Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Άστοχη αυτοπεποίθηση
Ι. Ναυή θ, οι Γαβαωνίτες, επιλογές και προσευχή

Όταν έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να διακρίνουμε λάθη σε κοινά αποδεκτές χριστιανικές διδασκαλίες, να αναγνωρίζουμε το χαρακτήρα των άλλων, ή να γνωρίζουμε τις σωστές επιλογές για τη ζωή μας, είμαστε σε επικίνδυνο έδαφος.

Στον Ι. Ναυή θ, ο λαός του Θεού είχε εντολές από τον Θεό να μην κάνει συνθήκη με λαούς στη γη της Επαγγελίας. *


Όμως, μια ομάδα ξένων (οι Γαβαωνίτες) πλησίασαν ζητώντας συνθήκη και ισχυριζόμενοι ότι δεν ήταν κάτοικοι της γης. Οι άνθρωποι του Θεού χρησιμοποίησαν τις ικανότητές τους για να ελέγξουν τα λεγόμενά τους και αποφάσισαν ότι έλεγαν την αλήθεια. Αλλά «δεν ηρώτησαν τον Κύριον» (εδ.14).

Επειδή εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους, δεν κατάλαβαν, μέχρι αργότερα, ότι οι Γαβαωνίτες τους έλεγαν ψέματα, και έκαναν συνθήκη μαζί τους, ενάντια στις προειδοποιήσεις του Θεού.

Ο λαός του Θεού ξόδεψε πολύ χρόνο και πόρους προστατεύοντας τους Γαβαωνίτες που η παρουσία τους ήταν μια συνεχής υπενθύμιση της άστοχης αυτοπεποίθησης τους.
Ας μάθουμε από το λάθος τους! Ας θέσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο, όχι στους εαυτούς μας.
--------------------------------------------------------------------------
* Ο Θεός είχε ήδη δώσει σ’ αυτούς τους ανθρώπους πολλές ευκαιρίες να εγκαταλείψουν την κακία και είχαν αρνηθεί. Μερικές φορές είναι δύσκολο για μας να κατανοήσουμε τη βία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά η Γέν.ιε:16 μας λέει ότι ο Θεός (που ξέρει τα πάντα) δίνει στα έθνη την ευκαιρία και το χρόνο να μετανοήσουν. Και ξέρουμε από την ιστορία της Ραάβ ότι ο Θεός θα σώσει τους αληθινούς εκζητητές μέσα από μια κακή πόλη. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός γνωρίζει την καρδιά κάθε ανθρώπου, και όταν πρόκειται για τα παιδιά, θα είχαν γλιτώσει μεγάλη ζημιά ερχόμενα στον Κύριο πριν μεγαλώσουν σε μια τόσο κακή κουλτούρα.