Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣΕβρ.ιβ:1,2

Το νέφος των αγίων που ο Παύλος αναφέρει εδώ για να ενθαρρύνει τους Εβραίους αγίους σε πιστότητα, είναι όλοι αυτοί οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που τα αποτελέσματα της πίστης τους αναφέρονται στην Εβρ.ια:1-40. 

Αν αυτοί οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδειξαν τέτοια πίστη και πιστότητα στο Θεό, πόσο μάλλον εμείς που βρισκόμαστε κάτω απ’ την Καινή Διαθήκη μιας ζωής πληρωμένης με το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να τρέξουμε με πίστη τον αγώνα και να λάβουμε το βραβείο της αιώνιας ζωής. Ο Παύλος είναι ένα απ’ τα παραδείγματα των αγίων της Καινής Διαθήκης που τελείωσε τον αγώνα με τιμή (Β’ Τιμ.δ:6-8). Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του φυσικού αγώνα των αθλητών για να διδάξει το χριστιανικό αγώνα.  Μίλησε για τις θυσίες και τις δοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται οι αθλητές για να κερδίσουν ένα φθαρτό στέφανο, τον οποίο μάλιστα ένας μόνο αποκτά  (Α’ Κορ.θ:24-27). Ο Παύλος έτρεξε τον αγώνα της πίστης με βεβαιότητα ότι θα νικούσε και θα έπαιρνε τον άφθαρτο στέφανο. Πόσο μάλλον οι χριστιανοί πρέπει να αρνούνται τους εαυτούς τους καθημερινά, να παίρνουν το σταυρό τους και ν’ ακολουθούν τον Κύριο μέσα σ’ αυτή τη ζωή για να κερδίσουν τον στέφανο της αιώνιας ζωής (Ματθ.ις:24-27).


Οι χριστιανοί που αγαπούν το Θεό μ’ όλη τους την καρδιά κι έχουν εκτιμήσει πραγματικά την ελπίδα της άνω κλίσης, έχουν αποκοπεί από κάθε αμαρτία. Μερικές φορές, όμως, μπορεί να επιτρέψουν πράγματα στη ζωή τους που δεν είναι απαραίτητα αμαρτίες, αλλά κάποια βάρη, να σταθούν εμπόδιο στην πνευματική τους πρόοδο.  Μπορεί να είναι πολύ απασχολημένοι με τη δουλειά ή με διάφορα παροδικά ενδιαφέροντα που τους αποσπούν αντί να τους αυξάνουν στην πνευματική τους ζωή.  Ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι’ αυτό με την παραβολή του σπόρου που έπεσε ανάμεσα σε αγκάθια και καταπνίγηκε. Είπε ότι τ’ αγκάθια συμβολίζουν τη μέριμνα και την απατηλότητα του πλούτου που μπορεί να καταπνίξει το λόγο του Θεού στη χριστιανική ζωή και να την κάνει άκαρπη (Ματθ.ιγ:7, 22).

Το βραβείο της αιώνιας ζωής είναι υπόσχεση μόνο γι’ αυτούς που μένουν πιστοί μέχρι το τέλος αυτής της ζωής (Εβρ.ι:35, 36 ). Ο Κύριος κατηγόρησε την εκκλησία της Εφέσου ότι είχε χάσει την πρώτη της αγάπη, τους καλεί να μετανοήσουν (Αποκ.β:4, 5) και μετά υπόσχεται... Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής (Αποκ.β:10). Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός κι ο τελειωτής της πίστης μας κι αν εμείς αρνηθούμε τη σάρκα μας και κοιτάξουμε σ’ Αυτόν για πνευματική δύναμη και καθοδήγηση, θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του στο τέλος του αγώνα. Ο απόστολος Παύλος που είχε ένα τέτοιο νικηφόρο αγώνα, κάποτε είπε.... Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος (Φιλιπ.α:21). Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ήττα σε μια τέτοια παραχώρηση στον Κύριό μας. Ο ψαλμωδός είπε.... Διά της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη (Ψαλμ.ογ:24).