Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Γένεση (013)


Γέν.α:9 Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω.

Παρ’ όλο που ο Θεός είχε πάρει πολλά νερά πάνω από τη γη, είχαν μείνει ακόμα αρκετά. Η γη ήταν ακόμη καλυμμένη με νερά. Έκανε λοιπόν ο Θεός αποξηραντικά έργα, ανοίγοντας λεκάνες κι έτσι φάνηκε η ξηρά. Το ίδιο έργο ο Θεός έκανε άλλη μια φορά μετά τον κατακλυσμό, όταν βάθυνε αυτές τις λεκάνες για να χωρέσουν τα νερά του κατακλυσμού που έπεσαν από τον ουρανό. Τότε έγινε η ορογένεσης με όλες τις μεγάλες οροσειρές που σήμερα υπάρχουν. (Ψαλμ.ρδ:5-9). 


Επομένως η γη πριν τον κατακλυσμό ήταν πιο επίπεδη από τη σημερινή (αν και φυσικά στρογγυλή) και οι θάλασσες πιο ρηχές. Η έκφραση «εις τόπον ένα» σημαίνει διασυνδεόμενοι ωκεανοί στο ίδιο μέσο ύψος, και δείχνει πως δεν υπήρχαν τότε χωριστές θάλασσας όπως η λίμνη Αράλη που είναι 160 πόδια πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας ή η Νεκρά θάλασσα που είναι 1300 πόδια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πολλοί επιστήμονες το βρίσκουν δύσκολο να πιστέψουν ότι οι ήπειροι αναφανήκανε σε μια μέρα από τα βάθη της θάλασσας.

Γέν.α:10 Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.

Γιατί ο Θεός ονόμασε τα πέντε αυτά πράγματα - Μέρα, Νύχτα, Ατμόσφαιρα, Γη, Θάλασσα; Η ακριβής έννοια της λέξης «Γη» στα Εβραϊκά όπως και στα Ελληνικά σημαίνει και τη σφαίρα της Γης και το χώμα που σκάβει κανείς στον κήπο. Ίσως να το έκανε αυτό ο Θεός για να τραβήξει την προσοχή στη σοβαρότητά τους ή για να δείξει τη μοναδική Του εξουσία πάνω τους.

Ο Θεός δεν έδωσε ονόματα στα δέντρα, τα φρούτα, τα ψάρια τα πουλιά ή τα ζώα. Αυτό το άφησε στον άνθρωπο, γιατί ο Άνθρωπος έχει εξουσία να καλλιεργήσει και να οργανώσει τη φυτική ζωή, να εξημερώσει, να θρέψει και να σκοτώσει τα ζώα. Όμως ο άνθρωπος δεν έχει εξουσία να αλλάξει τη συχνότητα της μέρας και της νύχτας, ούτε ακόμα να κοντρολάρει τον καιρό, τη γη, τη θάλασσα. Οι σεισμοί, τα ηφαίστεια, οι πλημμύρες και οι καταιγίδες μας θυμίζουν πως ο Θεός είναι ο Κύριός τους.

Είναι ακόμα ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς πως κανένα από τα πέντε αυτά πράγματα δεν υπάρχει στο φεγγάρι. Το φεγγάρι έχει φως 14 μέρες κάθε μήνα και 14 μέρες σκοτάδι. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +125 μέχρι-170 βαθμούς Kελσίου. Αν υπήρχαν οι ίδιες στη γη, όλη η ζωή θα καιγόταν ή θα πάγωνε.

Στον Ιερ.ε:22 λέει: Εμέ δεν φοβείσθε λέγει Κύριος δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, όστις έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβεί αυτό;

Αυτό είναι επιστημονικά σωστό. Η άμμος είναι ένα σημαντικό υλικό-πρακτικά μη καταστρέψιμο, μόνιμο. Οι βράχοι ίσως διαβρωθούν από τη θάλασσα, η γη μπορεί να διαλυθεί ή να αποσυντεθεί, όμως η άμμος αντέχει τις πιο τρομερές καταιγίδες.