Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 36 - Η ελπίδα της εκκλησίας


Α. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τίτ.β:13 “Προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.”
Α’Ιωάν.γ:3 “Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός”
Η ελπίδα της Εκκλησίας είναι η επιστροφή του Ιησού Χριστού για να παραλάβει τη νύμφη Του που είναι η Εκκλησία (Εφεσ.ε:27). Η διδασκαλία για την Αρπαγή είναι απ’ τις σημαντικότερες στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται περισσότερο από 300 φορές στην Καινή Διαθήκη.
Ο άγιος προσμένει τον ερχομό του Κυρίου (Β’Κορ.ε:4). Δεν ανυπομονούμε να απεκδυθούμε, αλλά μάλλον να ενδυθούμε. Ο θάνατος είναι ένας εχθρός κι όταν ο Κύριος έρθει, κάποιοι θα εγερθούν απ’ τους νεκρούς και θα ισχύσει το γεγραμμένο “κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη” (Α’Κορ.ιε:54-55).
Η επιστροφή του Ιησού είναι η ελπίδα που πλημμυρίζει την καρδιά της Εκκλησίας με χαρά ανεκλάλητη.

1. Είναι μια ευλογημένη ελπίδα (Τίτ.β:13)
Αυτή η ελπίδα δεν είναι μόνο ευλογημένη, αλλά φέρνει μεγάλη ευλογία στους άγιους του Θεού που λαχταρούν, πραγματικά, να δουν τον Ιησού να επιστρέφει.

2. Είναι μια ελπίδα που παρηγορεί (Α’Θεσ.δ:18)
Η σκέψη ότι μια μέρα θα είμαστε κοντά στον Ιησού, φέρνει μεγάλη ανακούφιση στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη που να μπορεί να παρηγορήσει περισσότερο τον θλιμμένο απ’ αυτή του ερχομού του Ιησού Χριστού.

3. Είναι μια ζωντανή ελπίδα (Α’Πέτρ.α:3)
Αυτός είναι ο καιρός που η Εκκλησία πρέπει να αγρυπνήσει για να αρπαχτεί. Η προσμονή αυτή της δίνει νέα ζωή κι ενέργεια. Δεν είναι μια νεκρή ελπίδα καταχωνιασμένη στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας, αλλά είναι ζωντανή - μέχρι σήμερα.

4. Είναι μια ελπίδα που καθαρίζει (Α’Ιωάν.γ:3)
Δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία που να καθαρίζει τόσο τον πιστό όσο η ελπίδα της επιστροφής του Ιησού. Αυτή ακριβώς η ελπίδα ότι θα δούμε τον Ιησού καθαρίζει και εξαγνίζει.

Β. ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ
Πράξ.α:11 “Ούτος ο Ιησούς όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν”
Αποκ.α:7 “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός.”
Ο ίδιος Κύριος που αναλήφθηκε στους ουρανούς, θα έρθει πάλι. Η Βίβλος διακηρύττει αυτή την αλήθεια. Αυτός που αδυνατεί να δει ότι η επιστροφή του Ιησού θα είναι κυριολεκτική, δεν μπορεί να καταλάβει καμία πνευματική αλήθεια.

Γ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ
Εβρ.θ:28 “Θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν”
Αποκ.α:7 “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός”
Υπάρχουν κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι που ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς έχει ήδη έρθει εν πνεύματι, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι η επιστροφή του Ιησού. Οι δύο αυτές απόψεις είναι λάθος.
Ο Ιησούς θα επιστρέψει προσωπικά. Οι άγγελοι διακήρυξαν ότι θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Με ποιο τρόπο έφυγε; Η ανάληψή Του ήταν προσωπική, κυριολεκτική και ορατή. Η επιστροφή Του, αντίστοιχα, θα είναι προσωπική, κυριολεκτική και ορατή.
Μέρος της ελπίδας της Εκκλησίας είναι ότι θα δει τον Ιησού (Α’Ιωάν.γ:2). Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε ότι θα γίνουμε σαν Αυτόν και θα Τον δούμε όπως Αυτός είναι.
“Θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός.” Τι πιο απλό απ’ αυτό; Ενα πνεύμα δεν είναι ορατό. Θα δούμε το δοξασμένο σώμα του Ιησού που πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας.

Δ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΙΛΙΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Β’Θεσ.β:8 “Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού”
Αποκ.κ:4 “Και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη”
Ο Αντίχριστος, ο οποίος θα βασιλέψει λίγο πριν τη Χιλιετή Βασιλεία, θα εξαφανιστεί απ’ την παρουσία του Κυρίου. Επομένως, ο Κύριος θα έρθει πριν τη Χιλιετή Βασιλεία.
Η μεγάλη θλίψη - η περίοδος των 7 ετών της βασιλείας του Αντίχριστου - είναι πριν τη Χιλιετή Βασιλεία κι ο Ιησούς θα έρθει να εγκαθιδρύσει την βασιλεία Του “ευθύς μετά” (Ματθ.κδ:29-31). Αρα, ο ερχομός του Κυρίου είναι πριν τη χιλιετή βασιλεία.
Η Εκκλησία θα βασιλέψει με το Χριστό χίλια χρόνια. Αυτή η βασιλεία είναι η Χιλιετής Βασιλεία ειρήνης του Χριστού πάνω στη γη. Εάν ο ερχομός του Κυρίου ήταν μετά τη Χιλιετή, τότε πώς οι άγιοι θα βασιλέψουν μαζί Του; Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο ερχομός Του είναι πριν τη Χιλιετή.
Αυτή η αλήθεια είναι πολύ σημαντική, γιατί πολλοί έχουν δεχτεί αυτό το λάθος που εισχώρησε μέσα στην Εκκλησία γύρω στο έτος 1700. Αυτή η πλάνη διδάσκει ότι η Εκκλησία θα ευημερήσει και θα αυξηθεί μέχρι να επιστραφεί όλος ο κόσμος, ότι αυτός ο θρίαμβος της Εκκλησίας θα αποτελέσει την Χιλιετή, κι ότι ο Ιησούς θα έρθει μετά τη Χιλιετή.
Οποιος πιστεύει αυτή την πλάνη δεν κηρύττει τον ερχομό του Κυρίου. Δεν περιμένει την επιστροφή Του κι έτσι δεν ετοιμάζεται. Ισως, αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι είναι άπιστοι και ζουν μέσα στην αμαρτία.
Για τον άγιο του Θεού, ο ερχομός του Κυρίου είναι άμεσος, δηλαδή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Γι’ αυτό προσεύχεται πολύ, ζει νικηφόρα και διατηρεί μια δυνατή πίστη κι ελπίδα.

Ε. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
Ζαχαρ.ιδ:4 “Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών.”
Λουκ.α:32 “Ούτος θέλει είσθαι μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον του Δαβίδ του πατρός αυτού.”
Τα λόγια “ελθέτω η βασιλεία σου” είναι μια προσευχή να έρθει ο Ιησούς στη γη και να βασιλέψει με δικαιοσύνη. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να φέρει την ειρήνη σ’ αυτό τον ταραγμένο, σπαρασσόμενο από πολέμους και γεμάτο μίσος και πικρία κόσμο. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να φέρει την τάξη μέσα σ’ αυτό το χάος.
Η Εκκλησία ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής και τελειώνει με την Αρπαγή, όσο αφορά την ύπαρξή της σ’ αυτό τον κόσμο. Στο τέλος της μεγάλης θλίψης, ο Ιησούς επιστρέφει με την Εκκλησία Του για να βασιλέψει. Αυτή θα είναι η αρχή της Χιλιετούς Βασιλείας Του πάνω στη γη.
Είναι η προσωπική βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη. Προφητεύτηκε ότι θα είναι βασιλιάς των Ιουδαίων (Ησ.θ:6), γεννήθηκε σαν βασιλιάς των Ιουδαίων (Ματθ.β:2), σταυρώθηκε σαν βασιλιάς των Ιουδαίων (Ματθ.κζ:37) και θα επιστρέψει στη γη για να γίνει ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ιησούς θα καθίσει πάνω στο θρόνο του Δαβίδ και θα εγκαθιδρύσει μια βασιλεία ειρήνης που δεν θα έχει τέλος (Ησ.θ:7).

Ζ. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ
Ματθ.κδ:42 “Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών”
Αποκ.κβ:12 “Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά ν’ αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού”
Κανένας δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα της επιστροφής Του. Ωστόσο, ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς, επειδή η Γραφή λέει πολλά γι’ αυτό το θέμα.
Ο Ιησούς μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Στη γενιά μας, έχουν εκπληρωθεί περισσότερες προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου, απ’ ότι τους 19 προηγούμενους αιώνες.
Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες Γραφές που μιλάνε για την επικείμενη επιστροφή του Ιησού:
   
            1. Η Οψιμη βροχή                                                              Ιάκ.ε:7
            2. Η Αποστασία                                                                  B’Θεσ.β:3
                                                                                                            Α’Τιμ.δ:1
                                                                                                            Β’Τιμ.δ:3-4
                                                                                                            Ματθ.κδ:24
                                                                                                            Β’Τιμ.γ:1-5
                                                                                                            Ιούδ.4
            3. Αύξηση των εγκλημάτων και της βίας                    Λουκ.ιζ:26-30
            4. Αύξηση της ανησυχίας και των ταξιδιών               Δαν.ιβ:4
            5. Αύξηση της γνώσης                                                      Δαν.ιβ:4
            6. Πολιτικοκοινωνικές ταραχές                                    Λουκ.κα:25-26
             7. Ισραήλ                                                                             Ρωμ.ια:25