Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Η σκλαβιά στον 21ο αιώνα! (χάρτης)

Υπάρχουν τουλάχιστον 20.9 εκατομμύρια σκλάβοι στον κόσμο ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας!
Σύμφωνα επίσης με τον χάρτη του αμερικανικού State Department σχετικά με το trafficking, ενώ στις ΗΠΑ και Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο σκλάβοι, στην Κίνα και την Ινδία υπάρχουν 11 εκατομμύρια.  Αυτό σημαίνει, αναφέρει το Business Insider, πως εν έτει 2012 υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αναγκάζονται να δουλέψουν, παρά τη θέλησή τους και δεν πληρώνονται για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν.

Φυσικά το σχεδίασμα αυτό είναι παραπλανητικό. Οι σύγχρονοι δούλοι που εργάζονται σε δουλειές που δεν επέλεξαν και αμοίβονται με αποδοχές κάτω του ορίου της φτώχειας είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη..