Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Γένεση (011)


Γέν.α:6 Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων.

Και είπεν ο Θεός: Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται 10 φορές για την υλική δημιουργία (α:3,6,9,11,14,20,24,26,29 & β:18) όπως δόθηκαν 10 εντολές για την πνευματική δημιουργία.

στερέωμα: Στα Εβραϊκά είναι “ρακιγιά” και αναφέρεται σε κάτι που εκτείνεται. Eδώ εννοεί τον αέρα ή την ατμόσφαιρα.

Σε καμιά άλλη εξωβιβλική εξιστόρηση της δημιουργίας δεν βρίσκουμε να δίδεται τόση έμφαση στον αέρα ή την ατμόσφαιρα. Ετσι για μια ακόμα φορά η Γένεση είναι επιστημονικά σωστή.

Η ατμόσφαιρα είναι ένα θαυμαστό αλλά και πολύ αναγκαίο δημιούργημα:

· Περιέχει οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη ζωή. Χωρίς το άζωτο, το οξυγόνο, το αργό, το υδρογόνο, το ήλιο, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον και όλα τα άλλα στοιχεία στο γήινο ουρανό, ζωή όπως ξέρουμε δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Κανένας άλλος πλανήτης στο στερέωμα δεν έχει περιβάλλον τόσο πλούσιο και πολυτελές όπως ο δικός μας. Αυτό δεν είναι ατύχημα. Ο Θεός προγραμμάτισε θαυμάσια την επιβίωσή μας. Γιατί οι αστροναύτες χρειάζονται οξυγόνο στο φεγγάρι; Γιατί δεν υπάρχει ατμόσφαιρα επειδή ο Θεός ποτέ δεν είχε σκοπό να ζήσουν εκεί άνθρωποι.

· Αντανακλά και διασκορπίζει το φως του ήλιου και διαμοιράζει ίσα τη θερμότητα πάνω στον πλανήτη.

· Ενεργεί σαν θερμική κουβέρτα για να συγκρατεί τη θερμοκρασία τη νύχτα.

· Είναι ασπίδα εναντίον των υπέρυθρων ακτινών και άλλων μορφών κοσμικών ακτινοβολιών που καταστρέφουν τον άνθρωπο.

· Είναι ασπίδα για τους μετεωρίτες.

· Χρησιμεύει για την ύπαρξη διαφόρων καιρικών συνθηκών.

· Απαραίτητη και αναγκαία για τη ζωή: ατμοσφαιρική πίεση,

· Χωρίς την οποία δεν μπορούσαμε να υπάρξουμε.