αποφασίζει να φύγει για ένα καλλίτερο τόπο, σκύβουμε με προσοχή για ν' ακούσουμε τα τελευταία του λόγια. Σίγουρα, θα είναι πράγματα που είναι πολύ κοντά στην καρδιά του και κάτι θα είναι πιο σημαντικό απ' όλα τ' άλλα, το οποίο και θα ήθελε να θυμόμαστε. Και τώρα ο Ιησούς είναι έτοιμος να φύγει. Ποια θα είναι τα λόγια του αποχωρισμού; Διάβασέ τα στο Λουκ. κδ:49.

Η τελευταία του προτροπή ήταν να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ στη ζωή τους, μέχρι να πληρωθούν με Πνεύμα 'Αγιο και φωτιά, μέχρι να πάρουν τον αρραβώνα της κληρονομιάς τους απ' Αυτόν που κατοικεί εν υψηλοίς.

Μια άλλη ερώτηση που γίνεται συχνά είναι, «Παίρνει κανείς αυτόματα το Πνεύμα το 'Αγιο όταν πρωτοπιστεύει;» Η απάντηση είναι ένα οριστικό, Όχι. Η Γραφή ξεκαθαρίζει ότι πολλοί που είναι πιστοί, ναι, που έχουν ακολουθήσει τον Κύριό τους τόσο όσο φως είχαν, δεν έχουν λάβει το δώρο του Αγίου Πνεύματος.

Στις Πραξ.ιθ βλέπουμε τον Παύλο να συναντιέται με μια ομάδα πιστών στην Έφεσο. Αν ο Παύλος ήταν Μοντερνιστής θα μπορούσε να είχε πει: «Είναι πιστοί, είναι αδελφοί, έστω κι αν δεν έχουν λάβει το 'Αγιο Πνεύμα όπως εγώ, ας τους αφήσω ήσυχους τώρα, ας μην δογματιζόμαστε κτλ». Όμως ο Παύλος, όπως κι όλοι οι μαθητές δεν έμενε ικανοποιημένος μέχρι ο κάθε πιστός που διακονούσε ν' αναγεννηθεί πλήρως, κατά το πρότυπο της Καινής Διαθήκης.

Από τη συζήτηση που είχε ο Παύλος μ' αυτούς τους μαθητές στα πρώτα εδάφια αυτού του κεφαλαίου, βλέπουμε ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαθητές, η πρώτη ερώτηση που τους κάνει ο Παύλος είναι καθοριστική: «Ελάβετε Πνεύμα 'Αγιον αφού επιστεύσατε;» Πολλοί σήμερα ίσως πουν ότι δεν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσεις κάποιον γιατί γίνεσαι δογματικός κι ότι απλά πρέπει ν' αγαπάς τους αδελφούς, ό,τι και να είναι! Αυτοί απάντησαν ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει Πνεύμα 'Αγιο. Ο Παύλος αμέσως τους ρωτάει σε ποιο βάπτισμα βαπτίστηκαν. Συνδέει τη βάπτιση με Πνεύμα 'Αγιο με το σωστό βάπτισμα. Θα ήταν αδύνατον να είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού και να μην είχαν ακούσει για το 'Αγιο Πνεύμα.

Σαν απόστολος των εθνών ξέρει ότι αυτά τα άτομα δεν είναι σωσμένα, δεν μπορεί να τα προσπεράσει, να τα αφήσει μέσα στην ψευδαίσθησή τους και γι' αυτό τους κηρύττει το ευαγγέλιο της σωτηρίας.

Αν το σωστό βάπτισμα στο νερό και στο Πνεύμα το 'Αγιο δεν ήταν θεμελιώδη για τη σωτηρία τους, ο Παύλος δεν θα ενεργούσε τόσο άμεσα, αλλά βλέπουμε ότι μετά το σωστό κήρυγμα, αυτοί ζητούν να βαπτιστούν και βαπτίζονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν έπ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το 'Αγιον έπ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.

Αυτή η εμπειρία είναι για όλους τους πιστούς σήμερα; Στις Πραξ.β:39 ο Πέτρος ξεκαθάρισε ότι αυτή η φανέρωση του Πνεύματος του Θεού δεν θα σταματήσει με το θάνατο των αποστόλων, αλλά στις μέρες της χάρης που ζούμε, η μια γενιά θα διαδέχεται την άλλη με την ίδια εμπειρία διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. Σ' έχει καλέσει ο Κύριος να Τον ακολουθήσεις; Αν ναι, τότε το 'Αγιο Πνεύμα είναι και για σένα σήμερα!