Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Γένεση (119)


ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Ενώ ο Ιωσήφ είναι στη φυλακή, ο αρχιτρίκλινος κι ο αρχισιτοποιός του βασιλιά ρίχνονται κι αυτοί εκεί κι ο αρχιφύλακας τους εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ. Ένα πρωί τους βλέπει στεναχωρημένους και ρωτάει να μάθει το λόγο. Εδώ ο Ιωσήφ μας δίνει ένα θαυμαστό παράδειγμα, γιατί αν κι ο ίδιος βρίσκεται σε τρομερή δυσκολία, κάνει ότι μπορεί για ν’ ανακουφίσει άλλους. Αντί να προσπαθήσει να κερδίσει τη συμπάθειά τους, τους στρέφει στο Θεό σαν τη μόνη λύση των προβλημάτων τους (εγώ θα σας ερμηνεύσω τα όνειρα...κτλ!). Ο νικητής χριστιανός βρίσκει πάντοτε χαρά στο να εξυπηρετεί τους άλλους. Βαστάζοντας ο ένας του άλλου τα βάρη, εκπληρώνουμε το νόμο.


Ο Θεός ευχαρίστως δίνει την ερμηνεία των ονείρων στον Ιωσήφ (εδ.9-13 & 16-19). 

Όπως τους είπε, ο αρχιτρίκλινος αποκαθίσταται στο παλάτι του βασιλιά κι ο αρχισιτοποιός κρεμιέται.

Αυτοί οι δύο αυλικοί του βασιλιά ήταν Αιγύπτιοι και συμβολίζουν τον κόσμο. Κάποια στιγμή όμως στη ζωή τους ήρθαν σ’ επαφή με τον Ιωσήφ (τύπος του Ιησού Χριστού). Ορισμένοι απ’ αυτούς που γνωρίζουν τον Κύριο, ελευθερώνονται απ’ τη φυλακή για να δώσουν οίνο, που συμβολίζει τη χαρά, το αίμα της διαθήκης, τη σωτηρία και σε άλλους. Άλλοι όμως δεν τα καταφέρνουν γιατί προσπαθούν με δικά τους έργα να κερδίσουν τη χάρη και τη σωτηρία. Όμως υπάρχει κι ο παραλληλισμός ότι όπως ο Χριστός «μετά ανόμων ελογίσθη» (Ησ.νγ:12) έτσι κι ο Ιωσήφ βρισκόταν μαζί με άνομους στη φυλακή. Ο Ιησούς σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές, απ’ τους οποίους ο ένας σώθηκε κι ο άλλος χάθηκε (Μαρκ.ιε:27-28).