Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

« Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου..η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν». -Ιησούς-   

Σε μια πρωτοφανή κίνηση εξευτελισμού του Κυρίου, το φιλοπαπικό καθεστώς  της πολωνίας έστεψε τον  Ιησού βασιλιά ... στα λόγια, αφού η κίνηση της κυβέρνησης  δεν αλλάζει τίποτα στην διαφθορά, την δεισιδαιμονία, το μίσος, τις ίντρικες, την καταδυνάστευση των αδυνάτων, την ειδωλολατρία, την ξενοφοβία, την κοσμικότητα..

Δεν είναι οι πρώτοι Θεομπαίχτες που γελοιοποιούν τον Χριστό. Πριν 2000 χρόνια προηγήθηκαν άλλοι: «..επιγραφή της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Αυτού ήτο επιγεγραμμένη  (την έγραψαν αυτοί  που τον σταύρωσαν), ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ των ΙΟΥΔΑΙΩΝ..» (Μάρκ. 15:25-16) 

Ομως μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει· (Γαλ. 6:7)

Η προκλητική αυτή κίνηση έτυχε πανηγυρικής υποδοχής στην χώρα μας από κάθε λογής θρησκευόμενους, τους (φιλοπαπικούς πλέον) προτεστάντες καθώς και από ομάδες παγανιστικών απόψεων ..