Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Ποιοι είναι οι 2 μάρτυρες; (Αποκ.ια)


ΕΙΝΑΙ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ;

Επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τη δοξασία αυτή και αντίκρουση :
1. Δευτ.ιη:15-19 Εδώ λέει ότι ο Θεός θα αναστήσει προφήτη σαν το Μωυσή. Από αυτό συμπεραίνουν ότι στο τέλος των καιρών θα αναστηθεί πάλι ο Μωυσής.
Απάντηση:
 Όταν ο Θεός είπε ότι θα αναστήσει προφήτη σαν το Μωυσή, αναφέρεται προφητικά στο Χριστό, ο Οποίος είναι προφήτης σαν το Μωυσή. Ο Μωυσής δεν είναι σαν το Μωυσή αλλά είναι ο ίδιος.
 

2.  Έξοδ.ζ:19-20 Ο Μωυσής κάνει τα νερά του ποταμού αίμα, όπως ακριβώς θα κάνουν οι δύο μάρτυρες στην Αποκ.ια:6. Από αυτό βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Μωυσής θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.
Απάντηση:
Ο Θεός θα σήκωνε κάποιον άλλο για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και να αλλάξει τα νερά του ποταμού σε αίμα, αν ο Μωυσής δεν ήταν πρόθυμος να ανταποκριθεί στην κλήση του Θεού.
Άλλωστε, ο Θεός άλλαξε τα νερά του ποταμού σε αίμα και όχι ο Μωυσής. Το ίδιο μπορεί να κάνει ο Θεός και στις έσχατες ημέρες με κάποιον άλλον. Δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής απλώς ήταν ένα αγγείο που το χρησιμοποίησε ο Θεός για να δείξει τη δύναμή Του.

3.  Ματθ.ιζ:3 Ο Μωυσής μαζί με τον Ηλία φάνηκαν στο όρος της Μεταμόρφωσης και συνομίλησαν με τον Ιησού. Από αυτό βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας θα είναι οι δύο μάρτυρες της δόξας του Θεού στους έσχατους καιρούς.
Απάντηση:
Ο Μωυσής όταν εμφανίστηκε στο όρος της Μεταμόρφωσης, ήταν ήδη αναστημένος. Ήδη βρισκόταν στην παρουσία του Θεού και δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά στη γη.

4. Δευτ.λδ:5-6 και ΙΟΥΔΑΣ 9. Ο Μωυσής πέθανε και τον έθαψε ο Κύριος. Κανείς δεν γνωρίζει το μνήμα του μέχρι σήμερα. Στον ΙΟΥΔΑ 9 λέει ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ φιλονίκησε με το Σατανά πάνω από το σώμα του Μωυσή. Αυτό δείχνει ότι ο Μωυσής αναστήθηκε, και φιλονίκησε ο Σατανάς για το σώμα του. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι το σώμα του Μωυσή διαφυλάχτηκε για να αναστηθεί στις έσχατες ημέρες σαν ένας από τους δύο μάρτυρες.
Απάντηση:
Ο Σατανάς δεν θα φιλονικούσε με τον αρχάγγελο Μιχαήλ πάνω από το σώμα του Μωυσή παρά μόνο αν ο Θεός τον είχε ήδη αναστήσει. Δεν υπήρχε κανείς λόγος να γίνει φιλονικία πάνω από το σώμα του αν επρόκειτο να μείνει στο μνήμα και να αναστηθεί αργότερα.

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΩΧ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ;

Επιχειρήματα στήριξης αυτής της δοξασίας και αντίκρουση :

1.  Γέν.ε:24 Και περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός.

2.  Εβρ.ια:5 Δια πίστεως μετετέθη ο Ενώχ δια να μην ίδη θάνατον.
Στην Εβρ.θ:27 λέει ότι είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι μετά δε τούτο κρίσις.
Χρησιμοποιούν το εδάφιο της Α’ Κορ.ιε:53 όπου λέει ότι το φθαρτόν τούτο πρέπει να ενδυθεί αφθαρσίαν, και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν.
Συμπεραίνουν λοιπόν ότι εφόσον πρέπει όλοι οι άνθρωποι να πεθάνουν και το φθαρτό τούτο σώμα να ντυθεί την αφθαρσία, πρέπει πρώτα αναγκαστικά να περάσουμε απ’ αυτό το στάδιο της φθοράς και του θανάτου για να ντυθούμε την αφθαρσία.
Είναι δηλαδή ανάγκη να πεθάνει πρώτα ο άνθρωπος για να περάσει στην αφθαρσία και την αθανασία. Το ίδιο υποστηρίζουν και για τον Ηλία. Εφόσον το σώμα του δεν γνώρισε τη φθορά, θα επανέλθει πάλι στη γη να πεθάνει πρώτα, να περάσει από τη φθορά για να ντυθεί την αφθαρσία.
Απάντηση:
Αρχικά, υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα ότι είναι αποφασισμένο σε όλους τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνουν. Όταν ο λόγος του Θεού λέει ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δεν γνώρισαν θάνατο, αυτό αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα του εδαφίου αυτού.
Α’ Κορ.ιε:51 Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθηή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται όλοι οι άνθρωποι να πεθάνουν, αλλά ορισμένοι θα περάσουν στην αθανασία χωρίς να γνωρίσουν θάνατο. Το ότι όλοι θα μεταμορφωθούμε, αυτό σημαίνει ότι θα ντυθούμε την αφθαρσία και την αθανασία.
Δεν είναι ανάγκη να πεθάνουν όλοι για να ντυθούν την αθανασία και την αφθαρσία. Αν ο Θεός έχει εκλέξει να κάνει ορισμένες εξαιρέσεις ακόμα και στους κανόνες που ο ίδιος έχει θεσπίσει και θέλει ορισμένοι άνθρωποι να μην γνωρίσουν θάνατο, μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς καμία δέσμευση. Ο Ιησούς έχει πληρώσει τα λύτρα γι’ αυτούς και έχουν φτάσει σε μια θέση στην οποία ευαρεστείται απόλυτα ο Θεός. Στην Α’ Θεσ.δ:17 λέει ότι εμείς, όσοι θα είμαστε ακόμη ζωντανοί θα αρπαχθούμε εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Κι έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί Του.
Ο Ενώχ ήταν μια προσκιαγράφηση, ένας τύπος της Αρπαγής. Επίσης στην Αποκ.ιβ:5 λέει για τον υιό τον άρσενα, ο οποίος ηρπάγη προς το Θεόν χωρίς να γνωρίσει θάνατο. Έτσι το εδάφιο στην προς Εβρ.θ:27 αποτελεί έναν γενικό κανόνα, που θέλει κυρίως να δείξει την κρίση του Θεού πάνω στους ασεβείς. Οι πιστοί όμως εν Χριστώ θα ελευθερωθούν από αυτή την κρίση και δεν θα κατακριθούν με τον κόσμο.
Στο επόμενο εδάφιο προς Εβρ.θ:28 λέει ότι ο Χριστός θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν.
Θα υπάρχουν ορισμένοι που θα ατενίσουν με πίστη σ’ Αυτόν και θα Τον περιμένουν ζωντανοί, και σ’ αυτούς ο Χριστός θα φανή εκ δευτέρου για σωτηρία.

3.  Α' Τιμ.ς:16 Εδώ λέει ότι ο Ιησούς μόνος έχει την αθανασία και κατοικεί φως απρόσιτον. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι αν ο Ιησούς μόνος έχει την αθανασία, τότε ο Ενώχ δεν μπορεί να την έχει. Είναι λοιπόν πολύ εύλογο ότι ο Ενώχ θα επιστρέψει πάλι στη γη και θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες που θα δώσουν την ζωή τους.
Απάντηση:
Εδώ είδαμε ότι λέει: ο μακάριοις και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον. Ο Ιησούς είναι μόνος που έχει την αθανασία. Είναι ο μόνος ο οποίος απέκτησε την αθανασία, και τώρα την έχει μέσα Του και από τον εαυτό Του.
Όμως, αν θέλει να δώσει την αθανασία και σε άλλους, αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι Αυτός μόνος κατέχει την αθανασία. Ο Ιησούς σαν ο Θεός είναι αιώνιος και Αυτός μόνος έχει την αθανασία. Είναι η πηγή της ζωής. Ο ίδιος μάλιστα διακήρυξε: Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή.
Επίσης ο Ιησούς σαν άνθρωπος έχει τη ζωή μέσα Του, γιατί σαν άνθρωπος έζησε τέλεια. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο Ιησούς όμως ποτέ δεν αμάρτησε και γι’ αυτό ο Θεός του έδωσε να έχει ζωή εν εαυτώ. Δίκαια λοιπόν κατέχει τη ζωή και είναι ο χορηγός της αιώνιας ζωής σε μας.
Αυτός μόνος έχει την αθανασία, όμως δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό σαν βάση για να αποδείξουμε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει πρώτα να πεθάνει και μετά να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν αρκετές Γραφές που αποδεικνύουν ότι θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν θα γευτούν θάνατο.

4.  Ιουδ.14, 15 Εδώ αναφέρει ότι ο Ενώχ προφήτευσε τη Δεύτερη έλευση του Χριστού και την έκχυση της κρίσης του Θεού. Μας λέει κάτι εδώ, το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά στην Π. Δ.
Ισχυρίζονται λοιπόν ότι εφόσον ο Ενώχ δεν έχει λάβει την αθανασία, θα επιστρέψει πάλι στη γη πριν την Δεύτερη έλευση του Χριστού για να είναι ένας από τους δύο μάρτυρες που θα προφητεύσουν τον ερχομό του Χριστού και την κρίση του Θεού.
Απάντηση:
Πραγματικά, εδώ ο Θεός έδωσε στον Ενώχ την όραση της δεύτερης έλευσης του Χριστού. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι θα έρθει πάλι στη γη να δει τη δεύτερη έλευση, γιατί εκπλήρωσε το καθήκον του ήδη με το να προφητεύσει γι’ αυτήν. Ο Ενώχ είδε αυτή την ημέρα δια της πίστεως. Αλλά και αν ακόμα υποθέσουμε ότι θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες, δεν πρόκειται πάλι να βρίσκεται στη γη κατά την δεύτερη έλευση του Χριστού, γιατί οι δύο μάρτυρες θανατώνονται 3,5 χρόνια πριν την δεύτερη έλευση.
Δεν υπάρχει λοιπόν ανάγκη να βρίσκεται ο Ενώχ στη γη και να λέει ότι έρχεται ο Κύριος. Ο Ενώχ απλώς προφητεύει τη δεύτερη έλευση του Χριστού, δεν λέει ότι θα είναι στη γη την περίοδο που θα έρθει ο Χριστός.

5. Αποκ.ια:4 Εδώ λέει ότι οι δύο μάρτυρες είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης.
Συμπεραίνουν λοιπόν ότι ο Ενώχ θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες γιατί ήδη βρίσκεται στον ουρανό και στέκεται ενώπιον του Θεού πάσης της γης.
Απάντηση:
Όσον αφορά στο ότι οι δύο μάρτυρες αποκαλούνται δύο ελαίες και δύο λυχνίες που στέκονται ενώπιον του Θεού της γης, αν υποθέσουμε ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται στον Ενώχ που βρίσκεται ήδη στην παρουσία του Θεού, τότε δεν είναι προφητικό. Γνωρίζουμε ότι όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι προφητικό. (Αποκ.α:3)
Το ια κεφάλαιο αναφέρεται στη θέση που θα έχουν οι μάρτυρες ενώπιον του Θεού στην Μεγ. Θλίψη. Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν πολλές φορές χρόνο παρελθόντα για μελλοντικά γεγονότα, για προφητείες που πρόκειται να γίνουν.
Ο Θεός γνώριζε ότι επρόκειτο να υπάρξουν δύο μάρτυρες, δύο γκρουπ ανθρώπων, οι άγιοι της θλίψης, που θα μαρτυρούσαν γι’ Αυτόν με την ζωή τους. Για αυτό χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο σαν να έχει ήδη γίνει και λέει ότι στέκονται ενώπιον του Θεού σαν δύο μάρτυρες. Δεν γίνονται μάρτυρες πριν την Μεγ. θλίψη, αν και έχουν σωθεί πριν από αυτήν.

ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ;

Επιχειρήματα για τη στήριξη αυτής της δοξασίας και αντίκρουση.

1. Μαλαχ.γ:1-3 & δ:4-5 Εδώ λέει ότι ο Θεός θα αποστείλει τον άγγελό Του και θα κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν Του. Επίσης λέει ότι θα αποστείλει τον Ηλία τον προφήτη πριν να έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Συμπεραίνουν λοιπόν ότι ο προφήτης Ηλίας θα επιστρέψει πάλι στη γη πριν την ημέρα του Κυρίου.
Απάντηση:
Σχετικά με το ότι ο Θεός θα έστελνε τον άγγελό Του προ του προσώπου Του, και ο προφήτης Ηλίας θα ερχόταν πριν από τη μεγάλη και επιφανή ημέρα του Κυρίου, εκπληρώθηκε πρώτα στο πρόσωπο του Ιωάννη του βαπτιστή και έπειτα στον Ιησού Χριστό. Στο τέλος των καιρών πρόκειται να εκπληρωθεί σε κάποιον άλλον, τον οποίο θα αναφέρουμε.
Εκπληρώθηκε λοιπόν πρώτα στο πρόσωπο του Ιωάννη του βαπτιστή. Στο Λουκ.α:17 υπάρχει μια προφητεία για τον Ιωάννη το βαπτιστή: «θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου». Αυτός είναι ο Ηλίας που επρόκειτο να έρθει, και θα ερχόταν με το πνεύμα και τη δύναμη της διακονίας του Ηλία.
α.  Ιωάν.α:19-21 Όταν ήρθε στον Ιωάννη μια αντιπροσωπεία από Γραμματείς και Φαρισαίους και τον ρώτησαν αν είναι αυτός ο προφήτης Ηλίας, ο Ιωάννης απάντησε ότι δεν ήταν. Επομένως δεν ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας. Είχε τη διακονία του Ηλία, να συμφιλιώσει το λαό Ισραήλ με το Θεό, και να ετοιμάσει στον Κύριο λαό προδιατεθειμένο. Ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλία του προφήτη και ανήγγειλε τον ερχομό του Κυρίου.
β.  Ο Ιωάννης εκπλήρωσε τη διακονία του Ηλία και με άλλο τρόπο: ΗΛΙΑΣ σημαίνει ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο ΕΛΛΟΧΙΜ, ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η διακονία του προφήτη Ηλία να δείξει στο λαό Ισραήλ ότι ο ΓΙΑΧΒΕ ήταν ο αληθινός Θεός και όχι ο Βάαλ ή η Αταρώθ. Το απέδειξε με θαυμαστό τρόπο πάνω στο όρος Κάρμηλος, ώστε όλος ο λαός γονάτισε και διακήρυξε ότι ο Γιάχβε είναι ο αληθινός Θεός.
Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ήρθε για να δείξει ποιος ήταν ο Θεός, ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΛΛΟΧΙΜ. Και απέδειξε ότι ο ΓΙΑΧΒΕ - ΩΣΗΑ είναι ο ΕΛΛΟΧΙΜ, ο ΓΙΑΧΒΕ - ΣΩΤΗΡ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, αυτός είναι ο Θεός.
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ανήγγειλαν τον ερχομό του Χριστού, ότι θα ήταν λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ο ΓΙΑΧΒΕ ο Ελοχίμ της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ίδιος ο ΓΙΑΧΒΕ - ΩΣΗΑ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, Ο Σωτήρας μας στην Καινή Διαθήκη. Όπως ο λαός Ισραήλ στον καιρό του προφήτη Ηλία έπρεπε να πάρει μια καινούρια απόφαση για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, έτσι και όταν ήρθε ο Ιησούς έπρεπε πάλι να πάρουν μια καινούρια απόφαση, αν αυτός είναι ο αληθινός Θεός ή όχι. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής διακήρυξε ότι πράγματι ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Εκείνος για τον οποίο οι προφήτες μίλησαν, ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
γ.  Ματθ.ιζ:10-13 Μόλις είχαν κατέβει από το όρος της μεταμορφώσεως, όπου οι μαθητές είχαν δει τον Ηλία να κατέχει μια θέση δόξας δίπλα στον Ιησού μαζί με το Μωυσή. Και ρωτούν το Χριστό, αν πράγματι ο Ηλίας κατέχει ήδη αυτή τη θέση δόξης, γιατί οι προφήτες λένε ότι ο Ηλίας θα έρθει πρώτα. Πρόκειται να επιστρέψει ξανά στη γη;
Και ο Ιησούς τους απάντησε :
«Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα, σας λέγω όμως, ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας, και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλ’ έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη υπ’ αυτών».
Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι τους μίλησε για τον Ιωάννη τον βαπτιστή.
δ.  Δεν τους μίλησε όμως μόνο για τον Ιωάννη το βαπτιστή, γιατί στο Ματθ.ιζ:11 ο Ιησούς τους είπε ότι ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον.
Ο Ιωάννης ήδη είχε έρθει και είχε τελειώσει τη διακονία του, και ο Ιησούς τους είπε ότι ο Ηλίας έρχεται. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ετοίμασε το δρόμο για τον Ιησού, και ο Ιησούς είναι ο πραγματικός Ηλίας, ο ΓΙΑΧΒΕ ο αληθινός, για τον οποίο ο Ηλίας ο προφήτης και ο Ιωάννης προφήτευσαν. Ο ίδιος ο Ιωάννης αρνήθηκε ότι αυτός ήταν ο προφήτης Ηλίας (Ιωάν.α:21- 29) γιατί ήξερε ότι ο Ιησούς για τον οποίον κήρυξε ήταν ο ΓΙΑΧΒΕ, ήταν ο Ελοχίμ, ήταν ο αληθινός Ηλίας, ο Θεός εν σαρκί.
Ο Ιωάννης είπε ότι Εκείνος πρέπει ν’ αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Αυτό σήμαινε ότι το πνεύμα του Ηλία έπρεπε να φύγει από τον Ιωάννη, γιατί ο αληθινός Ηλίας είχε έρθει, και ο σκοπός της διακονίας του είχε εκπληρωθεί. Ο Ιωάννης απλώς προετοίμασε το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Τώρα έπρεπε αυτός να ελαττώνεται και ο Χριστός ν’ αυξάνει για να δείξει ποιος είναι (Ιωάν.γ:30).
Ματθ.ια:7-14 & Μαλαχ.γ:1 Όταν ο Ιησούς είπε για τον Ιωάννη, ότι αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος έμελλε να έρθει, αν κοιτάξουμε στα παραπάνω εδάφια, θα δούμε ότι μιλούσε όχι μόνο για τον Ιωάννη το βαπτιστή, αλλά και γι’ αυτόν που είναι ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη.
Ο Ιησούς μιλούσε για τον εαυτό του με συγκεκαλυμμένο τρόπο. Ο Ιωάννης έδειξε το δρόμο προς Αυτόν τον αληθινό Ηλία. Ο Ιωάννης σαν προφήτης εκπλήρωσε την προφητεία του Μαλαχία γ:1 όμως ο Ιησούς είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη το βαπτιστή, και ο Ιωάννης συμφώνησε με αυτό. Στο Μάρκ.α:7 ο Ιωάννης είπε ότι έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, και ο Ιησούς το επιβεβαίωσε ότι ήταν μεγαλύτερός του.
Έγινε ο ίδιος ελάχιστος εξαιτίας της αμαρτίας μας που φορτώθηκε, πράγμα που ο Ιωάννης δεν μπορούσε να κάνει. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που είναι και Ελοχίμ και ΓΙΑΧΒΕ. Στον Ησ.μ:3 ο Ιησούς αποκαλείται προφητικά και Ελοχίμ και ΓΙΑΧΒΕ.
Ο Ιησούς είναι ο μεγαλύτερος Ηλίας, έχει πολύ μεγαλύτερη μερίδα από τον Ηλία και τον Ιωάννη, οι οποίοι ήταν απλά πρόδρομοι του Χριστού. Έφερε το έθνος Ισραήλ στο σημείο να αποφασίσει ποιος είναι ο ΓΙΑΧΒΕ, όπως έκανε και ο Ηλίας. Όμως προσκόψανε πάνω Του, γιατί ήταν ΑΥΤΟΣ και τον απέρριψαν.
Ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του Μαλαχ.δ:4 γιατί οι άνθρωποι επέστρεψαν στην πίστη του Αβραάμ δια μέσου Αυτού. Λέει ότι θέλει ελθεί και θέλει στρέψει τας καρδίας των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Πράγματι οι άνθρωποι εστράφησαν, όσοι βέβαια πίστεψαν στην πίστη του Αβραάμ. Το Εβραϊκό κείμενο δεν λέει προς τους πατέρας αλλά προς τον πατέρα, και αυτό σημαίνει ότι εστράφησαν στον ΓΙΑΧΒΕ, από την λατρεία των ειδώλων και των ψεύτικων θεών που είχαν στην καρδιά τους, των θεών του υλισμού και της αισθησιολατρείας.
Ματθ.ια:14 Ο Ιησούς είπε για τον Ιωάννη το βαπτιστή ότι αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος επρόκειτο να έρθει και αναφερόταν στον εαυτό Του.
Ίσως κάποιος ρωτήσει: γιατί τότε λέει ότι ο Ηλίας θα έρθει πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή; Αυτό σημαίνει 2.000 χρόνια πριν;
Η απάντηση είναι ότι η κύρια εκπλήρωση της προφητείας αυτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως ο Ιησούς πρόκειται να έρθει πάλι και δείχνει τον εαυτό Του με διαφορετικό τρόπο πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή.
Υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση των προφητειών αυτών για τον Ηλία, γιατί τα ίδια πράγματα που εφαρμόζονται στο Χριστό, εφαρμόζονται και σ’ αυτούς που είναι εν Χριστώ και αν βαδίζουμε στα ίχνη Του, θα κάνουμε την ίδια διακονία που έκανε και Εκείνος. Ο Ιησούς είπε: και μεγαλύτερα έργα θέλετε κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου.
Έτσι και αυτούς που είναι εν Χριστώ, την εκκλησία, ο Θεός θα τους αναστήσει πριν την αρπαγή σαν ένα νέο προφήτη Ηλία, για να διακηρύξουν την αλήθεια του Θεού, ότι ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Ελοχίμ, ο Γιάχβε είναι ο Θεός, να μην λατρεύουν πλέον τα είδωλα, αλλά τον Κύριο.
Ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ΕΝΑΣ και αυτός είναι ο ΙΗΣΟΥΣ. Είναι ο Θεός μας. Είναι όλο το μεγαλείο και η δόξα για εμάς. Είναι ότι Τον χρειαζόμαστε να είναι και ότι ευαρεστείται να είναι. Είναι ο Ιησούς.
Αυτοί οι άγιοι εν Χριστώ θα σηκωθούν σαν τον Ηλία τις τελευταίες ημέρες και θα επιστρέψουν τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρας, όχι τους εκκλησιαστικούς - αλλά τους αληθινούς πατέρες της πίστης, προς το Θεό και την αλήθεια του λόγου Του, και προς το δρόμο όλων αυτών που έζησαν σύμφωνα με αυτές τις αλήθειες ανεπηρέαστοι από τις παραδόσεις των ανθρώπων.
Ο Ηλίας θα έρθει πριν την μεγάλη ημέρα του Κυρίου και επιφανή και θα στρέψει τις καρδιές των ανθρώπων στην αλήθεια του Θεού.
Τώρα στις τελευταίες μέρες δεν χρειαζόμαστε μόνο έναν Ηλία για να διακηρύξει την μεγάλη αλήθεια ότι ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο Ελοχίμ.
Ο Θεός θέλει ολόκληρα έθνη ανθρώπων για να διακηρύξουν αυτή την αλήθεια. Δεν είναι ικανοποιημένος με το να έχει μόνο ένα άνθρωπο. Θέλει να σηκώσει χιλιάδες προφήτες σαν τον Ηλία. Και αυτό πρόκειται να κάνει στις έσχατες ημέρες, γιατί το Ευαγγέλιο, όλη η αλήθεια του λόγου του Θεού, πρέπει να κηρυχτεί σε όλα τα έθνη.
Α΄ Βασ.ιζ:1 Και είπεν ο Ηλίας ο Θεσβίτης.... Ζή Κύριος ο Θεός του Ισραήλ.... δεν θέλει είσθαι τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ειμή δια του λόγου του στόματός μου.

Ιάκ.ε:17 λέει ότι ο Ηλίας προσευχήθηκε ενθέρμως να μην βρέξει, και δεν έβρεξε για 3,5 χρόνια. Για 3,5 χρόνια επίσης οι δύο μάρτυρες είχαν την διακονία της μαρτυρίας τους με εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέξει όλη αυτή την χρονική περίοδο. Απ’ αυτό συμπεραίνουν ότι ο προφήτης Ηλίας θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.
Απάντηση :
Δεν χρειάζεται να έρθει πάλι ο Ηλίας για να φέρει ανομβρία στη γη για 3,5 χρόνια. Όπως ο Θεός ενήργησε μέσω του προφήτη Ηλία και έφερε ανομβρία, το ίδιο μπορεί να κάνει και σήμερα με οποιονδήποτε. Ο Ηλίας δεν είχε κάτι το εξαιρετικό και υπερφυσικό, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μάς.
Πρόκειται να υπάρξουν 3,5 χρόνια βασιλείας του Α/Χ. Και η κρίση του Θεού ενάντια σε αυτό το σύστημα μέσω της πείνας, η οποία θα επέλθει σαν αποτέλεσμα της ανομβρίας, περιγράφεται στην Αποκ ς:5, 6.
Ο Θεός δεν χρειάζεται να έρθει πάλι ο προφήτης Ηλίας στη γη για να το κάνει αυτό. Ο Θεός θα επιφέρει αυτή την πεινά στον κόσμο, εξαιτίας των δύο μαρτύρων, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι αυτοί που προκαλούν την πεινά αυτή στη γη.

3. Β' Βασ.β:9-11 Ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, αλλά ανέβη με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι ο Ηλίας θα έρθει στη γη πριν την ημέρα του Κυρίου και θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες.

Απάντηση:
Ματθ.ιζ:30  Όταν ο Ηλίας εμφανίστηκε στο όρος της μεταμορφώσεως ήδη ήταν με το αθάνατο και ένδοξο σώμα του, και συνεπώς δεν μπορεί ναι επιστρέψει και να λάβει το θνητό του σώμα και να πεθάνει.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το όλο σχέδιο του Θεού και τον ειρμό των Γραφών.
Ο Ηλίας αρπάχτηκε με το σώμα του. Δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τους άλλους δικαίους, που είναι ψυχές και πνεύματα χωρίς να έχουν λάβει το ένδοξο και άφθαρτο σώμα τους και περιμένουν την ανάσταση.
Ήδη ο Ηλίας βρίσκεται στην παρουσία του Θεού με το αθάνατο σώμα του όπως και ο Ενώχ. Ήδη έχει ντυθεί την αθανασία και δεν μπορεί πάλι να επιστρέψει, να γίνει θνητός και να πεθάνει.

4. Εβρ. θ:27 Εδώ λέει ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνουν, μετά δε τούτο κρίση. Και αφού ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο, θα επανέλθει στη γη για να περάσει από το θάνατο.
Επίσης χρησιμοποιούν πάλι την Α' Κορ.ιε:53 που λέει ότι το φθαρτό τούτο σώμα θα ντυθεί την αφθαρσία και την Α' Τιμ.ς:16 που λέει ότι ο Ιησούς μόνος έχει την αθανασία, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Λένε ότι αφού ο Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο, δεν έχει ντυθεί την αθανασία, γιατί μόνο ο Ιησούς την έχει.
Άρα πρέπει πάλι να επιστρέψει στη γη και να περάσει μέσα από το φυσικό θάνατο για να μπορέσει να αποκτήσει την αθανασία.
Απάντηση:
Όπως είπαμε, υπάρχει μια εξαίρεση στο γενικό κανόνα της Εβρ.θ:27. Αυτό αφορά κυρίως τους ανθρώπους που έχουν μείνει αμετανόητοι και δεν έχουν σωθεί. Στο επόμενο εδάφιο λέει ότι ο Χριστός θα φανεί εκ δευτέρου, στους προσμένοντας Αυτόν για σωτηρία.
Και στην Α' Κορ.ιε:51 λέει : πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί... που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν όλοι. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε.
Στην Α' Θεσ.δ:17 λέει ότι οι θανόντες εν Χριστώ και αυτοί που θα ζουν την ώρα της Αρπαγής θα αρπαχθούν εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Και θα είμαστε παντοτινά μαζί Του.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ορισμένοι που δεν θα γνωρίσουν θάνατο.

5. Ματθ. ιζ:3 Εδώ ο προφήτης Ηλίας εμφανίζεται στο όρος της μεταμορφώσεως με το Μωυσή και το Χριστό. Συνεπώς είναι ένας από τους μάρτυρες της δόξας του Θεού μαζί με το Μωυσή. Συμπεραίνουν λοιπόν ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι δύο μάρτυρες, και χρησιμοποιούν και πάλι το εδάφιο στην Αποκ. ια:4 όπου λέει ότι οι δύο μάρτυρες είναι οι δύο ελαίες και οι δύο λυχνίες οι ιστάμενες ενώπιον του Θεού, και λέγουν ο ένας από αυτούς είναι ο Ηλίας, ο οποίος ήδη στέκεται στην παρουσία του Θεού.
Απάντηση:
Αποκ.ια:4 Εδώ λένε ότι ο Ηλίας στέκεται στην παρουσία του Θεού, άρα θα είναι ένας από τους δύο μάρτυρες. Και πάλι αναφέρουμε ότι αν το κεφάλαιο αυτό της Αποκάλυψης αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο και λέει για τον Ηλία που είναι ήδη στον ουρανό, τότε δεν είναι προφητικό. Όμως γνωρίζουμε ότι όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι προφητικό Αποκ.κβ:10.
Εδώ αναφέρεται στη θέση που έχουν οι δύο μάρτυρες ενώπιον του Θεού κατά την Μεγ. θλίψη. Και γίνονται οι δύο μάρτυρές Του, καθώς μετανοούν και παίρνουν σωστή στάση απέναντι στο Θεό.
Αυτό συμβαίνει μόνο κατά την Μεγ. θλίψη. πριν από αυτή την περίοδο ήταν χλιαροί και είχαν εξαπατηθεί μέχρι κάποιου σημείου και γι αυτό έχασαν την αρπαγή. Κατά την αρπαγή, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας θα παραλαμβάνεται, ο άλλος θα αφήνεται. Αυτοί που θα αρπαχθούν δεν θα γνωρίσουν θάνατο.
Πράξ.γ:21-26 λέει ότι όσοι είναι υιοί των προφητών και σπέρμα του Αβραάμ θα διακηρύξουν την αλήθεια του Θεού ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και ζει και θα έρθει πάλι για να κρίνει την γη.
Δεν θα είναι μόνο ένα ή δύο πρόσωπα ή δύο μάρτυρες του Χριστού, αλλά ολόκληρο πλήθος ανθρώπων.