Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Υπολογιστές που μαθαίνουν παρουσίασε η Google

Για πρώτη φορά, μηχανήματα δείχνουν να μπορούν να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει νέες και εντελώς άγνωστες έννοιες.   
Το επιστημονικό προσωπικό της Google ανακοίνωσε την έναρξη πειραμάτων με σκοπό την δημιουργία υπολογιστών που θα μπορούν να μιμούνται βασικές λειτουργιες κατανόησης του εγκεφάλου.
Οι άνθρωποι της εταιρείας προγραμμάτισαν ορισμένους υπολογιστές με «έξυπνους» αλγόριθμους, οι οποίοι θα τους επέτρεπαν να αναγνωρίζουν αντικείμενα, τα οποία θα έβλεπαν για πρώτη φορά.
Ένας εκ των επιστημόνων, ο Σεργκέι Μπριν, δήλωσε πως «η υπόθεση εργασίας μας ήταν οτι θα καταφέρουν να αναγνωρίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε διαδοχικά βίντεο που θα τους δείχναμε». Έτσι και έγινε, με τους εν λόγω υπολογιστές να αναγνωρίζουν τις γάτες που υπήρχαν σε μία σειρά από μικρά βίντεο. Δεδομένου ότι δεν είχαν προγραμματιστεί ή συστηθεί στην εικόνα της γάτας, το πείραμα της Google αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Για πρώτη φορά, μηχανήματα δείχνουν να μπορούν να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει νέες και εντελώς άγνωστες έννοιες και η επιστημονική κοινότητα παρουσιάζεται αρκετά αισιόδοξη ως προς την επιτυχία της συκεκριμένης προσπάθειας.
Παρόλο που στον τομέα της δημιουργίας μίας ανεξάρτητης-μηχανικά υποστηριζόμενης-ευφυίας υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, το πείραμα της Google ενδέχεται να αποτελέσει μία βάση για τη αναβάθμιση ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα.

Πηγή Associated Press