Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν νέοι άνθρωποι;Ο Θεός αφήνει ανθρώπους να πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία, γιατί είναι το θέλημά Του να επιτρέψει να πεθάνουν. Ό, τι συμβαίνει γίνεται με την άδεια του Θεού. Στην Εφες.α:11 λέει ότι ο Θεός ενεργεί τα πάντα «... κατά την βουλήν του θελήματος αυτού». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει προκαλέσει τον θάνατο στους νέους. Αλλά είναι μέσα στο θέλημά Του να επιτρέπει στους ανθρώπους να πεθαίνουν νωρίς, όπως ακριβώς είναι στο θέλημά Του να επιτρέπει στους ανθρώπους να αμαρτάνουν.

Ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνουν οι άνθρωποι, αλλά τους αφήνει να το κάνουν. Ο Θεός δεν θέλει οι άνθρωποι να επαναστατούν εναντίον Του, αλλά το επιτρέπει. Γιατί; Επειδή είναι το θέλημά Του να επιτρέπει στους ανθρώπους να επαναστατήσουν εναντίον Του. Αν σταματούσε τον καθένα από το να επαναστατεί, δεν θα υπήρχε ελευθερία επιλογής, ελευθερία βούλησης. Αλλά επειδή είμαστε δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού (Γέν.α:26), έχουμε ορισμένες υπευθυνότητες, και μία από αυτές είναι να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Δεν θα είμασταν σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνέπειες, αν ο Θεός ποτέ δεν μας άφηνε να κάνουμε πράγματα που ήταν σε αντίθεση με το θέλημά Του το «τέλειο». Έτσι, ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους να επαναστατούν, και είναι το θέλημά Του να μπορούν να το κάνουν.

Τώρα ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους να πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσω του Αδάμ (Ρωμ.ε:12). Η αμαρτία εξαπλώθηκε σε όλους, και οι συνέπειες της αμαρτίας δεν είναι μόνο κατά της ψυχής, αλλά και κατά του σώματος. Γι' αυτό έχουμε αμαρτίες, ασθένειες και φυσικές καταστροφές. Μία από τις συνέπειες της αμαρτίας είναι ο θάνατος, και τα αποτελέσματα της αμαρτίας στους ανθρώπους παίρνουν διάφορες μορφές. Σε μερικούς μπορεί να είναι ο πρόωρος θάνατος, σε άλλους θα μπορούσε να είναι παραμορφωμένα άκρα, ή τύφλωση ή ψυχική αστάθεια, κλπ.

Έτσι, ο Θεός αφήνει ανθρώπους να πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία, διότι είναι μία από τις συνέπειες της αμαρτίας στον κόσμο.