Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ερμηνευτικά (3)ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΙ ΑΡΧΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.   Τοποθέτησε τον εαυτό σου στην εποχή και τον τόπο του συγγραφέα και εξέτασε τις καταστάσεις και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο.

2.    Μελέτησε το κείμενο καλά ώστε να καταλάβεις τον αρχικό σκοπό του.

3.   Πρόσεχε να ξεχωρίζεις τον πεζό απ’ τον μεταφορικό λόγο, ιδιαίτερα όταν οδηγείσαι σε “παράξενα” συμπεράσματα.

4. Προσπάθησε να είσαι προσεχτικός και να απομακρύνεσαι από μυστηριώδεις κι υποθετικές ερμηνείες. Μην προσπαθείς να πνευματικοποιείς το καθετί.


5. Καλό είναι να ψάχνεις πρώτα για το φυσικό, πεζό νόημα και μετά να βρίσκεις τον πνευματικό κανόνα ή τη διδασκαλία που περιέχει. Η Βίβλος δεν είναι μία απλή ιστορία δίχως βαθύτερο νόημα, αλλά και τα πνευματικά νοήματα και διδάγματα πρέπει να είναι σωστά και λογικά, όπως και τα φυσικά.

6. Είναι ασφαλέστερο να ανατρέχεις συχνά σε παράλληλα εδάφια γιατί η Γραφή ερμηνεύεται καλύτερα απ’ τον εαυτό της.

7. Η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, γι’ αυτό να τις συγκρίνεις σε κάθε ευκαιρία.

8. Ποτέ μη σχηματίζεις γνώμη από απομονωμένα εδάφια ή από κάποιες λεπτομέρειες ενός εδαφίου. Μη δέχεσαι διδασκαλία που δεν είναι σύμφωνη με το γενικό πνεύμα της Γραφής.

9.  Μην προσπαθείς να καταλάβεις Βιβλικές καταστάσεις με βάση τα σημερινά ήθη κι έθιμα. Μελέτησε τη Βιβλική ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής ώστε να αποκτήσεις μία πληρέστερη εικόνα και να μπορέσεις να κατανοήσεις τις Γραφές.

10. Οι τύποι βοηθούν στη μελέτη, αλλά μη στηρίζεις ποτέ διδασκαλία σε τύπους.

11. Καλό είναι να συγκρίνεις διαφορετικές μεταφράσεις της Βίβλου.

12. Μπορείς να χρησιμοποιείς σαν βοηθήματα ερμηνευτικά βιβλία γύρω απ’ τη Γραφή, λεξικά κι εγκυκλοπαίδειες. Θα σου χρησιμεύσουν περισσότερο για τα ιστορικά γεγονότα, τα νοήματα των λέξεων, κ.λ.π. κι όχι για διδασκαλία.