Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Πίστη (2)


Πάρτε την περίπτωση του Αιθίοπα ευνούχου στο Πράξ.η Καθόταν στην άμαξά του με τον λόγο του Θεού πάνω στα γόνατά του διαβάζοντάς τον με αφοσίωση μεγαλόφωνα, βλέποντας και ακούοντας τις λέξεις, το λόγο του Θεού, κι όμως δεν ήταν σωσμένος.

Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον, και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ησαΐαν, και είπεν: Αραγε γινώσκεις ά αναγινώσκεις; Ο δε είπε Και πώς ήθελον δυνηθή εάν δεν με οδηγήσει τις; (Πράξ.η:30-31)


Εκείνο που χρειαζόταν δεν ήταν η επανάληψη, αλλά η αποκάλυψη. Και πάντα έτσι θα γίνεται. Υπάρχουν χιλιάδες «εκκλησίες» στον κόσμο όπου ο λόγος του Θεού διαβάζεται μεθοδικά, θεολογικά, από βδομάδα σε βδομάδα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα πίστης από την «ακρόαση».

Η πίστη είναι μια πνευματική κατανόηση που έρχεται απ’ την πνευματική ακρόαση του λόγου. Τα κανάλια αυτής της ακρόασης είναι πολλά. Τα συμφραζόμενα του Ρωμ.ι:17 το διακηρύττουν.

Πόσες φορές καθώς ο λόγος του Θεού κηρύττεται κάτω απ’ το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, έρχεται πίστη ζωντανή στην καρδιά των πιστών που «ακούνε» την αλήθεια. Αυτή η «ακρόαση» μπορεί να γίνει και με την περισυλλογή, την προσευχή και τη δοξολογία, αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνουμε σε ακτίνα «ακρόασης» απ’ τον Κύριο. Με παραδομένη την θέληση ας κρατήσουμε τα πνευματικά μας αυτιά και μάτια ανοιχτά στις αποκαλύψεις του Θεού. Ας μείνουμε στην παρουσία του Θεού και ας Του επιτρέψουμε να ζωντανέψει τον λόγο Του στο πνεύμα μας. Αυτή η θέληση φέρνει πίστη.

Η πίστη ή είναι καρπός του Πνεύματος (Γαλ.ε:22) ή χάρισμα του Πνεύματος (Α’ Κορ.ιβ:9). Σε κάθε περίπτωση, προέρχεται απ’ τον Θεό είναι μια θεία γνώση. Ας ησυχάσουμε.

Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πίστη. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγωνιζόμαστε για να το κατορθώσουμε.

Όταν ο Θεός μιλάει κι εμείς «ακούμε» θα μεταδοθεί πίστη, αρκετή πίστη, για όλες μας τις ανάγκες.

Πως να γίνουμε δυνατοί στην πίστη.

«Σείς όμως αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω» (Ιούδας 20)

Είδαμε ότι η πίστη είναι μια υπόσταση μια πνευματική γνώση και πεποίθηση στην καρδιά μας. Βρήκαμε ακόμα πως έρχεται η πίστη - δια της ακοής - και αυτή η ακοή με ένα λόγο από τον Θεό. Η πίστη είναι είτε καρπός (Γαλ.ε:22) είτε χάρισμα του Πνεύματος (Α’ Κορ.ιβ:9). Και στις δύο περιπτώσεις πηγάζει από τον Θεό. Αλλά είναι δυνατόν να αυξηθούμε στην πίστη, να γίνουμε δυνατοί σ’ αυτή;

Το εδάφιο του Ιούδα 20 μας δίνει την οδηγία του Θεού για να αυξηθούμε στην πίστη. Το μυστικό είναι «να προσευχόμαστε εν Πνεύματι Αγίω». Δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο ότι το ίδιο Πνεύμα που μεταδίδει πίστη στην καρδιά μας μπορεί και να μας οικοδομήσει σ’ αυτή την πίστη καθώς παραχωρούμαστε σ’ Αυτό με προσευχή.

Η λέξη «οικοδομώ» χρησιμοποιείται και στην Α’ Κορ.ιδ:4 στη συζήτηση του αποστόλου Παύλου για την γλωσσολαλιά. Σημαίνει ανοικοδομώ, ενθαρρύνω, καλυτερεύω ή εμπλουτίζω πνευματικά.

Εδώ έχουμε ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να οικοδομηθούμε και ενθαρρυνθούμε στην αγιωτάτη πίστη - προσευχόμενοι με το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή σε γλώσσες, οικοδομεί τον εσωτερικό μας άνθρωπο, το ανθρώπινο πνεύμα μας.

Η πίστη είναι, ένα δημιούργημα του ανθρώπινου πνεύματος που ενοικείται απ' το Άγιο Πνεύμα, και όχι του μυαλού. Όταν προσευχόμαστε σε γλώσσες το ΠΝΕΥΜΑ μας προσεύχεται, αλλά ο νους μας μένει ακαρποφόρητος (Α’ Κορ.ιδ:14)

Το πνεύμα μας επικοινωνεί απευθείας με το Πνεύμα του Θεού δια μέσου της μεσιτείας του Ιησού Χριστού ο Οποίος ικανώνει το πνεύμα μας να προσευχηθεί στο Θεό καθώς πρέπει, και είναι κάτι πέρα από τα όρια του πεπερασμένου ανθρώπινου μυαλού μας! Και ένα υποπροϊόν αυτής της "άγιας επικοινωνίας" είναι η ΠΙΣΤΗ!

Καθώς κοινωνούμε με το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός μπορεί να μας διακονήσει με μια αποκάλυψη, ένα λόγο γνώσης, μια προφητεία, ή διδασκαλία (Α’ Κορ.ιδ:6) Κι όταν ο Θεός μιλάει-έρχεται πίστη! Θυμηθείτε ο Ιησούς είπε: «έχετε πίστιν Θεού» (Μάρκ.ια:22) Στο πρωτότυπο αυτό δεν είναι εντολή, αλλά απλά μια προτροπή. Είναι όπως θα έλεγα «καθήστε». Με άλλα λόγια ο Κύριος μας διδάσκει να πάρουμε την πίστη Του όταν μας προσφέρεται. Αυτή η πίστη είναι μια πίστη που κάνει θαύματα, γιατί μπορεί ακόμα και να «μετακινήσει βουνά» (Μάρκ.ια:24)

Ξέρουμε ότι Αυτός έχει αναφερθεί στο χάρισμα της πίστης. Ο απόστολος Παύλος στην Α’ Κορ.ιβ-ιδ που μιλάει για τα χαρίσματα του Πνεύματος είπε: "...και αν έχω πάσαν την πίστην ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΩ ΟΡΗ..." (Α’ Κορ.ιγ:2) Απ’ την ομοιότητα αυτών των λόγων με τα λόγια του Ιησού βλέπουμε ότι ο Κύριος μιλούσε για το χάρισμα της πίστης στο Μάρκ.ια:22-24