Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Πρόσεχε ποιον ακολουθείς!


Να ακολουθείς τον ποιμένα σου, αλλά μόνο αν αυτός ακολουθεί τον Χριστό!

Να ακολουθείς τον ποιμένα που φοβάται τον Θεό, όχι όλους τους ποιμένες.

Αυτό μπορείς να το κάνεις, διακρίνοντας κατά πόσο διδάσκει σωστά τον λόγο του Θεού και κατά πόσο ζει σύμφωνα με την Γραφή.


Οι ηγέτες έχουν περισσότερη αναγνώριση, αλλά τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς πιστούς ακόλουθους.

Όταν πάμε στον ουρανό, θα δούμε πολλούς πιστούς «από τα παρασκήνια» να ανταμείβονται για τη δουλειά τους στο έργο του Θεού.

Όμως, ακολουθώντας κάποιον που δεν είναι σωστός, μπορεί να σε βάλει και σε μπελάδες.

Ο Ααρών έκανε πολύ καλά που ακολούθησε τον θεοσεβή Μωυσή (Έξοδ.δ:12-16). Αλλά τα έκανε θάλασσα όταν ακολούθησε το ειδωλολατρικό πλήθος στο περιστατικό με το χρυσό μοσχάρι (Έξοδ.λβ:1-4). Και τo χειρότερο, όταν εντάχθηκε στην επανάσταση της Μιριάμ εναντίον του Μωυσή (Αριθ.ιβ). *

Η Γραφή λέει «Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί» (Α’  Κορ.ιε:33). Γι’ αυτό πρέπει να αξιολογούμε τον χαρακτήρα αυτών που ακολουθούμε. Ακόμα κι όταν ακολουθούμε ευσεβείς ηγέτες, πρέπει να ελέγχουμε τις αποφάσεις τους με τις Γραφές.

Η Βίβλος είναι η σημαντικότερη πηγή μας για να γνωρίζουμε τι ευχαριστεί τον Χριστό (Εφες.ε:8-17).

* Η Βίβλος δεν λέει συγκεκριμένα ότι η Μιριάμ ήταν ο αρχηγός. Ο Θεός επίπληξε και αυτήν και τον Ααρών, αλλά τιμώρησε την Μιριάμ. Αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι ο Ααρών είχε ακολουθήσει κακές συμβουλές στο παρελθόν, με κάνει να πιστεύω ότι ακολουθούσε την οδηγία της Μιριάμ σ’ αυτή την περίπτωση.