Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

«Μην ακούς κανέναν άνθρωπο που δεν ακούει το Θεό»

Σε μια ομάδα δέκα ανθρώπων, οι εννιά από αυτούς είναι σίγουρο πως πιστεύουν ότι είναι σε θέση να συμβουλέψουν τους υπόλοιπους. Και δεν υπάρχει περιοχή της ανθρώπινης δραστηριότητας που να συμβαίνει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό, από το πεδίο της θρησκείας και της ηθικής. Κι όμως, αυτός ακριβώς είναι ο χώρος όπου ο μέσος άνθρωπος είναι ο λιγότερο κατάλληλος να εκφέρει γνώμη, κι όταν το κάνει ενδέχεται να προξενήσει μεγάλη ζημιά. Γι αυτό το λόγο είναι ανάγκη να επιλέγουμε τους συμβούλους μας με προσοχή. Και η επιλογή αναπόφευκτα εμπεριέχει και την έννοια της απόρριψης.


Ο Δαβίδ μας προειδοποιεί να προσέχουμε από τις «βουλές των ασεβών» και η Αγία Γραφή εξιστορεί παραδείγματα ανθρώπων που απέτυχαν στη ζωή τους επειδή υπάκουσαν σε κακές συμβουλές. Για παράδειγμα, ο Ιεροβοάμ, ακολούθησε τις συμβουλές ανθρώπων που δεν ακολουθούσαν τον Θεό και σαν αποτέλεσμα ολόκληρη η μελλοντική ιστορία του Ισραήλ επηρεάστηκε αρνητικά. Η συμβουλή του Αχιτόφελ υπήρξε πονηρή και αύξησε κατά πολύ τις αμαρτίες του Αβεσσαλώμ.

Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να δώσει συμβουλές, αν πρώτα δεν έχει ο ίδιος ακούσει τη φωνή τού Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να συμβουλέψει άλλους, αν πρώτα ο ίδιος δεν είναι έτοιμος να ακούσει και να υπακούσει στην οδηγία τού Κυρίου. Η αληθινή θεϊκή σοφία αποτελεί πάντοτε την ηχώ της φωνής τού Θεού. Το μόνο ασφαλές φως για το μονοπάτι της ζωής μας είναι το φώς που προέρχεται από τον Χριστό, που είναι ο Ίδιος το Φως του κόσμου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους να μάθουν να διαλέγουν τους συμβούλους τους. Καθώς κάνουν τα πρώτα βήματά τους στον κόσμο, δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και είναι φυσικό να κοιτούν σε άλλους για καθοδήγηση. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, κάθε μέρα αποδέχονται ιδέες άλλων και τις υιοθετούν ως δικές τους. Ακόμα κι όσοι καυχώνται με στόμφο για την ανεξαρτησία τους, από κάπου υιοθέτησαν την άποψη ότι η ανεξαρτησία είναι κάτι το καλό, κι αυτός ο ίδιος ο ζήλος τους να είναι ανεπηρέαστοι είναι από μόνος του αποτέλεσμα  του επηρεασμού κάποιων άλλων. Είναι αυτοί που είναι, επειδή ακολούθησαν τις συμβουλές κάποιων.

Αυτός ο κανόνας, να ακούμε δηλαδή μόνο όσους έχουν πρώτα ακούσει τον Θεό, θα μας σώσει από πολλές παγίδες. Όλα τα σχέδια και τα προγράμματα - στο θρησκευτικό πεδίο - θα πρέπει να δοκιμάζονται με αυτό το κριτήριο. Σε μια εποχή ασυνήθιστης θρησκευτικής δραστηριότητας πρέπει εμείς να παραμείνουμε ήρεμοι και νηφάλιοι. Πριν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να ψάξουμε στο μέτωπό του για το σημάδι του χρίσματος. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούμαστε να βοηθήσουμε κάποιον σε κάποια δραστηριότητα, που δεν έχει πάνω της το σημείο του Σταυρού. Ούτε συγκινητικές εκκλήσεις, ούτε δακρύβρεχτες εξιστορήσεις, ούτε σοκαριστικές φωτογραφίες δεν πρέπει να μας σπρώξουν να δώσουμε από τα χρήματα και το χρόνο μας σε σχέδια και διακονίες που κινούνται από ανθρώπους που είναι πολύ απασχολημένοι για να ακούσουν τη φωνή του Θεού.
Ο Θεός έχει και σήμερα τους δικούς Του εκλεκτούς δούλους και είναι όλοι τους ανεξάρτητα καλοί ακροατές. Μπορούν να ακούσουν όταν μιλάει ο Θεός. Τέτοιους ανθρώπους μπορούμε με ασφάλεια να ακούσουμε. Όχι όμως άλλους.