Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Γένεση (01)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   
Το βιβλίο της Γένεσης χρησιμοποιεί την αρχή της επιλογής ή εκλογής. Δίνει δηλαδή τα γεγονότα που είναι απαραίτητα για να φανερώσουν το σχέδιο της ανθρώπινης απολύτρωσης. Η διήγηση είναι περιληπτική, χωρίς λεπτομέρειες.
Περιέχει 50 κεφάλαια και θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο κύρια μέρη. Στην αρχή μιλάει για όλη την ανθρώπινη φυλή στα κεφάλαια α-ια (καλύπτοντας χρονικό διάστημα πάνω από 2.000 χρόνια) και μετά επικεντρώνει την προσοχή στην οικογένεια του Αβραάμ (καλύπτοντας 300 χρόνια) στα κεφάλαια ιβ-ν.

Η Γένεση με μια ματιά
α   -  β

Η Δημιουργία
    


γ  -  δ


Η Πτώση
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΓΕΝΟΣ

ε


Πάνω από 2000 χρόνια

ς  -  θ


Ο Κατακλυσμός


ι  -  ια


Η αρχή των εθνών


ιβ  -  κε


Αβραάμ


κε  -  κς


Ισαάκ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

κζ  -  λς

Ιακώβ
ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

300 χρόνια

λζ  -  ν


Ιωσήφ

           
Συχνά το βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται σαν η έδρα και τo θεμέλιο της Αγίας Γραφής γιατί μέσα σ’ αυτό βρίσκεται η αρχή όλων των βασικών διδασκαλιών του λόγου του Θεού.
· Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο;
· Ο Νώε κατασκεύασε την κιβωτό;
· Ο Θεός ευνόησε τον Ισραήλ πιο πολύ από τον Ισμαήλ;
· Ήταν οι Εβραίοι σε δουλεία στην Αίγυπτο;

Κάθε απάντηση είναι ένα σαφέστατο «ναι». Η Γένεση λέει τα πράγματα όπως ήταν. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει κάτι άλλο. «Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων». (Εβρ.ια:3).

1. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα
Αυτό το βιβλίο αρχίζει με ένα ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο. Μας φέρνει χωρίς πρόλογο μπροστά στο Θεό και μας Τον δείχνει Αυτόν μόνο να ασχολείται και να ενεργεί.
Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να ικανοποιεί μια μάταιη περιέργεια, τίποτα που το πνεύμα του ανθρώπου να μπορεί να εξετάσει. Εδώ έχουμε τη μεγαλοπρέπεια και την πραγματικότητα της θείας αλήθειας, στην ηθική της δύναμη που ενεργεί στην καρδιά και στο νου. Το Πνεύμα του Θεού δεν θέλει να προμηθεύσει στον άνθρωπο κάτι με το οποίο να θρέψει την περιέργειά του ή να την ικανοποιήσει με υψηλές θεωρίες. Οι γεωλόγοι μπορεί να ερευνούν τα έγκατα της γης και να βγάζουν στοιχεία βάσει των οποίων διατείνονται ότι συμπληρώνουν τις Γραφές ή διαφωνούν μ’ αυτές. Μπορεί ακόμη να επεκτείνουν τις φιλοσοφικές τους παρατηρήσεις πάνω σε λείψανα & απολιθώματα. Ο ευπειθής όμως μαθητής προσκολλάται πάνω στις θεόπνευστες σελίδες: Διαβάζει, πιστεύει, λατρεύει!
Ψαλμ.κζ:4  «Να διερευνώμεν επιμελώς περί του Κυρίου εις τον ναόν αυτού»
Φανερώνεται ακόμα εδώ ο Θεός σαν Αυτός που κάνει διαθήκη και τηρεί τη διαθήκη Του άμεμπτα - βασικό στοιχείο της φύσης του Θεού.
Βλέπουμε το Θεό να παρουσιάζεται σαν «ο Παντοδύναμος», «ο Ύψιστος Θεός». Ακόμα Τον βλέπουμε να φανερώνεται σαν Κριτής (Σόδομα & Γόμορρα). Είναι Αυτός που οι οφθαλμοί Του περιτρέχουν όλη τη γη και όταν δει ότι υπάρχει κάποια μαζική ηθική καταρροή που να κινδυνεύει όλος ο κόσμος, κάνει κρίση. Φανερώνεται ακόμη ο Θεός σαν «ο Λυτρωτής», Αυτός δια του οποίου εμείς έχουμε τη λύτρωση.

2. Η φανέρωση του ανθρώπου
Εδώ φανερώνεται ότι τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός, και δεν προέρχεται ούτε από τον πίθηκο, ούτε απ’ οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός μας φανερώνει το σχέδιό Του σχετικά με τη ζωή και το σκοπό της ύπαρξης του ανθρώπου Γεν.α:26. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, να κάνει το ανθρώπινο γένος κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, κάτι που γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Βλέπουμε ακόμη τον άνθρωπο σαν συνεργάτη του Θεού.

3. Η πτώση του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού
Βλέπουμε πώς μπήκε η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Βλέπουμε την κατάρα του Θεού πάνω στον άνθρωπο και στη γη.

4. Η απολύτρωση του ανθρώπου
Βλέπουμε τον άνθρωπο να φεύγει μακριά απ’ το Θεό με την παρακοή του λόγου Του, αλλά και το σχέδιο της αγάπης του Θεού να φέρνει και πάλι τον άνθρωπο κοντά Του.
Βλέπουμε σε κάποια στιγμή να έχει διαφθαρεί όλος ο κόσμος και να υπάρχει μόνο ένας δίκαιος, ο Νώε. Ο Θεός χρησιμοποιεί το Νώε για να φέρει σωτηρία σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο αφού πρώτα κάνει κρίση με τον κατακλυσμό. Ο επόμενος κρίκος μετά το Νώε είναι ο Αβραάμ. Ο Θεός τον καλεί, τον βγάζει από το σκοτάδι, τον γεμίζει φως, και τον κάνει φίλο Του (Ιάκ.β:23).

5. Τα σχέδια του Σατανά
Μας φανερώνει τα σχέδια και τους σκοπούς του διαβόλου για τον άνθρωπο. Τον ξεσκεπάζει σαν τον αιώνιο εχθρό του Θεού και τον πλανώντα την οικουμένη όλη.

6. Μεσσιανικές προφητείες
Η πρώτη τέτοια προφητεία είναι στο Γεν.α:26 όπου βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν απαραίτητο για να γίνει ο άνθρωπος κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ακόμη στο Γεν.γ:15 βλέπουμε το σπέρμα της γυναικός, της παρθένου Μαρίας, να συντρίβει την κεφαλή του Σατανά. Ο ερχόμενος Σωτήρας του κόσμου, θα προέρχεται από την ανθρώπινη οικογένεια. Στη Γεν.μθ:10 μας λέει ότι η φυλή από την οποία θα προέλθει ο Χριστός, είναι αυτή του Ιούδα. Ακόμη έχουμε Μεσσιανικές προφητείες στο πρόσωπο του Νώε, του Αβραάμ, του Ιωσήφ.

7. Ο θρίαμβος της εκκλησίας πάνω στα έργα του Σατανά.
Γεν.γ:15 Μας λέει ότι η εκκλησία - ο Χριστός σαν κεφαλή κι εμείς σαν σώμα Του - θα συντρίψει τα έργα του σκότους, θα συντρίψει την κεφαλή του Σατανά κι αυτός θα της κεντήσει την πτέρνα.
Καθώς βαδίζουμε το δρόμο για τον ουρανό, για να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, πολλές φορές σκοντάφτουμε, πέφτουμε, αλλά ξανασηκωνόμαστε και προχωράμε.
Ο διάβολος μπορεί να μας κεντήσει την πτέρνα στο πνευματικό μας βάδισμα, αλλά όταν ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει, τότε «θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος» (Α’ Κορ.ιε:54-57  Εβρ.β:14,15   Ησ.κε:8    Α’ Κορ.ιε:26).

8. Ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας
Το βλέπουμε αυτό στον Αδάμ και την Εύα. Πρώτα έγινε ο Αδάμ και μετά από την πλευρά του έγινε η Εύα. Και ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλά η Εύα απατηθείσα έγεινε παραβάτις (Α’ Τιμ.β:12 & Γεν.γ:1).

9. Η δικαίωση δια της πίστεως
Δεν δικαιωνόμαστε από τα καλά μας έργα, αλλά επειδή πιστέψαμε στο Θεό. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή του Αβραάμ που «επίστευσεν εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην».

10. Η αμαρτία βάζει χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο.
Βλέπουμε τη γενιά του Κάιν να παρασύρεται και να χάνεται ολοκληρωτικά επειδή αποχωρίστηκε απ’ το Θεό, ενώ αντίθετα ο Θεός από τη γενιά του Σηθ έσωσε το Νώε και τους γιους του. Τυπολογικά, ο Θεός όλους αυτούς που αποχωρίζονται απ’ Αυτόν θα τους κρατήσει αιώνια μακριά Του.

11. Ο αποχωρισμός του πιστού απ’ την αμαρτία.
Βλέπουμε τη ζωή του Ενώχ, που έζησε 365 χρόνια με τον Κύριο, αφού αποχωρίστηκε από τον κόσμο.

12. Η αρπαγή
Βλέπουμε το Θεό να αρπάζει τον Ενώχ. Τον μετέθεσε και δεν ευρέθη πλέον.

13. Ο Θεός κρίνει και τιμωρεί την αμαρτία.
Όπως τότε στα Σόδομα & τα Γόμορρα, το ίδιο και σήμερα ο Θεός θα κρίνει την αμαρτία.

14. Η ισχύς της προσευχής.
Βλέπουμε τον Αβραάμ να στέκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού, να συνομιλεί μαζί Του, να παζαρεύει και να αλλάζει τη βουλή του Θεού (Γεν.ιη:22-33).

15. Ο θάνατος της σάρκας
Ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κι ο καθένας μας έχει ένα Ισαάκ μέσα του, κάτι πολύ αγαπημένο που αν παίρνει τη θέση του Θεού στην καρδιά μας, ο Θεός σίγουρα θα μας ζητήσει να το θυσιάσουμε.

16. Η αγάπη του Θεού.
H απολύτρωση! Ο Θεός δεν άφησε να θυσιαστεί ο Ισαάκ αλλά έδωσε το κριάρι! Βλέπουμε στον Αβραάμ τον Πατέρα Θεό, να θυσιάζει για μας τον Υιό Του τον αγαπητό.

17. Ο θάνατος και η ανάσταση του Ιησού Χριστού
Πάλι σε τύπο στο πρόσωπο του Ισαάκ. Πέθανε, αλλά τον πήρε πίσω ο Αβραάμ.

18. Η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού
Σε τύπο στο πρόσωπο του Ιωσήφ. Τα αδέλφια του τον αρνήθηκαν και τον πούλησαν στην Αίγυπτο όταν τους είπε το ενύπνιο που είδε. Αργότερα τα αδέλφια του έρχονται στην Αίγυπτο την πρώτη φορά και δεν τον γνωρίζουν. Τη δεύτερη φορά όμως, ο Ιωσήφ τους φανερώθηκε, αποκάλυψε τον εαυτό του. Το ίδιο ο Χριστός, ήρθε την πρώτη φορά στους αδελφούς Του και «οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν» αλλά Τον σταύρωσαν. Τη δεύτερη φορά όμως που θα έρθει, «θέλουσι επιβλέψει προς αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν».

19. Η ιεροσύνη του Ιησού Χριστού
Στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ στον οποίο ο Αβραάμ αποδεκάτισε απ’ όλα τα υπάρχοντά του (Εβρ.ε:6).

20. O Αντίχριστος
Τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Νεμβρώδ, στη Βαβυλώνα, να μαζεύει τους ανθρώπους εναντίον του Θεού.

21. Η γη της υπόσχεσης.
Είναι η γη Χαναάν που συμβολίζει τον ουρανό. Η γη που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ.

22. Η υπηρεσία των αγγέλων
Βλέπουμε αγγέλους να έρχονται και να βγάζουν τον Λωτ μέσα από τα Σόδομα.