Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Προσέχετε μην καταφρονήσετε έναν απ αυτούς τους μικρούς

Όποιος σκανδαλίσει ένα από τα μικρά αυτά παιδιά, που πιστεύουν σ Εμένα, τον συμφέρει να κρεμασει στο σβέρκο του μια μεγάλη μυλόπετρα και να καταποντιστεί στ ανοιχτά της θάλασσας