Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Η ειδωλολατρική προέλευση της «Τριάδας».Το «Dictionary of Religious Knowledge»:
«Πολλοί λένε ότι η τριάδα είναι ένα κακό που δανείστηκε από ειδωλολατρικές θρησκείες και εμβολιάστηκε στη χριστιανική πίστη».

Ο Edward Gibbon λέει στον πρόλογο του στο «History of Christianity»:
«Αν η ειδωλολατρία νικήθηκε από τον Χριστιανισμό, είναι εξίσου αλήθεια ότι ο Χριστιανισμός «χάλασε», διεφθάρη από την ειδωλολατρία. Η αγνή πίστη των πρώτων Χριστιανών σε ένα μόνο Θεό..., άλλαξε από την εκκλησία της Ρώμης, και μετατράπηκε στο ακατανόητο δόγμα της Τριάδας. Πολλές από τις παγανιστικές διδασκαλίες, που εφευρέθηκαν από τους Αιγυπτίους και εξιδανικεύτηκαν από τον Πλάτωνα, διατηρήθηκαν σαν σωστές διδασκαλίες».


«Origin of Triads and Trinities», Mr. Newton quotes Professor Sayce (Gifford Lectures and Hibbert Lectures):
«Το χρέος της χριστιανικής θεολογίας στην πίστη των αρχαίων αιγυπτίων, δεν είναι πουθενά πιο εντυπωσιακό όσο στη διδασκαλία της Αγίας Τριάδας. Ακριβώς οι ίδιοι όροι που χρησιμοποιούνται από τους Χριστιανούς θεολόγους συναντώνται ξανά και ξανά στις επιγραφές και παπύρους της Αιγύπτου».

The Nouveau Dictionary Universal:
«Η πλατωνική Τριάδα, μάλλον μια αναδιάταξη τριάδων που χρονολογούνται παλαιότερα σε διάφορους λαούς, φαίνεται να είναι η λογική φιλοσοφική τριάδα που έδωσε αφορμή για τις τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα που διδάσκονται από τις χριστιανικές εκκλησίες... Ο Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων, (4ος αιώνας π.Χ.) συνέλαβε την ιδέα της θείας Τριάδας... που μπορεί να βρεθεί σε όλες τις αρχαίες θρησκείες [παγανιστικές]» (Paris, 1865-1870,edited by M. Lachatre, Vol. 2, p. 1467).

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge:
«Οι διδασκαλίες περί Λόγου και Τριάδας, διαμορφώθηκαν από Έλληνες πατέρες, οι οποίοι ήταν πολύ επηρεασμένοι άμεσα ή έμμεσα, από την πλατωνική φιλοσοφία. Τα λάθη και οι καταστροφές που παρεισφρήσαν μέσα στην εκκλησία από αυτή την πηγή, δεν μπορεί να αμφισβητηθούν».

The Church of the First Few Centuries:
«Η διδασκαλία της Τριάδας ήταν σταδιακή και συγκριτικά καταστάλαξε μετά από αρκετό καιρό. Η προέλευσή της δεν έχει να κάνει τίποτα με τις Εβραϊκές και χριστιανικές Γραφές. Αυξήθηκε και εμβολιάστηκε στον Χριστιανισμό, από Πλατωνίζοντες Πατέρες».

Τα κύρια σημεία της ιστορίας του δόγματος:
«Αυτή η διδασκαλία ρίζωσε στο χώμα του Ελληνισμού [ειδωλολατρική Ελληνική σκέψη]. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα μυστήριο για την μεγάλη πλειοψηφία των Χριστιανών».

Πλάτωνας (ο πατέρας της ειδωλολατρικής τριάδας):
«Ο Θεός δεν μπορεί με κανένα τρόπο να περιγραφεί».

Dr. Walter Martin:
«Η τριάδα, είναι ένα μυστήριο ή ένα «άγιο μυστικό». Είναι ακατανόητο. Ποτέ δεν γίνεται πλήρως κατανοητό».