Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 44 - Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου!

Ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς σχέδιο.

Πριν φτιάξει αυτή τη δημιουργία, είχε ένα πλήρες σχέδιο γι’ αυτή. Σχεδίασε να έχει ένα Γιο στο πλήρωμα των καιρών (Γαλ.δ:4) κι ακόμα ήξερε ότι αυτός ο Γιος έπρεπε να πεθάνει (Α’ Πετρ.α:19,20).

Ο Θεός έδωσε στο Νώε ένα σχέδιο για την κιβωτό και στο Μωυσή έδωσε πάλι ένα σχέδιο για τη Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο.


Έχει ένα σχέδιο για τους αιώνες, αλλά και για την προσωπική ζωή του καθένα.

Δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, αν δεν δεχτούμε τον Ιησού σαν Σωτήρα και ξαναγεννηθούμε.

Μετά, όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για κάθε ώρα της ζωής μας κάθε μέρα, μπορούμε να μπούμε μέσα στο δικό Του σχέδιο και να ζήσουμε κάθε μέρα γι’ Αυτόν.

Στον Ψαλμ.λζ:23 διαβάζουμε ότι τα βήματα του καλού ανθρώπου κατευθύνονται απ’ το Θεό και στους Εφεσ.β:10 ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σ’ αυτά.