Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Προσδόκιμο ζωής,
Εφες.β:10, Ζώντας κάθε μέρα για τους σκοπούς του Θεού

Το προσδόκιμο ζωής της Ελλάδας είναι 80,8 χρόνια.

Η μητέρα μου πέθανε όταν ήταν 67.

Το σκεφτόμουν αυτό τελευταία - όχι με νοσηρό τρόπο - απλά το σκέφτομαι επειδή είμαι ήδη κι εγώ 67!


Δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε, και είναι καλό να σκεφτόμαστε περιστασιακά την κληρονομιά που θα αφήσουμε πίσω μας. Όλοι ελπίζουμε να "τελειώσουμε καλά".

Ο Θεός έχει σχεδιάσει πράγματα για να κάνω στη ζωή μου, πράγματα για να κάνω φέτος, αυτό το μήνα, ακόμα και σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για σένα.

Εφεσ.β:10 Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.

Η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε πίσω είναι η υπακοή μας στους σκοπούς του Θεού. Ας ρωτάμε τον Θεό κάθε μέρα τι σκοπό έχει για μας.