Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί


Ψαλμοί 51:10. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.

Η ανθρώπινη καρδιά κάνει περίπου 100.000 παλμούς κάθε μέρα.Αν η ζωή του ανθρώπου διαρκέσει 70 χρόνια κατά μέσω όρο,αυτό σημαίνει ότι θα κτυπήσει γύρω στα δυόμιση δισεκατομμύρια φορές.Ο όγκος του αίματος που διοχετεύει στο σώμα σ αυτό το διάστημα,είναι ίσος με τον όγκο ενός πολύ ψηλού ουρανοξύστη.Το συνολικό μ
ήκος των αγγείων του σώματος,συμπεριλαμβανομένων και των αρτηριολίων,και τριχοειδών των αρτηριών και των φλεβών καθώς και των λεμφαγγείων,φτάνει τα 24.000 χιλιόμετρα.Περισσότερο δηλαδή από το μισό της περιφέρειας της γης.Και όλη αυτή η δουλειά γίνεται από μια αντλία,την καρδιά,που δουλεύει ακατάπαυστα μέρα και νύχτα χωρίς σέρβις,και που η λειτουργία της μπορεί να προσαρμόζετε ανάλογα με της ανάγκες του σώματος,αυξάνοντας την παροχή αίματος μέχρι και 400% !!!

Η Αγία Γραφή μας μιλάει και για μια άλλη καρδιά που υπάρχει στον άνθρωπο,που αποτελεί το κέντρο λήψεων των αποφάσεών του.
Ο Θεός που έφτιαξε τη σάρκινη καρδιά μας,και γνωρίζει τον κάθε χτύπο της με λεπτομέρεια,είναι ο Ίδιος που γνωρίζει τα βάθη αυτής της άλλης καρδιάς μας,τις σκέψεις μας,τις διαθέσεις μας,και τις αποφάσεις μας.
Για ποιον λοιπόν κτυπάει αυτή η καρδιά μας;
Που βρίσκεται προσκολλημένη;
Η δικιά Του η καρδιά μας πόνεσε,μας αγάπησε,και μας έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή.Η καρδιά του Ιησού Χριστού τρυπήθηκε από τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη,την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου,για να μας δώσει αιώνια ζωή.
Το ίδιο και για σένα φίλε/η μου αν θέλεις και δεχθείς τον Ιησού Χριστό,θα έχεις ζωή αιώνια...