Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Μισή αλήθεια, είναι μόνο ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!


Η μισή αλήθεια είναι το πιο άνανδρο ψέμα.
Οι μισές αλήθειες είναι πιο επικίνδυνες από τα απερίφραστα ψέματα, και ο Σατανάς, ο πατέρας του ψεύδους, τις χρησιμοποιεί από τότε που πείραξε την Εύα.
Είπε στην Εύα ότι θα είναι όπως ο Θεός, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Αυτό ήταν μισή αλήθεια.
Οι μισές αλήθειες πάντα ταράσουν τους χριστιανούς και μόνο μελετώντας προσεκτικά το λόγο του Θεού μπορούμε να τις αποφύγουμε.

Γι’ αυτό, ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω πέντε μισές αλήθειες. Με την πρώτη ματιά, ίσως να συμφωνήσετε με αυτές, αλλά σας παρακαλώ να μελετήσετε καθεμιά με ανοιχτό μυαλό και μια ανοικτή Αγία Γραφή.


Μισή αλήθεια #5: Ο Θεός με δέχεται όπως είμαι.
Ο Θεός μας δέχεται ακριβώς όπως είμαστε, αλλά δεν σκοπεύει να μας αφήσει εκεί.

Μισή αλήθεια #6: Τα καλά έργα δεν έχουν θέση στη χριστιανική ζωή γιατί έχουμε σωθεί κατά χάρη.
Οι Χριστιανοί έχουν ένα σοβαρό διανοητικό εμπόδιο, όταν είναι να διαχωρίσουν τα στοιχεία της σωτηρίας από τα στοιχεία της ζωής εν Χριστώ.

Μισή αλήθεια #7: Ο Θεός βλέπει το ίδιο όλες τις αμαρτίες.

Αν λες κάτι πολύ συχνά, οι άνθρωποι αρχίζουν να νομίζουν ότι είναι αλήθεια. Γι’ αυτό αυτή η μισή αλήθεια είναι τόσο δημοφιλής. Κάθε αμαρτία μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο στην κόλαση εάν δεν δεχτεί τον Χριστό, και οποιαδήποτε αμαρτία (εκτός από μία) μπορεί να συγχωρεθεί. Αλλά εδώ είναι που τελειώνει η ισότητα των αμαρτιών. Η Γραφή διαφοροποιεί τις αμαρτίες για διάφορους λόγους.

Μισή αλήθεια #8: Ο Θεός βλέπει όλους του χριστιανούς το ίδιο.
Η κουλτούρα μας, έχει αποφασίσει ότι ένας «δίκαιος» Θεός βλέπει τον ελάχιστα αφιερωμένο Χριστιανός το ίδιο όπως και τον πιο αφιερωμένο. Η Γραφή όμως δεν συμφωνεί.

Μισή αλήθεια #9: Ο Θεός ποτέ δεν απογοητεύεται μ’ εμένα.
Μπορούμε να στεναχωρήσουμε τον Θεό, όπως ακριβώς στεναχωρούμε τους γήινους πατέρες μας, όταν αμαρτάνουμε. Αυτό το σφάλμα είναι στενά συνδεδεμένο με την μισή αλήθεια #8.