Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

10.000 αιτήσεις Ελλήνων για τον Καναδά

Στις 10.000 αιτήσεις υπολογίζονται οι αιτήσεις Ελλήνων που θέλουν να μεταναστεύσουν στον Καναδά, όπως αποκάλυψε ο Ελληνας ομοσπονδιακός βουλευτής στο καναδικό κοινοβούλιο, Τζιμ Καρύγιαννης, επικαλούμενος στοιχεία της καναδικής πρεσβείας.
Επέστησε δε την προσοχή όσων αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, καλώντας τους να έχουν το νου τους για τους επιτήδειους που υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια όσον αφορά την παραμονή και την εργασία τους εκεί.
Αλλωστε, όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Καναδάς, τον οποίο χαρακτήρισε "κλειστό μαγαζί", έχει θέσει μορατόριουμ από σήμερα έως το 2013 ότι δεν θα δεχτεί καινούριες αιτήσεις μεταναστών.