Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΡΑΠΕΙΑΑυτό το μάθημα ασχολείται με το μέρος του ανθρώπου στην απόκτηση θεραπείας απ’ το Θεό, την οποία Αυτός έχει ήδη προμηθεύσει. Η θεραπεία του σώματος έχει προμηθευτεί στην εξιλέωση. Όπως υπάρχουν, όμως, όροι που πρέπει να τηρηθούν για να σωθεί κάποιος, έτσι υπάρχουν όροι που πρέπει να τηρηθούν για να θεραπευτεί κάποιος. Ας μελετήσουμε μερικούς τέτοιους όρους και τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να λάβουμε θεραπεία.


Α. ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ιακ.ε:13 “Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΙ”.

Αν θέλουμε θεραπεία, πρέπει να τη ζητήσουμε (Ματθ.ζ:7). Η προσευχή είναι απαραίτητη για να λάβουμε απ’ το Θεό και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας.


Β. ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ιακ.ε:14 “Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας”
Αυτό το εδάφιο εννοεί ακριβώς αυτό που λέει. Δεν εννοεί να ταξιδέψει κανείς χιλιόμετρα για να πάει σε κάποιο επαγγελματία θεραπευτή. Οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας βρίσκονται στην τοπική σας συνάθροιση - ο ποιμένας σας κι αυτοί που τον βοηθούν στη διακονία. Ο Θεός θα τιμήσει την προσευχή του ποιμένα σας, γιατί αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει.

Ας προσέξουμε ιδιαίτερα την εντολή που δίνεται στον ασθενή: “Ας προσκαλέση”. Το άρρωστο άτομο έχει συγκεκριμένη ευθύνη να καλέσει εκείνο τον ποιμένα του.


Γ. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ


Ιακ.ε:16 “Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας....δια να ιατρευθήτε”

Η καλυμμένη αμαρτία στη ζωή σου θα εμποδίσει τη θεραπεία σου. Πολλοί πρέπει να εξετάσουν τις καρδιές τους και να καθαριστούν από κρυφές αμαρτίες (Ψαλμ.ιθ:12). Μια αμαρτία, την οποία το άτομο δεν έχει εξομολογηθεί και παραμένει στη ζωή και την καρδιά του θα εμποδίσει την πίστη και τη ζωτική επικοινωνία με τον Κύριο. Η αμαρτία μας χωρίζει απ’ το Θεό κι έτσι ο Κύριος δεν ακούει, ούτε απαντάει στην προσευχή μας (Ησ.νθ:1-2).


Δ. ΝΑ ΧΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


Ιακ.ε:14 “Αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου”

Αυτό είναι έργο του πρεσβύτερου που προσεύχεται. Το λάδι είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Το χρίσμα γίνεται στο όνομα του Ιησού, γιατί Αυτός μόνο είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Υπάρχει θεραπεία στο όνομα του Ιησού (Πρ.γ:16)!


Ε. ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΕΙΡΩΝ

Μάρκ.ις:18 “Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν ιατρεύεσθαι”

Πάλι εδώ είναι έργο του πρεσβύτερου (του ποιμένα) που προσεύχεται. Αυτό αναφέρεται σαν ένα σημείο που ακολουθεί αυτούς που πιστεύουν. Ο Θεός τιμά τη διακονία της επίθεσης χειρών και μέσα απ’ αυτή την ενέργεια γίνεται η μετάδοση της δύναμης του Θεού.

Υπάρχει ορισμένη διακονία “επιθέσεως των χειρών”. Ο απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να μην αμελεί το χάρισμα που του δόθηκε δι’ επιθέσεως των χειρών του (Α’ Τιμ.δ:14, Β’ Τιμ.α:6).


Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΠΙΣΤΗ


Ρωμ.ι:17 “Η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού”

Ο λόγος του Θεού είναι αυτό που οικοδομεί την πίστη. Πάρε μια υπόσχεση απ’ τον Κύριο κι εκεί πάνω χτίσε την πίστη σου. Οι αμφιβολίες σε απομακρύνουν απ’ τον Κύριο, η πίστη σε φέρνει κοντά Του.


Η. ΕΧΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ


Μάρκ.ια:24 “Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς”

Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε το Θεό. Όλα είναι δυνατά μόνο αν πιστεύουμε. Η πίστη είναι το χέρι που απλώνεται να πάρει απ’ Αυτόν ό,τι έχεις ανάγκη.


Θ. ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΒΛΑΨΑΝ


Μάρκ.ια:25 “Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε”

Ένα μη συγχωρητικό πνεύμα σε κάνει ακατάλληλο να πλησιάσεις το Θεό που είναι γεμάτος έλεος.

Ι. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ


Ματθ.η:17 “Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε, και τας νόσους εβάστασεν”.

Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι το τίμημα έχει πληρωθεί για τη θεραπεία μας κι ότι εμείς δεν έχουμε παρά να τη λάβουμε. Διδασκόμαστε ακόμα να διακρίνουμε το σώμα του Κυρίου την ώρα του δείπνου του Κυρίου (Α’ Κορ.ια:29).


Κ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ


Ιάκ.δ:7 “Αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας”

Ο διάβολος θα φέρει πάλι κάποιο παλιό σύμπτωμα προσπαθώντας να νικήσει την πίστη σου, αλλά εσύ πρέπει ν’ αντισταθείς σ’ αυτόν.