Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Η γυναικεία χειραφέτηση κάνει κακό στον έρωτα;


Η επαγγελματική και κοινωνική χειραφέτηση του «ωραίου» φύλου φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στις ερωτικές σχέσεις.

Οι άλλοτε «δυνατοί», αρρενωποί και διεκδικητικοί άνδρες αισθάνονται μάλλον μειονεκτικά μπροστά στην σύγχρονη γυναίκα. Ο άνδρας από κυνηγός μετατρέπεται σε θήραμα και η γυναίκα διεκδικεί πλέον τα ηνία. Όπως υποστηρίζει η ψυχολόγος, η γυναικεία χειραφέτηση προκάλεσε τον «αντρικό ευνουχισμό». Ακραίος χαρακτηρισμός αλλά αν αναλογιστούμε την σημερινή υπάρχουσα κατάσταση όχι και τόσο παράλογος.

 
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες πού έγιναν από ομάδα Ελλήνων επιστημόνων σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 50 ετών, το ισχυρό φύλο φαίνεται ότι δεν συμπαθεί και τόσο πολύ τις ανεξάρτητες και δυναμικές γυναίκες.
Σε ερώτηση σχετικά με το τι τους ενοχλεί περισσότερο στη σύγχρονη γυναίκα, οι 7 στους 10 (73,4%) δήλωσαν την επιθετικότητα ως άκρως αρνητικό στοιχείο. Ακολουθούν: η «ανεπαρκής σύντροφος» με ποσοστό 54%, η «ανεπαρκής μητέρα» με 47,3%, η «πολυγαμία» με 18,7% και η «ανεπαρκής νοικοκυρά» με 14%.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι άνδρες φαίνεται να προτιμούν την παραδοσιακή γυναίκα και οι γυναίκες αναζητούν συντρόφους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, κάνουν το πρώτο βήμα για να προσεγγίσουν το αδύναμο φύλο και διαθέτουν συμπεριφορά αρσενικού.
Στην ερώτηση «Τι σας ενοχλεί περισσότερο στο σύγχρονο άνδρα», 7 στις 10 απαντούν την «αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών». Επίσης 7 στις 10 δεν εκτιμούν την «έλλειψη αυτοπεποίθησης», 5 στις 10 τη «χαμηλή κοινωνικότητα», ενώ ένα ποσοστό, 41,3%, ενοχλείται από την έλλειψη αρρενωπής εικόνας.

Στοιχεία έρευνας: http://www.ygeia.gr/