Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Το ευαγγέλιο της ευημερίας δημιουργεί φτωχούς χριστιανούς


Αυτά τα καλά νέα δεν είναι και τόσο καλά

Αυτή η ψευδοδιδασκαλία, έχει διεισδύσει στις τάξεις του Χριστιανισμού εδώ και πολύ καιρό. Κάποιοι, αντί να ζουν σεμνά, θα τους δείτε να πετάνε με ιδιωτικά τζετ, να φοράνε ακριβά κοστούμια ή να ζουν σε ένα σπίτι πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτοί οι «ψευδοδιδάσκαλοι» ρητορεύουν ένα μελωδικό και χαρισματικό μήνυμα: ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να αποκτήσουν οικονομική άνεση, να ζουν μια υγιή και άνετη ζωή.
 
Ο Ιησούς δεν πέθανε στο σταυρό για να είναι το τζίνι μας.

«Ζήτα ακριβώς αυτό που θέλεις, περιέγραψε το και διεκδίκησέ το!» είναι η μάντρα τους. Και ο αριθμός από τα καλούδια που δίνει ο Θεός — είτε με τη μορφή μιας καλής δουλειάς, ενός φουσκωμένου τραπεζικού λογαριασμού ή ακόμη και σωματικής θεραπείας — εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την πίστη σας (μερικές φορές φαίνεται από το πόσο πρόθυμοι είστε να δώσετε πρώτα).

Η πίστη είναι το «νόμισμα του ουρανού», υποστηρίζουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Αυτή κινεί τον Θεό. Έτσι, ο τρόπος για να αποκτήσουμε τα ουράνια προνόμια μας, είναι να ψάξουμε μέσα μας και να ξεριζώσουμε τις απιστίες μας.

Υπάρχουν ατελείωτα ψέματα σ’ αυτή τη «θεολογία», που οδηγεί σε λανθασμένες ελπίδες, μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα και ευχολόγια.

Ο στόχος δεν είναι ο πλούτος

Ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε στα παιδιά Του οικονομικό πλούτο. Ο απόστολος Παύλος προειδοποιεί στην εκκλησία της Εφέσου για το θέμα αυτό: «Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς» Α’ Τιμ.ς:10

Ο Ιησούς δεν πέθανε στο σταυρό για να γίνει το πνεύμα που βγαίνει από το λυχνάρι που τρίβουμε για να ικανοποιεί κάθε μας επιθυμία. Ξέρει ότι, ενώ τα χρήματα δεν είναι κακά, αυτά καθ’ αυτά, τα υπερβολικά χρημάτων (ή πράγματα) συχνά μας βλάπτουν. Γι’ αυτό λέει στους δικούς Του να «θησαυρίζουν εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ».

Οι ψευδοδιδάσκαλοι της ευημερίας τακτικά υπόσχονται στους ακροατές τους οικονομικές ευλογίες, αν βοηθήσουν οικονομικά τη διακονία τους. «Σπείρε το σπόρο», είναι ο ευφημισμός που σου κηρύττουν για να αδειάσουν το πορτοφόλι σου. Το καθεστώς αυτό θα γεμίσει κάποια τσέπη, αλλά προφανώς δεν είναι η δική σου.

Η πραγματικότητα των δυσχερειών

Το ευαγγέλιο της ευημερίας διδάσκει ότι πόνος και δυστυχία δεν πρέπει να υπάρχουν στην χριστιανική ζωή. Η πραγματικότητα όμως λέει το αντίθετο. Για παράδειγμα, δίνουμε όλη την καρδιά και την ψυχή μας σε μια σχέση επειδή γνωρίζουμε ότι θα οδηγήσει σε γάμο και τελικά καταρρέει. Προσευχόμαστε ένθερμα και πιστεύουμε στον Θεό για την θεραπεία ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά πεθαίνει.

Η αποδοχή του Χριστού δεν είναι ένα εισιτήριο για μια ζωή ελεύθερη από πόνο και προβλήματα. Η θεολογίας που δεν αποδέχεται την πραγματικότητα του πόνου και της δυστυχίας είναι εντελώς στυγερή.

Ο Θεός ποτέ δεν θα μας χρωστάει, μόνο και μόνο επειδή εμείς γεμίσαμε τον ουράνιο λογαριασμό μας με πίστη. Αντ’ αυτού, μας δίνει το υπέρτατο δώρο της αιώνιας ζωής, σαν παιδιά Του - ένα δώρο που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε.

Ο κανονικός χριστιανισμός έχει θλίψεις... κατά πάντα θλιβόμενοι αλλ' ουχί στενοχωρούμενοι. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός τελικά θα αποκαταστήσει ό, τι μας στενοχωρεί — σ’ αυτή τη ζωή ή στην επόμενη. Αν ο Κύριος επιλέξει το δεύτερο, θα είναι για τη δόξα Του.

Ρωμ.ε:3-5 Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς.

Ο Θεός δεν μας χρωστάει

Η σκληρή ειρωνεία του ευαγγελίου της ευημερίας είναι ότι δημιουργεί φτωχούς Χριστιανούς. Στερεί τις πραγματικές ευλογίες του Θεού επειδή δημιουργεί μια άκαμπτη ελπίδα για ένα προκαθορισμένο αποτελέσματα. Αυτή η ψευδαίσθηση οδηγεί στο όνομα της αίρεσης (ευημερία). 

Μπορείτε να φανταστείτε τον Δημιουργό του σύμπαντος, να αισθάνεται υποχρεωμένος να υπογράψει μια επιταγή για να πληρώσει τις προσευχές μας;

Αντί να δεχτείς την επιβλαβή θεολογία της ευημερίας, περιμένοντας τον Θεό να σε ευλογήσει λόγω της πίστης σου, θα πρέπει να καλλιεργείς  ευγνωμοσύνη στην καρδιά σου για το αληθινό ευαγγέλιο που έχεις διδαχτεί.

Η ευγνωμοσύνη δεν εξαρτάται ποτέ στις μεταβολές των συνθηκών, είναι θεμελιωμένη σε ένα πρόσωπο. Η αληθινή πίστη εμπιστεύεται την αγάπη, τον χαρακτήρα και τη φύση του Χριστού, ακόμα και όταν δεν βλέπουμε αυτό που θα θέλαμε.

Οποιαδήποτε κι αν είναι η περίπτωση μας, οι καρδιές μας μπορούν να χαίρονται πάντοτε, επειδή η πνευματική μας ζωή μπορεί να είναι πλούσια. Μπορούμε πάντα να θεωρούμε χαρά τις διάφορες ταλαιπωρίες (Ιάκ.α:2), ειρήνη στις θλίψεις (Ιωάν.ις:33), και η πίστη στα καλύτερα που ο Θεός έχει ετοιμάσει (Εβρ.ια:16).